Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 96 | (07.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 96 | (07.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Fotoğraf, bir anı olduğu gibi yansıtırken edebiyat o anın — yapar. Örneğin biraz önce çektiğim fotoğrafta, tezgâhındaki tüm domatesleri satan pazarcının yüzü gülüyordu ama domatesleri satamasaydı yüzü asık olacaktı belki. Edebiyat açısından ise durum biraz farklı. Bu adamın uzun bir hikâyesi olmalı, der ve yaşanan bu hikâyenin — yapar edebiyat. Çünkü edebiyatın işi, yaşananları en ince ayrıntısına kadar — canlandırmaktır.


Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Muhteşem köprüsü, kalesi ve minareleriyle asırlara meydan okuyan bu kenti görenler unutamıyor. (II) Kent, bugün küçük bir ilçe durumunda ama önemli bir yol kavşağı, ticaret merkezi, hatta başkentmiş zamanında. (III) Artuklular, burayı merkez yapıp üç asır boyunca bölgede hâkimiyetlerini sürdürmüşler. (IV) Ünlü Malabadi Köprüsü de dâhil en görkemli yapılarını da onlar armağan etmişler Hasankeyfe. (V) Eğer siz de bir gün bu kente giderseniz her taşın, her kitabenin, her yapının hikâyesini dinlemeden geri dönmeyin.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Radyo ve televizyon; kişiyi tanıtan, onun kanı ve düşüncelerini halk topluluklarına yayan olağanüstü bir araçtır. (II) Bu bakımdan onun zamanımızdaki gerçeği apaçıktır. (III) Bunun için de birçok kişi radyo ve televizyon stüdyolarına girebilmek için âdeta can atar. (IV) Salonlarda, meydanlarda konuşan politikacılar, mikrofon karşısında bir ses eğitiminin yapılması gerektiğinden habersizdirler. (V) Bağıra çağıra konuşup seslerinin kısılmasına neden olurlar.


Bu parçada politikacıların bağırarak konuşup seslerinin kısılmasının nedeni, numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) İnsan, bildiği bir şeyi çevresindeki diğer insanlarla paylaşırsa bilgisi azalmaz, aksine artar. (II) Bilginin yazılı olarak kaydedilmesi, insanlık tarihinin çok eski dönemlerine rastlar.(III) Bu yönüyle her bilen, bilmeye karşı daha ılımlı olmalıdır. (IV) Bir mumun, ateşiyle diğer mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey eksilmeyeceği  unutulmamalıdır.(V) Sonsuza kadar bizde kalıp paylaşılmayan bir bilgi aslında bilgisizlikle eş değerdir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Çoğu yabancı kökenli olan bu sözlerin Türkçedeki söylenişleri ve yazılışları genel kullanıma göre ölçülü duruma gelmiştir.

II. Türkçenin söz varlığındaki bazı sözler yanlış söylenip yazılmakta, bazen de yanlış anlamda kullanılmaktadır.

III. Bu sözlerin ölçülü biçimleriyle Türkçede kullanılması, söyleyişte ve yazımda birliğin sağlanması açısından önemlidir.

IV. Ancak Türkçe karşılığı yaygınlaşmamış sözlerin kullanılması durumunda bu sözleri, Türkçedeki biçimleriyle yazmak ve söylemek gerekir. .

V. Türkçe karşılıkları varsa bu karşılıkların kullanılması, yanlışlardan kaçınmak adına doğru bir çözümdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü olur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Her şeyi bugün gibi hatırlıyorum (I) Sahilde yaptığımız yürüyüşleri (II) balık-ekmek yiyişimizi (III) saatlerce sohbet edişimizi (IV) çocuklar gibi gülüşümüzü (V) Kolay unutulmuyor bu kadar güzel hatıralar.


Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. İnsan, bir konuda birikimi yoksa o konuda etkili ve güzel konuşamaz.

II. Konuşmanızın etkileyici olabilmesi, temelinin güçlü bir öze dayanmasına bağlıdır.

III. Derin bir dünya görüşünden yoksunsanız ne güzel konuşabilir ne de güzel yazabilirsiniz.

IV. Bir topluluk karşısında konuşma yaparken ses tonunuz da çok önemlidir.

V. Her insan, konuştuğu dilin yapısal özelliklerini yeterli derecede bilmelidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış bir sözcük kullanılmıştır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Gerek özgün çalışmaları gerekse yetkin çeviri ve denemeleriyle bu alandaki araştırmacılara ışık tutmuştur. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Yaban'ın  gerek Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserleri gerekse Türk edebiyatı tarihi içinde çok önemli bir yeri vardır. Yazıldığı günden beri en çok tartışılan roman olması da bu düşünceyi bir bakıma doğrular. Eser, aslında Yakup Kadri'nin köyü ve köylüyü anlattığı tek yapıtıdır. Fakat aynı zamanda tarihimizin belli bir dönemine de tanıklık eden, Kurtuluş Savaşı yıllarını aydın halk ilişkisi bakımından sorgulayan bir eserdir. Bu yönüyle edebiyatımızdaki ilk tezli roman örneği olarak kabul edilir.


Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
a = 78563

b = 123456

olduğuna göre a²+ b² ifadesinin 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir miktar gül bir şirkette çalışan kadınlara eşit olarak dağıtılacaktır. Gül sayısı 4 tane fazla veya 11 tane eksik olsaydı hiç artmayacak şekilde güller dağıtılabilecekti. Şirkette, 15 tane kadın çalıştığına göre dağıtılacak gül sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir yolun önce %25'i gidiliyor, daha sonra kalan yolun 1/3'ü gidiliyor ve geriye 140 km yol kaldığına göre, toplam yol kaç km'dir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İrem ile Nur aynı araba ile 800 km'lik bir yolculuğa çıkmışlardır. Eşit süreler araba kullanmışlar, ancak; İrem, Nur'dan 80 km daha fazla yol almıştır. İrem'in saatteki ortalama hızı Nur'unkinden 20 km daha fazla olduğuna göre, İrem'in saatteki ortalama hızı kaç km'dir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir tüccar, aldığı bir miktar kumaşı yıkayıp, satacaktır. Yıkanınca %10'ü çeken bu kumaşın tümünü satıyor. Metresini 8800 liradan satarak %10 kar ettiğine göre, kumaşın metresini kaç liraya almıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir işadamı kurmuş olduğu şirketi büyüterek büyük bir şirketler zincirine dönüştürmüştür. Her şirketteki görev dağılımı aynıdır ve şu şekildedir; her şirketin bir genel müdürü, genel müdürlerin sorumlu olduğu 4'er departman vardır. Bu departmanlarında 2'şer tane şefleri vardır ve her şefin sorumlu olduğu 24 personel vardır.


Buna göre bu şirketlerde toplam 4224 personel çalıştığına göre bu işadamının kaç şirketi vardır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
* Emir elindeki bir tel parçasını aşağıdaki kurallar doğrultusunda daha küçük parçalara ayırıyor.

* İlk olarak teli üç eşit parçaya ayırıyor.

*Daha sonra oluşan her bir tel parçasını 3 cm kısaltıyor.

*Son olarak elde ettiği her bir tel parçasını dört eşit parçaya bölüyor.

En son işlemden sonra Emir'in elde ettiği tel parçalarının en kısa olanının boyu 5 cm ise telin başlangıçtaki uzunluğunu kaç cam dir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Muğla'dan Ankara'ya gitmek için bir günlük araç kiralamayı düşünen Erhan'a araç kiralama şirketi iki seçenek sunuyor.Dizel olan A aracının günlük kirası 120 TL ve 100 km de ortalama 5,5 lt motorin tüketiyor. Benzinli olan B aracının ise günlük kirası 90 TL ve 100 km de ortalama 6 lt benzin tüketiyor. Erhan yaptığı hesaplama sonucunda B aracını daha ekonomik buluyor.


Benzinin litre fiyatı 6 TL ve Muğla-Ankara arası yaklaşık 600 km olduğuna göre motorinin litre fiyatı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

19 Mart 1945’te Sovyet Rusya, 1925 tarihli Türk Sovyet tarafsızlık ve saldırmazlık paktını feshet­miş, 7 Haziran 1945’te de Türk hükümetine ver­dikleri notada Kars ve Ardahan’ın Rusya’ya terki ile Boğazlarda Sovyetlere üs verilmesini istemiş­lerdir.


Buna göre, Sovyet Rusya’nın;


I. Türkiye’ye karşı izlediği politikasında değişik­liğe gittiği,


II. Türkiye’yi kendi rejimi içine almaya çalıştığı,


III. Türkiye’ye karşı sömürgecilik emellerini açığa vurduğu


durumlarından hangilerine yöneldiği söylene­bilir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’nin 23 Şubat 1945’te Almanya’ya sa­vaş ilan etmesinin aşağıdakilerden hangisini öncelikle hızlandırdığı söylenebilir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye Cumhuriyeti’nde;

I. Türkçe’nin resmi dil olarak kabul edilmesi,

II. Türk tarihinin araştırılmasına önem verilmesi,

III. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarıl­ması

gelişmelerinden hangilerinin, milliyetçilik ilke­si ile ilgili olduğu savunulabilir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

1 Mart 1924 tarihli Meclisin açılış konuşmasında Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, “Millet Cum­huriyetin her türlü taarruzdan korunarak olumlu bir esasa tamamen bağlanmasını istemektedir. İslamiyeti asırlardan beri yapıldığı gibi siyaset vası­tası olmaktan çıkarmak ve yüceltmek gereklidir.” demiştir.


Bu konuşmanın öncelikle aşağıdakilerden han­gisine ortam hazırladığı söylenebilir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin ilan edil­mesini zorunlu kılan nedenler arasında göste­rilemez?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Orta Asya Türk devletlerinin Çinlilerle yaptık­ları savaşların amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye üzerinde Ekvator'a yakınlık ya da uzaklık bazı olaylar üzerinde etkili olmuştur Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde açıklamadaki durumun etkili olduğundan bahsedilemez?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, kırık hatların aşağıdaki yerlerden hangisiyle paralellik gösterdiği söylenemez?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Nano boyutlarda bazı maddelerin özelliklerinde büyük değişiklikler gözlenmektedir.


Bu değişikliklere;


I. Altının nano boyutlarda kırmızı ve mavi görünmesi


II. Bakırın nano boyutlarda saydam hale gelmesi


III. Alüminyumun nano boyutta yanıcı olması


örnek olarak verilebilir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Durağan Durum Modeli

II. Açılıp Kapanan Evren Modeli

III. Hayali Zaman Modeli

Evrenin oluşumuna dair Büyük Patlama Teorisi’ne alternatif olarak ortaya atılan teori veya teoriler yukarıdakilerden hangisidir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıda verilen hücresel organeller ve ürettikleri madde eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki ilçelerimizden hangisi 2017 yılında kurulmuştur?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yapay zekaya sahip ve insana en çok benzeyen robot olarak anılan Sophia'ya vatandaşlık veren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.