Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 58 | (14.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 58 | (14.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Atama işlerine yan odadaki memur bakıyor.

II. Önce yemeğin tadına bakalım sonra yorum yapalım.

III. Konağın bütün işlerine tek başına bakıyordu.

IV. Yıllardır babama aynı doktor bakıyor.

V. Bu dükkana kim bakıyor.

Yukarıdaki cümlelerden hangisinde "bakmak" sözcüğü "denemek, inceleme" anlamında kullanılmıştır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

( I ) Sınıfta ben gelmeden önce büyük bir olay olmuş. ( II ) Ben içeri girdiğimde herkes sus pus oturuyordu. ( III ) Bana sezdirmek istememeleri hoşuma gitmişti. (IV) Olayı kendi aralarında çözmüş olmalılar diye düşündüm. (V) Oysa bu ketumluğun sebebi olayı benden saklayıp aralarındaki hesaplaşmayı daha sonra tamamlayabilmek içinmiş. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "olasılık" anlamı söz konusudur?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Antakya Arkeoloji Müzesi dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi. (II) Şehrin tam merkezinde, Fransız Parkı olarak bilinen parkın hemen yanına kurulmuş. (III) Müzenin içindeki tarihi suretler mimarisine de sirayet etmiş. (IV) Yapı, oldukça bakımsız tarihi eserleri içinde barındırdığı için mi bu kadar zamanın gerisinde diye düşündürüyor insanı. (V) İçeriğiyle dünyanın en önemli müzelerinden birisi olmasına rağmen bu müzenin şehrin insanlarının çoğu tarafından bile henüz gezilmemiş olması sözün bittiği yer olmalı.


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde "şaşırma" anlamı vardır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Rüzgârın yönünü değiştiremediğin zaman, yelkenleri rüzgâra göre ayarla. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceye anlamca en yakındır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ayrılık dostluğun meltemidir; dostluğun mumsa söndürür, yangınsa körükler. Bu cümleden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ardışık 7 tam sayının toplamı, bu sayılardan en küçüğünün 5 katından 45 fazladır. Buna göre, bu sayılardan en büyüğü kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
a, b, c birer tam sayı olmak üzere,

2a + b ve 3b + 5c birer tek sayı olduğuna göre,

I. a + b + c çifttir.

II. a . b . c çifttir.

III. a . b + c tektir.

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
3x5y dört basamaklı bir doğal sayıdır.

Bir kişi tanesi 36 TL olan kazaklardan a tane almış ve toplam 3x5y TL ödemiştir.

Buna göre a'nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir kafede içinde sadece kaşar peyniri ve sucuk bulunan pizzalar satılmaktadır. Bu pizzalar ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

Pizzalar küçük ve büyük boy olmak üzere iki farklı büyüklükte hazırlanmaktadır.

Her bir pizza hazırlanırken kullanılan kaşar peyniri miktarının sucuk miktarına oranı sabittir.

Kullanılan kaşar peyniri ve sucuk miktarlarının toplamı küçük boy pizzalarda 180 gram ve büyük boy pizzalarda 225 gramdır.

Bu kafe de 1 küçük ve 1 büyük boy pizza hazırlanmış ve bu pizzalar için toplam 225 gram sucuk kullanılmıştır.

Buna göre; büyük boy pizzada kullanılan kaşar peyniri miktarı, küçük boy pizzada kullanılan kaşar peyniri miktarından kaç gram daha fazladır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aralıksız çalışarak bir yüzeye sıva yapıp seramik döşemek isteyen bir usta yaptığı iş planında belirlediği çalışma süresinin %25'ini sıva işine, kalan sürenin tamamını ise seramik döşeme işine ayırmıştır. Ancak, işin tamamını planladığı süreden %20 daha kısa sürede bitiren bu usta çalıştığı sürenin %40'ında sıva yapmış ve kalan süresini seramik döşeme işine ayırmıştır


Buna göre, bu usta seramik döşeme işine planladığından yüzde kaç daha az süre ayırmıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin de üyesi olduğu Ekonomik işbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinden biri değildir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Rusya’nın doğalgazım Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan ve resmi açılışı Ocak 2020’de yapılan doğalgaz boru hattının adı aşağıdakilerden hangisidir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye’nin ilk tropikal meyvesi olarak tescillenen ve Güney Amerika orjinli meyve hangisidir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 2020 Dünya Hava Oyunları’nın sloganı aşağıdakilerden hangisidir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Tuğba İle eşi Ercan'ın erkek kardeşi olan İsmail arasındaki hısımlık türü ve derecesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Heykellerin balbal donukluğundan kurtularak hareketlendirilmesi,

