Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 83 | (21.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 83 | (21.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Hayata dair düşüncelerimiz, eleştirilerimiz, beklentilerimiz; filmlerle, şarkılarla hatta tiyatro oyunlarıyla şekillenir. (II) Herhangi bir işe başlarken filmlere, romanlara, öykülere kulak kabartır; onların bize ne söylediğine bakarız. (III) Kitapları zamanla unutsak bile filmler, dağarcığımızda ayrıntısıyla hep canlı kalır. (IV) Aklımıza kazınan sahneleri gündelik hayatta aynen yaşama isteği duyarız içimizde. (V) Gündelik yaşamın yükü altında ezildiğimizde sinema, tiyatro veya konser salonlarını güvenli bir liman olarak görürüz hep.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Ne onca şiiri ne de başyapıt niteliğindeki roman ve denemeleri, farklı kesimlerce Ahmet Hamdi Tanpınar’a karşı yapılan sükût suikastini engelleyemedi. Şimdi, yayınevleri arasında Tanpınar’ın kitaplarını basma mücadelesinin mahkeme kapılarına kadar uzadığını görünce insanın dudağına acı bir tebessüm yerleşiyor.

Bu parçada geçen “sükût suikasti” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Strese girmeden kanyonun tadını çıkarmak istiyorsanız hemen girişte, yaklaşık 150 metre uzunluğunda, kayalara monte edilmiş köprülerden yürüyerek köprünün sonunda buz gibi sular ile kucaklaşabilirsiniz.


Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İzmir’in güzelliklerini hiçbir yere değişmem, diyorsun ama bizim oraların, Balıkesir’in, bahar akşamları da çok hoştur. Sesleri, kokuları ve renkleriyle başını döndürür insanın; durup dururken sevince boğar insanı. İşte böyle bir akşamdı. Benim gibi genç bir arkadaşımla kaçıyorduk. Kent arkamızda kalmış, bizim kaçışımıza aldırmadan homurdanıp duruyordu. Açık pembe, açık sarı zakkumların arasından geçiyorduk.


Bu parçada virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bilimin en önemli işlevlerinden biri de iyi ile kötüyü bilimsel ve nesnel bir şekilde ortaya koymasıdır. Toplum içinde bu konuda anlaşmazlıklar çıkar. Eskiye taraftar olanlara göre, eski olan her şey iyi, yeni olan her şey kötüdür. Yeniye taraftar olanlar ise tamamıyla bunun tersini düşünürler. Hâlbuki bu yaklaşımların ikisi de sakıncalıdır. ----. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu bilim açık bir şekilde ortaya koyar.


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Osmanlının son Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan 1904 tarihli Hidiv Kasrı’na gittik. (II) İstanbul’da Osmanlılardan kalma birçok kasır var günümüzde. (III) Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine yapılan kasrın iki yüz yetmiş dönümlük bir bahçesi var. (IV) Bugün restoran olarak hizmet veriyor bu kasır. (V) Kasrın büyük seyir kulesinin asansörüyle yukarıya kısa bir yolculuk yapıyoruz. (VI) Kasrın gökyüzündeki bu en uç noktasından Marmara Denizi küçük bir göl, köprüler ise minyatür gibi görünüyor.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Çevre kirliliğine yol açan plastikler denince aklımıza sadece pet şişeler gelmemeli. (II) Çok küçük oldukları için insan gözüne görünmeyen mikro plastikler de çok ciddi kirliliğe yol açmaktadır. (III) Boyutları nedeniyle bunlar zararsız görünebilir ancak diş macunu gibi ürünleri bir defa kullandığımızda bile 100 bin mikro plastik lavabodan geçerek denizlere ve besin zincirine etki ediyor. (IV) Düşünün ki tek bir tüp yüz temizleyicide 360 bin kadar mikro plastik tanecik olabiliyor; bu da yüzümüzü temizlediğimizde binlerce mikro plastikle istemeden de olsa çevreyi kirlettiğimiz anlamına geliyor. (V) Birleşmiş Milletler araştırmalarına göre mikro plastikler doğaya olduğu kadar insanlara da doğrudan zarar veriyor. (VI) Zehirlenme, kısırlık ve genetik bozulma gibi sağlık sorunları bu zararlar arasında sayılabilir.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Dünyanın gelmiş geçmiş bütün yazarları, sancılı mı sancılı çalışmaların arkasından eserlerini ortaya koyabilmişlerdir. Söz gelimi Gogol, kılı kırk yararak, büyük emekler vererek Ölü Canlar eserinin ikinci cildini yazmış, beğenmeyip yakmıştır. Hemingway, Çehov, Kafka, Maupassant da bu tarz yazarlar arasındadır.


