Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 74 | (05.10.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 74 | (05.10.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek amacıyla il genelindeki yaklaşık 300 eve kurulan “manevi evlat butonu” ile yaşlı dostu kent unvanını alan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
ABD'nin düzenlediği uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kalan ve bu ödülü kazanan ilk Türk dizisi olan dizimiz aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Srebrenitsa katliamının bir numaralı uygulayıcısı olan ve Bosna Kasabı olarak tanınan, yargılamanın ardından müebbet hapse mahkûm edilen Sırp komutan aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ülkemizin en büyük kargo havalimanı aşağıdaki illerimizden hangisinde kurulmuştur?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Sesi değil sözü yükselt; çiçekleri büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Bu cümleden, aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Pasternak’a göre şiir, kişinin ayağının altındaki otlar, çiçekçiklerdir, onu koparmak, eline almak için biraz eğilmek yeter. Brodski öyle düşünmüyor. Ona göre şiir göklerle bir iletişim olanağıdır. Meleklerle iletişim kurarsınız. Bu iki tanımın ardındaki somut gerçeği düşündüm. Sanırım, Pasternak şiirin her yerde ve küçük şeylerde olduğunu söylüyor; Brodski ise yeteneği öne getiriyor. İkisi de bir yerde doğru, ama birbiriyle karıştırılmaması koşuluyla. Şiir ne biliyor musun? Bir an. Ve bütün bir tarih tadı, insan girişimi, mutluluk çelişkisi…”


Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Batıda üç büyük asır, büyük insan yarışması içinde geçtikten sonra XIX. yüzyılda büyük sanayi davası meydana çıktı. Bir asır geçmeden büyük insan, yerini büyük sanayiye bıraktı. Evvelce maddeden ruha yükseltilen kuvvet, tekrar maddeye indi. Az zamanda makine, mabut oldu. Ruh makinenin kaba gövdesi altında ezilmiştir.


Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Elindeki pulsuz mektuplara uzun uzun baktı.

II. Yaşlı kadına en küçük kızı bakıyormuş.

III. Onun böyle konuştuğuna bakma.

IV. Baktı ki bu işten sıyrılamayacak teslim oldu.

V. Bu iş bir telefona bakar.

“ bakmak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I)Türk edebiyatının, Türkçeyi sadeleştirme çabası gösteren toplumcu yazarlarından biridir Sabahattin Ali . (II) İçimizdeki Şeytan adlı romanıyla Oğuz Atay’ dan önce toplumun çatırdayan yapısına bireyin düşünce dünyasıyla ayna tutmuştur. (III)Tutunamayanlar romanının ön sözü niteliğinde, yoğun bir anlatıma sahip romanda bireyin kendisiyle yüzleşmesi yansıtılmaktadır. (IV) Macide, Ömer, Nihat ve diğer kahramanlarla insan oğlunun çıkmazlarını ve hayat muhakemelerini çarpıcı biçimde anlatmıştır. (V) Kahramanların zihinlerinde değerlerin ve çıkarların çatışması dikkat çeker.


Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Babalar oğullarına doğru adam olacaksın derler, doğru yolu gösterirler eğiticilerin de yaptığı budur. Ama doğruluğu, doğruluktur diye değil; insana iyi ün kazandırdığı için överler.

Parçada eleştirilen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Öğretici metinler içinde, rahat anlatımı ve güncel konulara ayna tutuşuyla dikkat çeken bir türdür fıkra. (II ) Edebiyatımıza özel gazeteyle giren bu tür zaman zaman mizahi bir karaktere de bürünür. (III)Fıkralar yazıldığı dönemin sosyal, siyasi ve kültürel yaşantısını gözler önüne sermektedir.(IV) Ahmet Rasim, Servet- i Fünun döneminin dışında kalarak sanat anlayışını yazdığı fıkralara yansıtmıştır. (V) Şaheser olarak adlandırılan Şehir Mektupları adlı eseriyle dikkat çekmiştir. (VI) Ahmet Rasim bu eserinde İstanbul’u bütün yönleriyle canlandırarak anlatmıştır.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şart anlamı yoktur?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Üç basamaklı bir A çift doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 2, 5 ile bölümünden kalan 4 tür. Buna göre, A nın en küçük değerinin 10 ile bölümünden kalan kaçtır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Futbol oynamak için Türkiye’de bir takıma transfer olan Kika’nın sözleşmesindeki maddeler aşağıdaki gibidir.

