Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 60 | (27.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 60 | (27.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Üniversite yalnızca — değil, aynı zamanda — gelişme olanağı bulduğu bir ortam olmalıdır. Aksi takdirde estetik duyarlılıktan uzak, kültürel yönden fakir bir toplumun ortaya çıkma tehlikesi doğar.


Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Seslerin ve harflerin yan yana gelerek kelimeleri oluşturması, sonra o kelimelerin insan denen varlığın bütün ruhunu aydınlatıveren sihirli anlamlara, cümlelere dönüşüp duyguları, dilekleri, özlemleri seslendirmesi başlı başına mucizevi bir şey olmalıdır, işte sözlükler, iki kapakları arasında bu mucizevi hadisenin hamurunu saklarlar.


Bu parçadaki altı çizili sözün, sözlükler ile ilgili anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
I. Usta eleştirmen yaptığı her eleştiride uygun bir dil kullanmayı bilmiştir.

II. Bu eleştirmenin şimdiye kadar yaptığı bütün eleştirilen, bir eleştirmen arkadaşı geçen ay kitaplaştırarak okuyucularla buluşturmuştur.

Bu iki cümlenin anlamca doğru birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kendi yaptığı maymuncukla tüm güçlük kapılarını zorlayan biri, bir süre sonra maymuncuğu kullanabilmek için kilit yapımına geçer.

Parçada bahsi geçen kişinin kilit yapmaya başlaması aşağıdaki yorumlardan hangisiyle açıklanabilir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Şairin şiirlerinde aşk ve devrim ön plandadır. Aşk, belki de alaya alınmayan, şairi devrim kadar heyecanlandıran bir duygudur. Evren, Yelken, Yapraklar, Şiir Sanatı dergilerinde yayımlanan şiirleriyle tanındı 1965'ten sonra, Halkın Dostları dergisinde çıkan şiirleriyle toplumcu özü öne alan bir şair diye ünlendi. İmgeci şiiri küçümseyip yalın ve toplumcu şiire geçmeyi bildi ve siyasal düşüncenin şiirde eritilmesini amaçladı.


Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Dış kapının kemeri altından Taç Mahal'e bakıyoruz. (II) Servili bir su kanalının sonunda onun klasik olduğu kadar esrarlı güzelliği ve bilhassa hatırası bizi kendine doğru çekiyor. (III) Geniş bir mermer taraça ortasında büyük bir kubbe ve yanında daha küçük kubbeler... (IV) Oranlarında o kadar ahenk var ki uzaktan görünen hafifliği, yaklaştıkça bir ihtişam manasına bürünür. (V) Kapı eşiğinde ise ulu ve baş döndürücü bir heybet alır.


Bu parçada numaralandırılmış cümlelerden hangisinde bir deyim, sıfat görevinde kullanılmıştır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
A, B ve C sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar. ABC, ACB, BAC ve BCA üç basamaklı sayılardır. Bu sayıların ikisi 5 ile diğer ikisi 4 ile tam bölünü­yor.

Buna göre, A-B-C çarpımı kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ahmet Bey damacanayla hazır su almak yerine özel aracıyla belli bir kilometre gidip suyun kay­nağından damacanalarını dolduruyor. Bu sayede suya para vermemiş ancak yakıt parası vermiş oluyor. Ahmet Bey 6 damacana su doldurduğun­da su masrafını %20 düşürdüğünü hesaplıyor.


Buna göre, Ahmet Bey 8 damacana su doldur­duğunda su masrafı yüzde kaç azalır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Matematik öğretmeni Ahmet Bey öğrencilerinden Ali Osman, Abdullah, Efe, Ertuğrul ve Emir ile şöyle bir oyun oynuyor.

  • Öğrencilerini sırayla tahtaya kaldırıp 1’den 35’e kadar olan sayılardan bir tanesi ve önceki arkadaşlarının yazmamış olduğu bir sayıyı araya virgül koyarak yazmalarını istiyor.

  • Daha sonrada kendisi arasındaki virgülleri kaldırıp oluşan sayıları birleştiriyor.


Ör

Ali, Osman, Abdullah, Efe, Ertuğrul, Emir

23, 34, 5, 12, 17, 2

Ahmet Öğretmen = 2334512172 sayısını yazıyor.

Buna göre Ahmet Öğretmen tahtaya 252332252 sayısı yazdığında öğrencilerin yazmış olduğu sayıların toplamı kaç olur?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
63a5b beş basamaklı doğal sayı olup 15 İle tam bölünebilmektedir.

Buna göre, a + b toplamı en çok kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir sınıfta Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 35 öğrenci vardır. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı ve her iki dili bilenlerin sayısının ise 3 katına eşittir.


Buna göre, bu sınıfta Almanca bilen öğrenci sayısı kaçtır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
10.01.2021 tarihinde Kırgızistan’da yapılan seçimlerde oyların %80’ini alarak Cumhurbaşkanı seçilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türk milletinde toplumsal birliğin sağlanmasında bayramlar da önemli bir yer tutmuştur. Buna göre, Divanü Lügati’t Türk adlı eserde bayram aşağıdakilerden hangisi olarak geçmektedir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir kimsenin kendi şahsına veya malına yapılan hukuka aykırı, hâlen devam eden bir saldırıyı önlemek için yaptığı ölçülü karşı saldırıya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi oy kullanabilir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi, şehirlerde görev yapan kolluk personeli polisle ilgili doğru olmayan bir ifadedir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Soru: Destek ve hareket sistemi sağlığı için yapmamız gerekenlerden beş tanesini yazınız.


