Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 88 | (27.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 88 | (27.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Doğu’nun sınırlarına sığmayıp bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmış, uzun bir hikâyedir Leyla ve Mecnun. Oysaki sadece Arap kabilelerinin birinde yaşayan Kays ile Leyla’nın aşk hikâyesiydi. Ama anlattığı duygu, nefes alan tüm insanların yüreğinde filizlenen bir ateşin bestesiydi.


Bu parçada geçen “bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Zehra romanının Suphi Bey’i, kendinden yirmi yıl önce yayımlanmış İntibah’ın Ali Bey’inin neredeyse aynısıdır. (II) Tanzimat’la beraber otoriter sultanın artık çok da etkili olamaması toplumu “babasız” bıraktığı için toplum da kaygan bir zemindedir. (III) Bu durum hem siyasal hem de edebî söylemde “baba arayışı” biçiminde dile getirilmiştir. (IV) Nitekim bu dönem romanlarının genel bir özelliği olarak başkarakterler, dolayısıyla metinler yetimdir. (V) Tanzimat romanlarının temel benzerliklerinden biri olan başkarakterin yetim olması, İntibah ve Zehra'da daha çok göze çarpar.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Son yıllarda turizm ve gezi kültürünün artan baskısıyla Anadolu topraklarındaki bazı yerler yıllardır insan kalabalığından uzakta süren yaşamlarından sıyrılıyor. (II) Burdur sınırları içinde kalan Salda Gölü de bu alanlardan. (III) Yeşilova ilçesinin merkez yerleşimine komşu konumdaki göl özellikle sıra dışı ve etkileyici doğal güzelliğiyle ön planda ancak bu güzelliği, keşfinden sonra gölü önemli sorunlarla karşı karşıya getirdi. (IV) Salda’nın beyaz kayaya benzer kıyıları var ve bunları uzaktan kaya sanıyorsunuz ama elinize aldığınızda kolayca pestilleşen beyaz bir tortu olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. (V) Bugün binlerce insan bir anda gölün kıyısına akmaya başladı, böylece Salda kitlesel turizmin yıkıcı etkileriyle tanıştı.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Girişimsel yöntemler fizik tedaviye ya da ameliyata alternatif değildir. (II) Bir hastada girişimsel tedaviye karar verilebilmesi için daha önce ağrı kesiciler ve diğer ilaçlarla çeşitli tıbbı tedavilerin denenmiş ve sonuç alınamamış olması gerekir. (III) Kronik ağrıda, girişimsel işlemlerin uygulanabilmesi için bu ağrının 3-6 ay ve daha uzun sürmüş olması gerekmektedir. (IV) Ayrıca girişimsel tedaviye başlanmadan önce, doğru karar verilebilmesi amacıyla her hasta için fizik tedavi, psikiyatri, ortopedi, beyin cerrahisi gibi ilgili branşlarla durum değerlendirilmesi yapılmasında yarar vardır. (V) Girişimsel ağrı tedavisinde amaç, farklı tekniklerle ağrıyı ileten sinir yollarındaki iletinin durdurulmasıdır. (VI) Bu amaçla siniri tahrip eden ilaçlar kullanılabileceği gibi, “radyo frekans” cihazının ürettiği ısıyla da sinir iletisi durdurulabilir.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İnternet ellinci yaşına girdi. Hiçbir teknoloji bunca kısa zamanda böylesi dönüşmedi. Üstelik teknolojinin kendi kendini dönüştürmeye bu kadar yaklaştığı başka bir alan da görülmedi. Sadece son on beş yılda internetin kendi kendini yeniden icat ederek, keşfederek ilerlediğine defalarca tanık olduk. Bugün insanlar çevrim içi olup artık sadece alışveriş yapmakla, öteki insanlarla tanışmakla, bankacılık işlemleri gerçekleştirmekle hatta işleri doğrudan çevrim içi kurup geliştirmekle yetinmiyor; anbean her ne yaparsa onu paylaşıyor. Okuyup dinlemenin, seyredip gözlemenin bütün adresleri, artık çevrim içi olarak veriliyor. İnternet; iş, iletişim, eğlence ve eğitim için ortak sahalar sunarak bütün ağırlığını her sürece her zaman dilimine ve her nesneye yaydı.


Bu parçada internet ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Obezite 21. yüzyılın önemli sağlık sorunlarından biri. Özellikle çocukları ve gençleri tehdit eden bu küresel sağlık sorunu, şehirleşmiş bölgelerde daha yaygın görülüyor. Buralarda yapılan gözlemlere göre çocukluk döneminde obez olan kişiler çoğunlukla yetişkin dönemlerinde de obez oluyor. Üstelik bu kişilerin genç yaşta diyabet, kalp damar hastalıkları gibi hastalıklara yakalanma ihtimalleri daha da yüksek.


