Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 56 | (19.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 56 | (19.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Sanat eserleri, insan eliyle oluşturulmuş ve insanlarda estetik hazlar, heyecanlar, tepkiler uyandıran yapıtlardır. Her sanat eserinin bu nedenle estetik bir değeri vardır. Çünkü sanatçı­nın kendine özgü duyguları, heyecanları, hayal gücü ve yetenekleri eserinde birleşir. Ancak son yıllarda elimize aldığımız eserlerde bunları duyumsamamaya başladık. Hele bazıları var ki birbiri ardına ürünler ortaya koyuyor. Bunlara baktığınızda hık demiş burnundan düşmüş hissine kapılıyorsunuz. Bu eserler, sanat deryasının genişleyip büyümesine bedenen katkıda bulun­sa da düşünsel ve estetik açıdan hiçbir katkı sağlamıyor. Bu parçada geçen altı çizili sözle eserlerin anlatılmak istenen özelliği aşağıdakilerden

hangisidir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
(I) İlki 2005 yılında gerçekleştirilen alternatif enerjili araç yarışları, on üç yıldır aralıksız ger­çekleştiriliyor. (II) Yarışmaya katılan takımların birincil amacı, en verimli elektrikli aracı üretmek, (III) Yarışmada dereceye girmek için elektromobil araçların yaklaşık 60 km’lik mesafeyi 1 saatte, hidromobil araçların ise 40 km’lik mesa­feyi 45 dakikada en az enerji ile tamamlaması gerekiyor. (IV) Bu yıl gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojilerine ilgi­ sini artırmak için otonom araç kategorisi adında yeni bir kulvar oluşturuldu. (V) Bu kategoride yarışacak araçların ise belirli bir parkuru sürücü­süz tamamlaması gerekiyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yaz güneşi katı kalplerini daha da karartır­ken hortumdaki suyu döküyorlar serinlemek için ayaklarına. Sen, o bahçeye inemedin. Renksiz bir odaya geçtin. Asla serinlemez çünkü korkunç ayakları. Ayakları bağırıyor onların. Seni, sana bağırıyorlar. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yağmur yağıyor, ıslanıyorum serin serin. Papatyaların başları eğik. Çamaşır ipine dizili mandallardan damlayan yağmur suları, yazın bittiğini söylüyor. Daha elini uzatamadan bitti

yaz. Eylül sessiz sessiz başladı, sessiz bitecek sanırım yine. Arka kapıdan çıkıyorum anneannemin silinmemiş isli lambalarını, yağmurda ıslanan mandalları ve hayalimdeki lavanta tarlalarını geride bırakarak. Köyden uzaklaşınca koşmaya başlıyorum. Ufuk çizgisindeki son kızıllık ben koştukça kayboluyordu. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(I) İbrahim Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde on üç yıl sadrazamlık yapmış, önemli siyasal ve askerî olaylarda rol oynamış­tır. (II) Sultanahmet’te yer alan İbrahim Paşa

Sarayı’nın, Kanuni Sultan Süleyman Devri vezi­riazamı Maktul İbrahim Paşa tarafından yaptırıl­dığı bilinmektedir. (III) Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan ve İstanbul Emini Ömer Ağa tarafından padişaha takdim edilmiş olan 1521 tarihli bir yazıdan sarayın mevcut bir kona­ğın önemli değişiklikler, eklemeler ve tamirler yapılmak suretiyle meydana getirildiği anlaşıl­maktadır. (IV) İçinde bir kule ve çardağı, köşk, hazine odası, hamam, kiler, mutfaklar, divanha­ne, hassa evleri, ahır gibi kısımları bulunan bu yapı çok kısa bir süre içinde tamamlanmıştır. (V) Nitekim seferden dönen padişah burada ağırlan­mış, sadrazamlığa yükselen İbrahim Paşa’nın muhteşem düğünü 1524’te aynı yerde yapılmış­tır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü boz­ulmaktadır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Sedef'in parası Ceren'in parasının 3 katı, Salih'in parasının yarısı kadardır. Üçünün paraları toplamı 220 TL olduğuna göre, Sedef'in parası kaç TL'dir ?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ali, Umut ve Can 60 TL yi sırasıyla 2, 4 ve 6 ile orantılı olarak paylaşıyorlar. Buna göre, Can kaç TL alır ?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Alper'in kız arkadaş sayısı ile erkek arkadaş sayısı 2 ve 5 ile doğru orantılıdır. Alper'in erkek arkadaşları sayısı kız arkadaşları sayısından 12 fazla olduğuna göre; Alper'in kaç tane kız arkadaşı vardır ?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
0,32 ondalık sayısının yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir ?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Litresi 16,80 TL ye satılan gaz yağına % 4 indirim uygulandığında indirimli satış fiyatı kaç TL olur ?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
3x + 7 ≤ 22 eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı kaçtır ?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

