Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 9 | (23.06.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 9 | (23.06.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bu eleştiri yazılarının hepsi, metni üstünkörü inceliyor.


Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin bir­ den çok yapıldığı anlamı vardır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

"Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar." atasözü­nün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Keops Piramidi, aşağıdaki ülkelerin hangisin­de bulunmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetler, o bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir. Buna göre geniş otlaklarla kaplı Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmiş olması beklenir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlıdır. Yağışların fazlalığından dolayı bitki örtüsü ormandır. Bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakiler­ den hangisidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Anayasa'da yer alan "...hakim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez, arama yapılamaz ve buradaki eşyaya el konulamaz." hükmü, aşa­ğıdaki temel hak ve özgürlüklerden hangisiyle ilgilidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Işık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak prizmadan geçtikten sonra aşağıdaki renkler­ den hangisi oluşmaz?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal değişim olayı gözlemlenir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Solunum sırasında alınan hava akciğere gider­ken hangi organdan geçmez?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için 19 Mayıs 1919 günü hangi şehre gitmiştir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Atatürk'ün getirdiği yeniliklerden hangisi sayesinde kadınlar oy kullanma hakkına sahip olmuştur?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Boşken kütlesi 3150 kg olan bir kamyona, her bi­rinin kütlesi 70 kg olan un çuvalları yüklendiğinde kamyonun kütlesi 5250 kg oluyor. Buna göre kamyona kaç çuval un yüklenmiştir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Berna'nın 51 lirası vardır. Leyla'nın parası Berna'nın parasının 3 katına eşittir. Buna göre ikisinin toplam kaç lirası vardır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ahmet satış fiyatları aynı olan 3 kalem için 15 lira ödüyor. Ahmet aynı kalemlerden 5 tane alsaydı kaç lira öderdi?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumudur?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Merkeze bağlı yönetimde en üst düzeydeki yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Türk cumhuriyetlerin­den biri değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki nehirlerden hangisi Ege kıyıların­dan denize ulaşır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye aşağıdaki yeraltı kaynaklarından han­gisinin rezervi bakımından Dünya'da birinci sıradadır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ilk İçişleri Bakanı aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İstanbul Boğazı'nda en son açılan köprünün adı aşağıdakilerden hangisidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıda verilen şehirlerden hangilerinin ara­sındaki uzaklık en fazladır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aziz Sancar'ın hücrelerin hasar gören DNA'ları nasıl onardığını ve genetik bilgisini koruduğunu haritalandırması hangi alanda çalışmalar yaptığını gösterir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Hangi sayının 4 fazlasının 5 katı 75'tir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.