Bu parçada obezite ile ilgili olarak


I. sık görüldüğü yaşantı alanlarının nereler olduğu,


II. beraberinde getirebileceği sorunların neler olduğu,


III. önlenmesinde hangi yaşların kritik öneme sahip olduğu


durumlarından hangilerine değinilmiştir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Piyasaların karıştığı, neyin ne olduğunun belli olma­dığı zamanlarda ortaya çıkar bu spekülatörler. Her­kes bir kafa karışıklığı içindeyken, bu kimseler bir yo­lunu bulup kazançlı çıkarlar bu durumdan. Bunların durumunu en çarpıcı biçim de ------- deyimiyle ortaya koyabiliriz.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bu kış tatilinde de Uludağ’a kayak yapmaya gide­medik. Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Güneş enerjisine gerek duymayan basit yaşam


II. biri Dünya dışında akıllı varlıklar arayan SETİ Enstitüsünden

III. Jüpiter’in aylarından Europa, Callisto  ve Ganymede’de


IV. ötekiyse Stanford Üniversitesinden iki araştır­macı

V. kalın buz katmanları altında bulunduğuna inanı­lan sıvı okyanusların

VI. biçimleri barındırabileceğini öne sürdülerYukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cüm­le oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 5 katıdır. Oğlunun yaşı şimdiki yaşının 3 katı olduğunda annenin yaşı 49 olacaktır. Buna göre, oğlunun bugünkü yaşı kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir babanın bugünkü yaşı 4 er yıl ara ile doğmuş üç çocuğunun bugünkü yaşlan toplamına eşittir. En büyük çocuk en küçük çocuğun yaşındayken babanın yaşı çocukların yaşları toplamının 3 katından 2 eksiktir. Buna göre, en küçük çocuk kaç yaşındadır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir mağazadaki ayakkabıların, birinci gün 1/4 ü, ikinci gün 5/12 si ve üçüncü gün 2/9 u satılıyor. Son durumda toplam 192 ayakkabı satıldığına göre, bu mağazadaki satılmayan ayakkabı sayısı kaçtır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

48 yolcusu bulunan bir otobüsten 7 bay yolcu iniyor ve 3 bayan yolcu biniyor. Son durumda otobüsteki bay yolcuların sayısı bayan yolcuların sayısının 5/6 sı olduğuna göre,  başlangıçta otobüste kaç bayan yolcu vardır?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir araç saatte 100 km hız ile 4 saat yol aldıktan sona yol çalışması nedeniyle hızını %30 azaltarak kalan yolu 2 saatte tamamlıyor. Buna göre, araç toplam kaç km yol gitmiştir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir esnaf ürünlerinin %30 unu %20 kâr ile %10 unu %30 zarar ile kalanları ise %10 kâr ile satıyor. Buna göre, esnafın tüm satıştan elde ettiği kâr yüzde kaçtır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Maliyetinin %20 eksiğine alınıp %40 fazlasına satılan bir maldan yüzde kaç kâr edilir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir fabrikada 7 kg domatesten 4 kg domates suyu, 2 kg domates suyundan da 1,25 kg domates salçası elde ediliyor. Buna göre, 70 kg domates salçası elde etmek için kaç kg domates kullanılır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Büyük bir kutu içine 7 tane küçük kutu ve her bir küçük kutunun içine de 5 er tane daha küçük kutular yerleştiriliyor. Buna göre, toplam kaç kutu vardır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

41 kişinin bulunduğu bir yemek kuyruğunda Ali baştan 17. sıradadır. Yemek kuyruğunda en arkada bekleyen 3 kişi sıkılıyor ve kuyruğu terk ediyorlar. Bu arada kuyruğun başındaki kişi yemeğini alıp kuyruktan ayrılıyor. Buna göre, son durumda Ali kuyrukta sondan kaçıncı Kişidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Güneş' te bulunan ______ zamanla _______ dönüşmektedir.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir ?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Dünya, Güneş ve Ay' ın büyüklüklerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
– Medeni Kanun’un kabul edilmesi
– Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabul edilmesi

Yukarıda belirtilen gelişmeler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile bağdaştırılamaz?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Atatürk Dönemi’nde kurulan Balkan Antantı’nın,
I. Boğazlar,
II. Hatay,
III. Musul
sorunlarından hangilerinde Türkiye’nin lehine kararlar alınmasında etkili olduğu savunulabilir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Mesleğini
II. Eşini
III. Yöneticisini

Türk kadını Atatürk Dönemi’nde yukarıdakilerden hangilerini doğrudan seçme hakkına sahip olmuştur?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Mustafa Kemal Paşa “Karşımızdakiler yalnız bizimle ilgili hesapları sormak gibi iyi, hakçı ve insancıl bir düşünceye sahip olsalardı sorun iki günde biterdi.” sözünü aşağıdakilerden hangisi için kullanmıştır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Mustafa Kemal Paşa’nın ulusal direniş bilinci oluşturarak halkı örgütlemeye yönelik ilk faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin hem doğal hem de beşerî açıdan bir turizm değeridir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye'nin dağlık ve engebeli arazilerinde, büyük şehirlerden uzak, doğal dokusu bozulmamış yörelerinde aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden hangisinin daha fazla gelişmesi beklenir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de 1961 yılında ordunun binek araba ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Demir Yolu Fabrikasında yapılan otomobil aşağıdakilerden hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.