Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 90 | (29.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 90 | (29.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan deyimin ayraç içindeki açıklaması yanlıştır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki dizelerden hangisinde insana ait özellikler doğaya aktarılmamıştır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Şu resimdeki evi silerek yok edebilirim; ancak fikri kalır.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Seni aradım, kadehlerdeki dudak izlerinde” demiş şair, bizim bir çırpıda yıkayıverdiğimiz izler için. İstanbul’da yaşayan veya buraya gelen pek çok kişi Çamlıca’dan İstanbul’u seyreder, duygulanır. Ancak yalnızca Yahya Kemal tepeden seyrettiği şehre “Aziz İstanbul” şiirini yazar. Bizim her gün altında yürüdüğümüz o gökyüzüne selam verir bir başka şair şiirinde.


Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

... Öykü yazarı, bu gerçeğin bilincinde olmalıdır. Öyküsünde kullanacağı ayrıntıları çok iyi seçmelidir. Bunu yapmadığı sürece etkileyici ve akıcı bir anlatıma ulaşamaz. Öyküyü boş ayrıntılarla boğmuş olur. Akıcı olmayan, dağınık ve sönük bir anlatımı olan bir öykü yaratmış olur. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçanın başlangıç cümlesi olmaya en uygundur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türk kültürünün eski eserlerinin bugünkü dile çevrilmesi, yalnızca içerik açısından değil, anlatım açısından da bize pek çok şey kazandıracaktır. Eski dönemlere ait oldukları için onları bugünkü dile aktarmak, yabancı dildeki bir eseri dilimize çevirmekten daha güç bir iştir. Deneyenler bilir ki böyle güçlüklerle karşılaşınca eserlerdeki Arap, Fars ve eski Türk kültürünün özellikleri daha belirgin bir şekilde ortaya çıkar.


Yukarıdaki parçada eski Türk kültür eserlerinin hangi özelliğinden söz edilmemiştir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bakıyorum da bugün, çeşitli basın ve yayın organlarında “aydın” diye vitrine sürülen insanlar var. Oysa bu insanların hemen hemen hepsini tanıyoruz. Bunlar, aydın olmanın kenarından geçemeyecek insanlar. Özellikle de Batı’daki aydınlara baktığımızda bunlarla aralarındaki dağlar kadar farkı görürüz. Bunlar; halktan kopuk, kendilerini Kaf Dağı’nın tepesinde sanan, kör insanlar. Kendi halklarından habersizdir bunlar. Halktan habersiz olmak bir yana, bu tipler, halkın sahip olduğu kültürü yok sayıp kendi kafalarındakini halka dayatmaya çalışıyorlar. Her gün başka bir yayınla evlerimizin içine sokuluyorlar. Oysa bu aydınların önce kendilerinin “aydınlatılmaya” ihtiyaçları var.


Yukarıdaki parçada aydınlarla ilgili olarak asıl yakınılan aşağıdakilerden hangisidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Güneş... O büyük ışık kaynağı... Hayale izin vermez hiç. Bütün gerçekleri gözüne sokar insanın. Her şeyi en çıplak hâliyle görürsünüz. Size en kesin ve aynı zamanda en acı doğruları anlatan bir dosttur, o. Peki, o, tepemizde bize her şeyin en ince ayrıntısını gösterirken mutlu olabilir miyiz gerçekten?


