Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 80 | (18.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 80 | (18.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

XIX. yüzyılın ortalarında savaşlar ve isyanlarla ---- ülkenin çiftçileri tefecinin eline düşmüştü; bugünün finans devi Ziraat Bankasının ---- üreticiyi tefecinin elinden kurtarmaktı.


Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
I. Harun da böyle bir köyde yaşıyordu ve onun liseye gitme çağı gelmişti.

II. Köyde yaşam farklıdır, güneş bir başka doğar, bir başka batar; bahçeler, tarlalar sebze ve meyveden geçilmez.

III. Bu gençlerin kimisi isteyerek çiftçiliği seçmiş, kimisi de ailesinin zoruyla çiftçi olmuştu.

IV. Fakat okula devam etme konusunda kader onu ailesiyle karşı karşıya getirmişti.

V. Köylü emeğini verir yetiştirdiği her bitkiye; sıcağın bağrında, seralar içinde çalışmaktan yorgun düşmüş genç bedenler vardır köyde.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturaca k biçimde sıralandığında hangisi, baştan dördüncü olur?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Dünya ekonomisi zor bir dönemden geçiyor. (II) Küresel krize yol açan sorunlara hala kalıcı çözümler üretilemedi. (III) Finans sisteminde başlayan kredi ve likidite krizi, ülkeler bazında kamu maliyesi krizine dönüştü. (IV) Küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen Türkiye ekonomisi dinamizmini ve direncini kanıtladı. (V) Bölgemizde iktisadi ve siyasi istikrar merkezi olmaya devam ettik. (VI) Son üç yılda ekonomimiz yıllık ortalama % 6,7 oranında büyüdü.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Karıncalar, geçtikleri yola feromon salgılayarak yiyecek kaynaklarına giden yolda bir iz oluşturur. (II) Koloniler halinde yaşayan· karıncalar arasında her zaman sıkı bir dayanışma vardır. (III) Diğer karıncalar da bu maddenin bulunduğu yerleri takip ederek yiyecek kaynaklarına ulaşır. (IV) Yiyeceğe ulaşan ilk karınca, yine aynı yolu kullanarak döndüğünde feromon izleri ikiye katlanmış olur. (V) Çift sıralı feromon izi görülen yol da kolonideki diğer karıncalar tarafından yiyecek kaynağına giden en kısa yol olarak algılanarak tercih edilir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Tıp fakültesi, bir kara sevdadır. (II) Kimi girmek için can atar, kimi ise kavuştuktan sonra bıkar. (III) Lise yıllarında tutku ile doktor olmak isteyenler olur, bir de onlarla dalga geçenler... (IV) Bunca yıl oku oku, sonra 35 yaşında hayata atıl diye düşünenler... (V) Bazıları da nasıl olsa giremeyecekleri için ciğere murdar diyenlerden olur.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Çağdaş Türk şiirinin ustalarından Ahmed Arif, edebiyatımızın en gizemli, en ketum adamlarından biridir. Az ve öz yazmış, yaşarken pek ortada görünmediği gibi pek röportaj da vermemiş, yaşam öyküsüne ilişkin ayrıntıları paylaşmamıştır. O nedenle Ahmed Arifle ilgili hemen her şey hem edebiyat tarihi açısından hem de onu tutkuyla izleyen yüz binlerce okuru açısından çok büyük önem taşıyor.


Bu parçada sözü edilen şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Gerçek dediğimiz, şiirin düşündüğü, düşlediği şeydir. İmgedir. İmge, gerçektir. Şiirin gerçeği, gerçekliğidir. Şiirle düşlenen, çağrılan ya da şiiri çağıran her şeyin gerçek şeyler olduğuna inanıyorum; tıpkı şiirin de bizzat bir gerçeklik biçimi olduğu gibi. Şiirin de bize ilettiği ya da duyurduğu şeyler gerçektir, gerçekliği duyurur. Duygular ya da düşünceler, şiire geldiklerinde ve şiir olduklarında, yepyeni bir gerçeklik kazanır. Şiirin de hala bir çocukluk makamı ya da bence onunla aynı şey anlamına gelen hayret makamı olarak görülmesi, okunması, yazılması, söylenmesi, işitilmesi, duyulması bu sebeptendir. Yani şiirin her çağa "yeni bir gerçeklik" getirmesi ve öyle olmasındandır.


Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Milattan önce 5 bin 500'e tarihlenen buluntuların ortaya çıktığı, antik çağda Anadolu'nun en önemli ticaret, sanat, spor merkezlerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan" Laodikya Antik Kenti" hangi şehrimizdedir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Batı dünyasının ilk yüksek öğrenim kurumu kabul edilen "Akademi"yi kurarak, giriş kapısına "Geometri bilmeyen buraya giremez" yazısı yazan, ilk Çağ'ın en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

KKTC'yi temsil eden, beyaz fon üzerine üstte ve altta olmak üzere iki, kırmızı boydan boya şerit ile ortada kırmızı renkli ay yıldızdan oluşan KKTC Bayrağı'nı tasarlayan, eski başbakan ve siyasetçi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Divan edebiyatında, biyografi türünün karşılığı sayılabilecek yapıtlara ne ad verilir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi her zaman bir ezgiyle söylenen, Anonim Halk edebiyatına ait bir üründür?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü okullardan biri değildir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Milli Mücadele Hazırlık Dönemi'nde İstanbul Hükümeti adına Amasya Görüşmeleri'ni yürüten Osmanlı; devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Mustafa Kemal'in, "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka kumandanlar alabilir." diyerek askeri liderliğini gösterdiği cephe aşağıdakilerden hangisidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki padişahlardan hangisi döneminde ilk defa seçim yapılarak Meclis-i Mebusan açılmıştır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
I. Murat'ın savaş alanını gezerken bir Sırp tarafından şehit edildiği savaş aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Mengücekliler Dönemi'nde Mimar Ahlatlı Hürrem Şah tarafından inşa edilen, 1985 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınıp uzmanlarca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Türk - İslam eseri aşağıdaldlerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye yılın hiçbir zamanı güneş ışınlarını dik açıyla alamaz. Sadece bu bilgiden yola çıkarak Türkiye ile ilgili olarak,


I. Dönenceler dışında yer almaktadır.


II. Kuzey yarımkürede bulunmaktadır.


III. Doğu yarımkürede yer almaktadır,


özelliklerinden hangileri söylenebilir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

I. Yıldız Dağlan


II. Egeid karasının çökmesi


III. Kuzey Anadolu Fay Hattı


Türkiye’de yukarıda verilenlerden hangileri Tersiyer’de (III. zaman) oluşmuştur?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
• Antalya'yı Göller Yöresi'ne bağlar.

• Erzurum'u Bayburt'a bağlar.

• Hatay-İskenderun bağlantısını sağlar.

• Çukurova'yı iç Anadolu'ya bağlar.

Türkiye'de, yukarıdaki bağlantı alanları verilen geçitler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin hem doğal hem de beşerî açıdan bir turizm değeridir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir öğrenci 5 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 40 soruluk bir sınava girmiştir. Bu sınav sonucunda öğrencinin 17,4 neti bulunduğuna göre öğrencinin doğru sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir üründen satış fiyatının %60’ı kadar kâr elde edilmektedir. Buna göre bu üründen maliyet fiyatına göre elde edilen kâr aşağıdakilerden hangisidir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir öğrencinin evi ile okulu arasındaki mesafe 3,6 km’dir. Otobüs kartını doldurmak için evi ile okulu arasındaki bakkala uğramayı düşünen öğrenci bakkala geldiğinde parası olmadığını anlıyor. Bakkaldan aynı hızla gittiğinde eve 20 dakikada okula ise 52 dakikada gideceğini fark ediyor.


Buna göre öğrencinin dakikadaki hızı kaç m’dir?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Lokantaya giden 12 kişilik bir grup arkadaş yemek yiyorlar. Hesabı ödemek için kasaya geldiklerinde herkesin eşit hesap ödemesi gerektiğini kendi aralarında konuşuyorlar. Ama 3 kişi yanlarında nakit para olmadığını ifade edip lokanta da kredi kartı geçmediğini bahane ederek hesap ödemiyorlar. Kalan kişiler ise ilk duruma göre 9’ar TL fazla hesap ödüyorlar.


Buna göre ilk durumda kişi başı ödenmesi gereken hesap kaç TL’dir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Mehmet ile Hüseyin 5 farklı kalemi her birinde en az 1’er kalem olacak şekilde paylaşacaklardır. Buna göre bu paylaşım kaç farklı biçimde yapılabilir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

K canlısı , M canlısıyla beslenir. L canlısı , K canlısıyla beslenir. M canlısı , otçuldur. Yukarıdaki bilgilere göre bir besin zincirinde bulunan K, L, M canlılarının besin zincirindeki sırası hangisinde verildiği gibi olabilir ?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bitkilerin besin üretebilmesi için ________ gereklidir.

Bitkiler besin üretirken ________ de üretir.

Boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bazı göz kusurları gözlük veya ameliyatla tedavi edilebilirken bazı göz kusurlarının tedavisi yoktur. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin tedavisi yoktur ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.