Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 89 | (28.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 89 | (28.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Şu resimdeki evi silerek yok edebilirim; ancak fikri kalır.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleyle aynı doğrultudadır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Benimle görüşmek istemiyor. (II) Oysa yanlış bir şey yapmadım ki ben. (III) Kimseyi kandırmadım, incitmedim, ona hiç yalan söylemedim; söyleyemem zaten. (IV) Benden uzaklaşmak istediğini, biraz zamana ihtiyacı olduğunu söylediğinde anlayışla karşılayıverdim. (V) Yoluna çıkmadım, arayıp sormadım; geçenlerde okulun önünde karşılaşınca da yanına yaklaşmadım.


Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinde işin çabuk yapıldığı anlatılmaktadır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Edebiyat, bir ulusun hafızasıdır ( I ) Yaşadıklarını, bu yaşananlardan çıkardığı anlamları edebiyata yansıtır, ona emanet eder insan ( II ) Bazen bir şiirde, bir öyküde, belki de bir romanda ( III ) Bu yaşantılar birike birike geleceğe taşınır ( IV ) İşte bu taşıma işini yapan edebiyattır ( V )


Yukarıdaki parçada, numaralandırılmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öge eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yirmili yaşlara gelen hemen her genç, şiir tutkunu desem hata etmiş olmam sanırım. Şiirin, dışarıdan bakınca diğer edebî türlere göre kolay görünen bir yanı var. Örneğin dergimize her ay 40’ın üzerinde şairden yaklaşık 200-250 şiir geliyor. Bu duruma bakınca anlıyoruz ki şiir, kolay gözüktüğü için herkesin kendini şair sanmasına yol açıyor. İki uyaklı sözcüğü alt alta getiriverince şiir yazdığı yanılgısına kapılıyor insan. Böyle düşünen biri, aşağıdakilerden hangisini söylerse kendisiyle çelişmiş olur?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Edebiyatın malzemesi dildir. (II) Dil, insanların anlaşma aracı, ulusların kimliğidir. (III) Dil öğretiminde bugüne kadar, ne yazık ki, önemli gelişmeler kaydedilememiştir. (IV) Dil öğrettiği iddiasında bulunan her kurum kendi yöntemini geliştirmiş, böylelikle ortaya yöntemler karmaşası çıkmıştır. (V) Oysa dil öğretiminin belirli kurallara göre yapılması gerekir.


Yukarıdaki parça, düşüncenin akışına göre iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Bir ressamın dilini keserseniz iyi ressam olur.” demişler. Nedeni belli: Konuşan, kendi resmini anlatmaya kalkan ressam, resminin anlamını sınırlamış olur. O resme bakanın yorum yapmasını, kendi serbest düşüncesini geliştirmesini engeller. Bu nedenle............


Yukarıdaki parça düşüncenin akışına göre, aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülebilir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Eşit kapasiteli üç işçiden birincisi işe başladıktan 2 gün sonra ikinci işçi, ikinci işçi işe başladıktan 3 gün sonra, üçüncü işçi işe başlayarak toplam 8 günde işi tamamlıyorlar. Buna göre, işçilerden bir tanesi tek başına çalışırsa, aynı işin tamamını kaç günde bitirebilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir işçi her bir parça işi 4’er günde bitiriyor ve her bir parça işin sonunda 1 gün dinleniyor. Bu işçi, ilk parça işe salı günü başladığına göre, 9 . parça işi hangi gün bitirir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“MATEMATİK” sözcüğündeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 9 harfli sözcükler oluşturuluyor. Buna göre, bu sözcüklerin kaç tanesi M harfiyle başlar, fakat K harfiyle bitmez?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
A = {a, b, c, d, e, f, k, h} kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde a ve b elemanları bulunur, fakat h elemanı bulunmaz?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
a ve b asal sayılar olmak üzere, a - b = 1247 olduğuna göre a’nın rakamları toplamı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
32.10! - 9! + 8! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünmez?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki sayılardan hangisinin karekökü bir tam sayı değildir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir öğrenci girdiği bir sınavda sorulan soruların %60’ını doğru cevaplarsa dersten başarılı sayıla­caktır. Bu öğrenci sınavın ilk 12 sorusunun 5 tane­sini doğru cevaplamış ve dersten başarılı olmuş­tur.


Buna göre bu öğrenciye en az kaç soru sorul­muştur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milletler Cemiyetine üyeliği,

I. Sovyet Rusya,

II. Yunanistan,

III. İspanya

Avrupa devletlerinden hangileri tarafından desteklenmiştir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
- Misaki milli kararları

- Türk Dil Kurumunun kurulması

- Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığına bağlanması

Yukarıdaki gelişmelerin aşağıdaki hangi temel ilke doğrultusunda gerçekleştirildiği söylenebilir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. İngilizler tarafından desteklenmeleri

II. Cumhuriyetin ilanını geciktirmeleri

III. Çok partili hayata geçişi engellemeleri

IV. Laik Cumhuriyet yönetimini ortadan kaldırmak istemeleri

Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Şeyh Sait ve Menemen olaylarının ortak özellikleri arasında gösterilebilir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki savaşların hangisinden önce I. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İsmet Paşa Genel Kurmay Başkanlığı ve Batı cephesi komutanlığına atanmıştır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Osmanlı Devleti'nde Meddet'ül Hayat adlı eserin sahibi olan ilk şeyhülislam aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Osmanlı Devleti'nde

I. Beşiktaş,

II. Topkapı,

III. Yıldız saraylarından

Hangilerinin yapımında Barok sanatının etkisinden söz edilebilir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Alanya, Kuşadası Bodrum gibi merkezlerin nüfusları aylara göre önemli oranda değiştiği halde, İskenderun, Ereğli, Karabük gibi merkezlerde değişmemektedir. Bu duruma neden olan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Ege ovalarında şeker pancarı yetiştirilmesi mümkün iken, tütün, pamuk gibi daha çok gelir getiren ürünler yetiştirilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, buna benzer bir örnek teşkil etmez?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İşsizlik, geçim sıkıntısı, tüketici nüfusun artması, eğitim düzeyinin düşük olması, yetersiz beslenme gibi sorunlar yaşayan ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin var olduğu söylenebilir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  1. Elektrikli fırın

  2. Elektrikli kombi

  3. Saç kurutma makinesi

  4. El feneri


Yukarıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklı bir amaçla kullanılmıştır ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  • Tahta

  • Cam

  • Demir

  • Kağıt

  • Alüminyum


Yukarıdakilerden kaç tanesi iletkendir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Halk arasında “Çobanyıldızı” olarak bilinen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türk milletinde toplumsal birliğin sağlanmasında bayramlar da önemli bir yer tutmuştur.

Buna göre, Divanü Lügati’t Türk adlı eserde bayram aşağıdakilerden hangisi olarak geçmektedir?

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.