  • Bir sezon için sabit ücret 1,5 milyon dolar alacaktır.

  • Takımının kazandığı her bir puan için 6 bin dolar alacaktır.

  • Attığı gol başına 8 bin dolar alacaktır.


Kika sezon sonunda 2 milyon 64 bin Dolar ödeme almıştır.

Kika’nın takımı sezon sonunda 70 puan topladığına göre, Kika sezon boyunca toplam kaç gol atmıştır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir çorapçı çoraplarının çiftini 10 TL den satmaktadır. Bu çorapçı 10 adet ve daha fazla çift çorap alımı için %10 luk ve ayrıca 10 çift çoraptan sonraki her bir çorap için indirimli fiyattan bir %10 luk indirim daha yapıyor.


Bu çorapçıdan 24 çift çorap alan Fatih çorapçıya toplam kaç TL ödeme yapmıştır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Turan, Selami, Kamuran’ın çalışma hızları sırasıyla, 6v, 4v, 2v dir. Üçü bir işi beraber 6 saatte bitirmektedir. Aynı işi yapmak için işe başlıyorlar ve Turan işin yarısı bittiğinde işi bırakıyor. Kalan işi Selami ve Kamuran tamamlıyor.


Buna göre, bu iş bitmesi gereken zamandan kaç saat daha geç bitmiştir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Pikniğe gidecek olan bir okulun 12 sınıf öğrencileri ve beş öğretmeniyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmektedir:

• Pikniğe gidecek toplam öğrenci sayısı 60’tır.

• Piknik için K ve L otobüsleri kullanılacaktır.

• K otobüsündeki öğrenciler ile üç öğretmenin yaş ortalaması 18’dir.

• L otobüsündeki öğrenciler ile iki öğretmenin yaş ortalaması 19’dur.

Yolculuk sırasında rahatsızlık veren beş öğrenci K otobüsünden indirilip L otobüsüne ve dört öğrenci de L otobüsünden indirilip K otobüsüne bindiriliyor.

Son durumda K otobüsündeki kişilerin yaş ortalaması 19, L otobüsündeki kişilerin yaş ortalaması 18 oluyor.

Buna göre, başlangıçta L otobüsünde kaç öğrenci vardır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Mert, Ebru ve Fatma’nın katıldığı bilgi yarışmasıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

• Yarışmada toplam 48 soru sorulmuştur.

• Her soru yalnızca bir yarışmacı tarafından cevaplandırılmıştır.

• Her doğru cevaba 10 puan verilmiş ve bir soruyu yanlış cevaplayan yarışmacıdan 10 puan düşülerek diğer iki yarışmacıya 5’er puan ilave edilmiştir.

Yarışma sonunda Ebru 8 doğru, 4 yanlışla 110 puan alırken Fatma 10 doğru ile 70 puan alıyor.

Buna göre, Mert yarışma sonunda toplam kaç puan almıştır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir okulda öğretmenler odasında oturan beş öğretmen arasında yaşlarıyla ilgili aşağıdaki gibi bir konuşma geçmiştir.

• Tuğba, Ayşe’ye: “Ben senden 2 yaş büyüğüm.”

• Ayşe, Selen’e: “Sen benden 3 yaş küçüksün.”

• Hakan, Zeynep’e: “İkimiz aynı yaştayız.”

• Selen, Hakan’a: “Sen benden 1 yaş büyüksün.” demiştir.

Bu konuşmalar 2019 yılında gerçekleşmekte ve Hakan’ın doğum yılının 1990 olduğu bilinmektedir.

Buna göre, öğretmenler odasına sonradan giren ve 1987 doğumlu olan Yılmaz Öğretmen’in hangisine söylediği doğrudur?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İlk Türk topluluklarında,

– ordu-millet anlayışı görülmüş,
– hayvancılık temel geçim kaynağı kabul edilmiştir.