  1. Organik baz

  2. Şeker

  3. Fosfat


Yukarıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri nükleotidin yapısında bulunur ?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Çevresel etkilerle meydana gelen, kalıtsal olmayan değişikliklere ne ad verilir ?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Işığın farklı ortamlarda hızları farklıdır. Işık ışınlarının hava su ve camdaki hızlarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Güneş çevresindeki yörüngesinde yuvarlana bir varil gibi yan yatmış olarak döner 10 halkası 5 büyük ve 22 küçük uydusu tespit edilmiştir. Zehirli gazlardan oluşan atmosferi yaşam için kesinlikle elverişli değildir. Bu gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi gel git olayına neden olan olmaktadır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi açık hava basıncı birimi olarak kullanılır ?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Endüstri Devrimi’ni gerçekleştiren ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de 1961 yılında ordunun binek araba ihtiyacını karşılamak amacıyla Eskişehir Demir Yolu Fabrikasında yapılan otomobil aşağıdakilerden hangisidir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye Uzay Ajansı kaç yılında kurulmuştur?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
2021 Ocak ayında Nijeryalı korsanların saldırısına uğrayan Türk Gemisi aşağıdakilerden hangisidir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İlk Türk devletlerinde özellikle Uygur döneminde vergi tahsilatı yapmakla sorumlu görevli aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
- "Alparslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yaptım. Bağdat ta medrese kurdum. İlk atabey ünvanı bana verilmiştir. Selçuklularda ilk kez ikta sistemini uyguladım."

Biyografisi verilen Selçuklu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi

II. Boğazlar bölgesinin Mondros ateşkesi ile Itılaflar'ın kontrolüne bırakılması

III. İzmir’in, Yunanistan'a vadedilmesi

durumlarında hangilerinin Osmanlı’yı paylaşım tasarılarında değişikliğe gidildiğini göstermektedir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

"Genç bir öğrenci olan Tıbbiyeli Hikmet ........... yaptığı konuşmada mandanın kesin reddini istemiş ve sözleri ile Mustafa Kemal'i dennden etkilemiştir. Bağımsızlık yolunda tavız verilmeden devam edileceği karara bağlanmıştır."


Parçada verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi daha doğru olacaktır?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923-1926 arasında büyük çoğunluğunun Türk olduğu vurgulayarak gerekirse halk oylaması yapılmalı tezini savunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıda Türkiye'nin bazı illeriyle ilgili coğrafi konum özellikleri verilmiştir.

I. Birden fazla denizin kıyısında yer alması

II. Dört farklı bölgede toprağının bulunması

III. İki farklı ülkeye sınır komşuluğunun olması

IV. Farklı kıtalarda topraklarının bulunması

Buna göre, aşağıdaki verilen illerin hangisinin bu özelliklerden herhangi birine sahip olduğu söylenemez?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye arazisi çok eğimli ve engebelidir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucu değildir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye'de nüfusun yaş gruplarına göre oranının bilinmesi;

I. eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi

II. geleceğe yönelik nüfus planlarının yapılabilmesi

III. nitelikli iş gücünün belirlenmesi

IV. nüfus hareketlerinin yönünün belirlenmesi

çalışmalarından hangileri için gereklidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türkiye'de hayvancılık faaliyetleri üzerinde doğal faktörlerin önemli etkisi bulunmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen doğal faktörlerden hangisinin hayvancılık faaliyetleri üzerinde etkisi daha azdır?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.