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Seda’nın ablası 35 yaşında ve küçük kardeşi ablasından 11 yaş küçüktür. Buna göre Seda’nın yaşını gösteren eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ayşe’nin doğum günü kutlamasına 44 arkadaşı gelmiştir. Kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı erkek arkadaşlarının sayısının 3 katından 4 eksik olduğuna göre kutlamaya gelen kız arkadaşlarının sayısı kaçtır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Üç arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 TL ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Zehra’nın kitaplarının sayısının 2 fazlasının 3 katı Mustafa’nın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafa’nın 27 kitabı olduğuna göre Zehra’nın kaç kitabı vardır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
a ve b sayıları doğru orantılıdır.

a = 10 iken b = 15 olduğuna göre, a = 18 iken b kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Liseler arası basketbol müsabakalarında bir takım toplamda 40 maç yapacaktır. 30 maça çıkan bir takım 20 galibiyet elde etmiştir. %75 başarıyla ligi bitirmeleri için kaç maç daha kazanmaları gerekir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kurmay Yayınevi Kitap Pazarlama ANKARA


Tarih : 26.08.18 Saat : 15.30 Fiş No : 001


Matematik SB 17,50 TL


Top KDV 3,5 TL Toplam 21 TL


7. sınıf öğrencisi olan Ali, kendisine matematik soru bankası almıştır. Ali, kitap satışı sonrası kendisine verilen alışveriş fişini incelemiş ve KDV’nin 3,5TL olduğunu görmüştür.(KDV : Katma Değer Vergisi)


Buna göre kitaba uygulanan KDV yüzdesi yüzde kaçtır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
160 sayısının %25’i 125 sayısının yüzde kaçına eşittir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti'nin I. Dünya savaşına girmesinin temel amacı kaybettiği toprakları geri almaktı. Aşağıda verilen cephelerden hangisinde Osmanlı Devleti bu amacına ulaşmıştır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Mekke II. Bağdat III. Kudüs

Yukarıdaki yöreler, hangi savaşın sonunda Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmıştır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi diğerle­rinden sonra gerçekleşmiştir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Atatürk'ün Nutuk adlı eserinde aşağıdaki gelişmelerden hangisinden bahsettiği söylenemez?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye'de kadınların 1934 yılına kadar aşa­ğıdaki haklardan hangisine sahip oldukları söylenemez?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

  1. İrade-i Milliye

  2. Hakimiyet-i Milliye

  3. Takvimi-i Vakayı


Yukarıdaki gazetelerden hangilerinin çıka­rılmasında Mustafa Kemal rol oynamıştır?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Milli Mücadele'nin sözcülüğünü yapan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Hatay ilinin genelde mevsimlik göç almasına karşın, bu ildeki İskenderun ilçe merkezi yerleşme amaçlı göç almaktadır. İskenderun’un bu özelliği aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’de meydana gelen erozyonun, aşağıda sıralanan olaylardan hangisinin oluşumunda doğrudan etkisi yoktur?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin üretimi, Marmara bölgesinde en azdır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Kompost adı verilen ve bitkilerin daha iyi büyümesini sağlayan gübre benzeri madde, aşağıdakilerden hangisinin geri dönüşümünden elde edilir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi tüm besinlerde bulunur?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Dünya’nın kendi etrafında dönmesi sonucu aşağıdakilerden hangisi oluşur?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.