İlk Türk topluluklarına ait bu özellikler, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Osmanlı Devleti’nin yeni fethedilen bölgelere Müslümanları yerleştirmek şeklinde uyguladığı iskan politikasının, aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu söylenemez?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Doğal ortamı bir futbol takımına benzetebiliriz. Bu takımda her oyuncunun bir görevi vardır. Örneğin kaleci gelen topları tutmasa, forvet oyuncusu savunmada beklese, teknik direktör maçı televizyonda izlese, taraftarlar maç sırasında sahaya girse neler olurdu ? Buna karşı takımda herkes kendi görevini bilir ve ona göre davranırsa takım amacına ulaşır. İşte bunun gibi yaşadığımız çevrede atmosfer, litosfer, biyosfer, hidrosfer olmak üzere dört doğal unsurdan oluşmaktadır. Bu unsurlar arasında dengeli bir etkileşim vardır. Bu etkileşimdeki dengenin insanlar tarafından bozulması canlıların yaşamını olumsuz etkiler.


Aşağıda durumlardan hangisinde böyle bir dengenin bozulmasında söz edilebilir ?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıda aynı boylam üzerindeki üç merkezin 21 Haziran tarihindeki özellikleri verilmiştir.

• A’nın gündüz süresi B’den, B’nin gündüz süresi C’den fazladır.

• A’nın Kuzey kutbuna B’nin Ekvatora uzaklığı 3330 km’ dir.

• B ile C merkezi aynı enlem derecesinde yer almaktadır.

• C merkezinin gece süresi gündüz süresinden uzundur.

Buna göre yukarıda özellikleri verilen merkezlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
• Ekvator çevresinde hava sıcak olduğu için gaz molekülleri seyrelir, hafifler ve yükselir.

• 30 derece enleminde hava sıcak olmasına rağmen hava kütleleri alçalır ve dinamik yüksek basınç alanı oluşturur.

• Uludağ’da hava soğuk olmasına rağmen basınç değerleri deniz seviyesine göre daha düşük çıktı.

• Kutuplar çevresinde basınç değerleri yüksektir.

Yukarıda basıncın dağılışına etki eden faktörlerden hangisinin etkisinden bahsedilmemiştir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Karlofça Anlaşması ile ülkenin ekonomik kaynakları ile birlikte moral kaynağı da yok olmuş, yüzyıllardır geliştirilen ve insanlara telkin edilen Müslümanların hâkim millet olduğu olgusu zedelenmiştir. Bu sosyopsikolojik değişim, devletin kötüye giden işlerini düzeltmenin yolunun klasik düzeni tesis etmekle mümkün olacağı şeklindeki düşüncenin yıkılmasına da yol açmıştır.

Osmanlı Devleti’ndeki bu değişimin aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır.


Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye’ye gelmiştir.


Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir:


Ekin: Yaşadığımız yerde 21 Aralık’ta yılın en uzun gündüzü yaşanır.


Elif: Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır.


Arda: Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran’da yaz mevsimi başlar.


Umut: Yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.


Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarım Küre’dedir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Dünya’nın 23°27’ lık eksen eğikliği bulunmaktadır.

Bu eksen eğikliği,

I. Yıl içerisinde farklı mevsimlerin görülmesi.

II. Cisimlerin gölge boylarının farklı tarihlerde aynı saat içinde değişim göstermesi.

III. Aynı bölgede gece ve gündüz sürelerinin değişmesi.

IV. Yerel saat farklarının oluşması.

sonuçlarından hangilerine neden olur?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıda bazı meslek dalları verilmiştir.


I. Gıda mühendisi


II. Genetik mühendisi


III. Ziraat mühendisi


Buna göre yukarıdakilerden hangileri biyoteknoloji alanında araştırma çalışmalarına katılabilir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Su damlalarının, küreye benzer şekil alması

II. Bazı böcek türlerinin su yüzeyinde yürüyebilmeleri

III. Kağıt havlunun sıvıyı emmesi
Yukarıda verilen olayların hangileri yüzey geriliminin etkisi ile gerçekleşir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Fay hattı üzerinde bulunan ülkeler için deprem kaçınılmaz bir gerçektir. Türkiye deprem kuşağında olduğu için ülkemizdeki herkesin deprem konusunda bilinçlenmesi ve depremle yaşamayı öğrenmesi gerekir.

Deprem konusunda bilinçli bir vatandaşın,

I. Evdeki kitaplık, mobilya ve beyaz eşyaları mümkün olduğunca duvara ya da zemine sabitleme.

II. Deprem esnasında binayı terk etmeye çalışmak yerine, sağlam bir masanın altında kendini korumaya alma.

III. Deprem bittiğinde binada ortam karanlık ise hemen bir çakmak veya kibrit yakıp yolu aydınlatarak orayı terk etme.

davranışlarından hangilerini yapması beklenir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.