Yukarıdaki parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir miktar gül bir şirkette çalışan kadınlara eşit olarak dağıtılacaktır. Gül sayısı 4 tane fazla veya 11 tane eksik olsaydı hiç artmayacak şekilde güller dağıtılabilecekti. Şirkette, 15 tane kadın çalıştığına göre dağıtılacak gül sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İki ucu da açık bir telin 7 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki parçaların her biri, 9 defa kesilmesiyle oluşan eşit uzunluktaki her bir parçadan 3 cm daha uzun olduğuna göre, bu telin uzunluğu kaç cm'dir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Eni 8 m, boyu 2 m olan bir halıyı 3 işçi 5 günde dokuyorsa eni 6 m, boyu 8 m olan halıyı 10 işçi kaç günde dokur?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir mağazadaki kasiyer hesap makinesinin üzerine yanlışlıkla su dökmüş ve hesap makinesi bozulmuştur. Bozulan hesap makinesinde sadece 5 ve 6 tuşlarının yeri değişmiştir. Yani 5 tuşuna basılınca 6, 6 tuşuna basılınca 5 yazmaktadır. Bozulmanın farkında olmayan görevli müşterisine, alışverişini 15 ay eşit taksitle ayda 665 lira ödeyeceğini söylüyor. (Kasiyer hesap makinesine bakmadan işlem yapıyor.)


Buna göre, gerçek hesap toplamda kaç TL'dir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
2001 yılında llayda'nın yaşı İrem'in yaşının iki katıdır.

2011 yılında ilayda İrem’den 17 yaş büyük olacağına göre, 2021 yılında İrem kaç yaşında olur?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
50 litrelik şeker - saf su karışımına 10 litre şeker ilave edilip bir miktar saf su buharlaştırılıyor.

Elde edilen karışımın şeker oranı %50 oluyor.

Baştaki karışım da %20 şeker olduğuna göre, kaç litre su buharlaştırılmıştır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(a, b) sayı çifti için bu sayıların kendileri dışında pozitif tam bölenleri toplamı birbirlerini veriyorsa bu sayılara dost sayı denir.

Buna göre, aşağıdaki sayı çiftlerden hangisi dost sayılardır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
x ve y tam sayı olmak üzere x . y = 18 olduğuna göre x + y toplamının alacağı en kü­çük değer kaçtır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
x, y, z doğal sayılardır.

x + 5y = 4z + 6 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi her za­man çifttir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İslamiyet öncesi Türk devletlerinde;

I. onlu sisteme yer verilmesi

II, kengeş teriminin kullanılması

III. kut anlayışının hakim olması

unsurlarından hangilerinin devlet yönetim anla­yışı ile ilgili olduğu savunulabilir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Karahanlı Devletin in, Türk İslam mimarisine ka­zandırdığı yapı aşağıdakilerden hangisidir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Balta Limanı Ticaret Antlaşması

lI. Navarin Baskını

III. Napoiyon’un Mısır’ı işgali

Yukarıdakilerden hangilerinde Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlediği savunulabilir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Çanakkale Deniz savaşlarının kaderini etkileyen Nusret Mayın Gemisi ile boğaza mayın döşeyen vatansever komutan aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi I. Türkiye Büyük Millet Meclis i’ne karşı düzenlenen isyanlardan biri de­ğildir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye yılın hiçbir zamanı güneş ışınlarını dik açıyla alamaz. Sadece bu bilgiden yola çıkarak Türkiye ile ilgili olarak,

I. Dönenceler dışında yer almaktadır.

II. Kuzey yarımkürede bulunmaktadır.

III. Doğu yarımkürede yer almaktadır,

özelliklerinden hangileri söylenebilir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Yıldız Dağlan

II. Egeid karasının çökmesi

III. Kuzey Anadolu Fay Hattı

Türkiye’de yukarıda verilenlerden hangileri Tersiyer’de (III. zaman) oluşmuştur?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’de güneyden kuzeye doğru sıcaklığın düzenli azalmadığı görülmektedir.

Bu durum

I. Enlem

II. Yükselti

III. Karasallık

faktörlerinden hangileriyle açıklanmaktadır?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2018 Yılında hayatını kaybeden ve Hulk, Örümcek adam gibi birçok MARVEL karakterine hayat veren sanatçı kimdir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kişisel kütüphanesini cumhurbaşkanlığı kütüphanesine bağışlayan ünlü tarihçi kimdir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
MEB tarafından öğretmen ve öğrencilere önerilen Amir Khan yapımı film hangisidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

  1. Anadolu leoparı

  2. Kunduz

  3. Aslan


Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin ülkemizde nesli tükenmiştir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.