II. Freskolarda insan yüzünün duyguları ifade edecek şekilde resm edilmiş olması,

III. Türk minyatür sanatının başlatılması

Yukarıdakilerden hangileri Uygur dönemi sanatın özellikleri arasındadır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türk-İslam devletlerinde askeri ve ticari bakımdan önemli yollar ile asayişin devamlı korunması gereken yerlerde yapılan tahkimli yapılar aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. İstanbul’da hükümet değişikliği yaşanması

II. Mebusan Meclisi için seçime gidilmesi

III. Amasya Görüşmelerinin yapılması

Yukarıdakilerden hangileri Sivas Kongresi’nin sonuçları arasındadır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye Lozan Konferansı’nda genel bir silahsızlanmaya gidileceği umuduyla aşağıdakilerden hangisini kabul etmiştir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Atatürk;

I. laiklik,

II. devletçilik,

III. cumhuriyetçilik

ilkelerden hangilerinin siyasî parti tartışmaları dışında tutmayı istemiştir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye üzerinde Ekvator'a yakınlık ya da uzaklık bazı olaylar üzerinde etkili olmuştur Buna göre, aşağıdaki olaylardan hangisi üzerinde açıklamadaki durumun etkili olduğundan bahsedilemez?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye, bugünkü görünümünü büyük ölçüde 3. ve 4 Jeolojik Zaman'da kazanmış genç oluşumlu bir ülkedir. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca yukarıdaki bilgiye göre açıklanamaz?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye'nin coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, kırık hatların aşağıdaki yerlerden hangisiyle paralellik gösterdiği söylenemez?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye'nin iklim özellikleri düşünüldüğünde,

I. bozkır,

II. çayır,

III. maki,

IV. orman,

V. psödomaki

gibi bitki örtülerinden hangisinin daha geniş alanda görüldüğü söylenebilir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Köy altı yerleşmenin insanların çeşitli nedenlerle köylerinden ayrılarak daha küçük birimler hâlinde oluşturdukları yerleşmelerdir En yaygın köy altı yerleşmelerimiz mahalle, yayla, çiftlik, kom, ağıl, dam ve bağ evleridir.


Buna göre, aşağıda verilen illerimizden hangisinde kom yerleşmelerine en çok rastlanır?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
(...)Yıldızlar kendileri birer ısı ve ışık kaynağıdır. Gezegenler ise yıldızlardan aldıkları ışığı yansıtır.

(...) Yıldızların ışıkları yanıp söner gibi görünürken, gezegenlerin ışıkları kesintisiz olarak görünür.

(...) Yıldızların birbirlerine göre konumları değişmez, gezegenlerin konumları sürekli değişir.

Yukarıda verilen yorumlardan doğru olanların önüne ( D ) yanlış olanların önüne (Y) yazılması gerekmektedir. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğru olur?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bilinen eski galaksiler, çok sayıda yıldız bulundururlar. Bu yıldızlar, galaksinin yörüngesinde dönerler. Galaksiler, yıldız sistemleri, yıldız kümeleri ve yıldızlararası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlararası maddeyi içerebilmektedir. Bu karmaşık sistemle ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Tarihsel olarak galaksiler gözle görülen şekillerine göre sınıflanmışlardır.


Galaksiler ile ilgili olarak ;


I. Yıldızlar galaksinin yörüngesinde döner.


II. Güneş sistemi , en yakın galaksiden çok daha büyüktür.


III. Galaksiler görünümlerine göre sınıflandırılır.


yorumlarından hangileri yapılabilir?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Geçmişten günümüze atom kavramı ile ilgili çeşitli teoriler aşağıda verilmiştir.

X teorisi : Atom güneş sistemine benzer. Güneş çekirdeğe, diğer gezegenler ise elektronlara benzer.

Y teorisi : Bir element, aynı büyüklükte aynı ağırlıkta atom adı verilen içi dolu küçük küreciklerden ibarettir.

Z teorisi : Artı ve eksi yükler, üzümlü kekin içerisindeki üzümler gibi dağınık halde ve hareketsizdir.

Buna göre X,Y ve Z teorilerini oluşturan bilim insanlarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
EFE Erkek üreme hücresi spermdir. Testislerde üretilir.

ECE Yumurtalıklardaki yumurta ana hücreleri mitoz bölünme geçirerek yumurta hücresi oluşturur.

MERVE Dişi üreme hücresi yumurtadır. Yumurtalıklarda üretilir.

Yukarıda bazı öğrencilerin yorumları verilmiştir. Buna göre hangi öğrencilerin yorumları doğrudur?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.