Cevap : 1. Sandalyede dik oturmalıyız. 2. Sırt çantası taşıyorsak iki omzumuzda taşımalı, tek omuzda taşımamalıyız. 3. Yere eğilirken dizleri bükerek eğilmeliyiz. Belimizden bükülerek eğilmek omurgamızın hasar görmesine neden olabilir. 4. Ani hareketlerden kaçınmalıyız. 5. Düzenli egzersiz yapmak, koşmak yüzmek, tenis oynamak gibi sporlar kas ve kemiklerimizi güçlendirir.


Yukarıdaki soru 20 puanlık olduğuna göre öğrenci bu sorudan kaç puan almış olabilir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Efe : Nesi var? Ahmet: Sindirim sisteminin en uzun organı

Efe : Nesi var?

Eren : Kimyasal sindirim yapar.

Efe : Nesi var?

Ece : Yağların fiziksel sindirimi gerçekleşir.

Yukarıdaki oyunda anlatılmak istenilen organı doğru olarak bilen Efe aşağıdaki organlardan hangisini söylemiştir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Ses telleri gelişir ve ses kalınlaşır.

II. Yumurtalıkların çalışmasıyla yumurta üretimi başlar.

III. Menstrüasyon döngüsü (Adet) başlar.

IV. Boy uzar ve kilo artar.

Yukarıda verilenlerden hangileri ergenlik dönemine giren kız çocuklarda gözlenen değişikliklerdir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Arda: Biz evimizin zeminine parke döşettik.

Zeynep: Biz evimizin metal çerçeveli pencerelerini plastik çerçevelerle değiştirdik.

Mine: Biz evimizin zeminine fayans döşettik.

Tuncay: Biz duvarlarımıza plastik köpük (strafor) döşettik.

Yukarıda bazı öğrenciler, evlerinde yaptırdıkları uygulamaları söylemişlerdir. Buna göre hangi öğrencilerin söylediği uygulamalar ısı yalıtımı amacıyla yapılmıştır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Zaman içerisinde bozulup çürümemesi

II. Yanıcı olmaması

III. Isı yalıtkanlık değerinin iyi olması

IV. Ağır ve sert olması

Yukarıdakilerden hangileri, ısı yalıtım malzemesinin seçiminde dikkat edilmesi gerekli özelliklerden değildir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Orta Asya Bozkırının idari rejimlerinde Avrupa tipinde feodalite mevcut olmadığı için aşağıdaki yerleşim tiplerinden hangisine rastlanmaz?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. padişahların tahtan indirilmesi,

II. savaş kararı alınması,

III. ıslahatlar yapılması

Osmanlı Devlet’inde yukarıdakilerden hangileri için Şeyhülislamdan fetva istenmiştir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Mondros Ateşkes Antlaşması için;

I. Anadolu işgaline zemin hazırlaması,

II. I. Dünya Savaşı’nı Osmanlı açısından bütün sonuçlarıyla sona erdirmesi,

III. Milli Mücadeleye neden olması

nitelendirmelerin hangileri yapılabilir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Ankara’nın Temsil Heyeti’nin merkezi olmasını Doğunun terkedilmesi anlamına geleceği için karşı çıkan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye Lozan Konferansı’nda genel bir silahsızlanmaya gidileceği umuduyla aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ülkemiz yüzey şekilleri bakımından farklı özellik­lere sahiptir. Bazı yerler geniş ovalar ve platolar, bazı yerler dağlık ve engebeli alanlar, kimi yerler ise kayalık ve bataklıklardan oluşur. Ülkemizdeki yüzey şekillerinin farklılık arz etmesi arazi kulla­nımını da çeşitlendirmiştir.


Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi doğ­ru arazi kullanımına örnek gösterilemez?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Göç hareketlerinde genelde bireylerin kendi kara­rı ve rızası esastır. Buna göre Türkiye’de görülen aşağıdaki göç­lerden hangisinin diğerlerinden farklı bir ne­dene bağlı olduğu söylenebilir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Özellikle Uzak Doğu ülkelerinin temel tahılı olan ve bol su ile sıcaklık isteyen bu ürünün ülkemiz­deki üretimi ise diğer tahıllara göre daha kısıtlıdır. Ülkemizde, genellikle akarsu boylarında, toprak içerisinde açılan ve tava adı verilen içi suyla dolu küçük havuzlarda tarımı gerçekleştirilir. Bu havuz­lar sivrisinek larvaları için uygun bir ortam oluştur­duğu için tarımı yerleşim birimlerine uzak yerler­de yapılır.


Bu parçada sözü edilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye’deki bir bölümün kıyı kesimlerinde çay, fındık tarımı ve balıkçılık, iç kesimlerinde ise kü­çükbaş hayvancılık ve yaylacılık yaygındır. Yalnızca bu bilgilere dayanarak bu bölüm ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabi­lir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.