Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 52 | (21.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 52 | (21.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi soyut bir kavramı anlatmaktadır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Bundan böyle kendisine verilen her işi daha özenli, ............ yapmaya başladı.” Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerin hangisi getirilirse, işin “seve seve ve her türlü yorgunluğu göze alarak” yapıldığı belirtilmiş olur?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İşi gücü, başkalarına hizmet etmek olan insanlar, kendilerinden her zaman bir şey isteneceğini düşünürler. Aşağıdaki sözlerden hangisi bu cümlede anlatılmak isteneni belirtir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Başarılı bir kuruluşun göstergesi, sorunların olup olmadığı değil, sorunların geçen senekilerin aynısı olup olmadığıdır. Bu cümleye anlamca en yakın yargı aşağıdakilerin hangisidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Herkes işine gidiyor, sonbaharın yerlere saçtığı yapraklara kimse aldırmıyordu. (II) Kahveci, sandalyeleri yerleştiriyor, nargileleri raflara diziyordu. (III) Yolun her iki tarafında, vitrinleri rengarenk, küçük dükkanlar vardı. (IV) Her dükkanın çalışanları, dükkanların önlerini süpürüyordu. (V) Bunlardan bazıları, kaldırımdan taşıyor, sokakları bile temizliyordu. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde betimleme yapılmıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir torbada 2’den 30’a kadar olan (2 ve 30 dahil) çift sayılarının yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Bu torbadan en çok kaç top çıkarılırsa torbada kalan topların ortalaması başlangıçtaki ortala­ma ile aynı olur?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Altı basamaklı AB0AB7 sayısının iki basamaklı AB sayısına bölümünden elde edilen bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Eşit kapasiteli üç işçiden birincisi işe başladıktan 2 gün sonra ikinci işçi, ikinci işçi işe başladıktan 3 gün sonra, üçüncü işçi işe başlayarak toplam 8 günde işi tamamlıyorlar. Buna göre, işçilerden bir tanesi tek başına çalışırsa, aynı işin tamamını kaç günde bitirebilir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

45 kişilik bir toplulukta Almanca bilen herkes İngilizce bilmekte fakat Fransızca bilmemektedir. Bu toplulukta, 15 kişi Almanca biliyor. iki dil bilenlerin sayısı hem İngilizce, hem Almanca bilenlerin sayısından 4 fazladır. Bu üç dilden sadece birini bilen 18 kişi vardır. Buna göre, bu toplulukta bu dillerin hiç birini bilmeyen kaç kişi vardır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir işçi her bir parça işi 4’er günde bitiriyor ve her bir parça işin sonunda 1 gün dinleniyor. Bu işçi, ilk parça işe salı günü başladığına göre, 9 . parça işi hangi gün bitirir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangi­sinin yaşam tarzının belirlenmesinde dinsel inanç, diğerlerinden daha etkili olmuştur?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Timur Devleti hükümdarlarından Uluğ Bey’in sarayında yetişen, Semerkant Rasathanesi’nin başkanlığını yapan ve Fatih’in daveti üzerine İstanbul’a gelen ünlü matematikçi ve astronom aşağıdakilerden hangisidir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Osmanlı Devleti’nde yer altında tüneller açarak kaleleri yıkmakla görevli olan askerî sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
“Kuvayımilllye'yi amil, irade-i milliyeyi hâkim kıl­mak esastır” kararı ilk nerede alınmıştır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. “Devletin dini İslam’dır." ifadesinin anayasadan çıkartılması

II. Türk kadınına siyasi hakların verilmesi

III. Seçmen yaşının 18’den 22’ye çıkarılması

Yukarıdakilerden hangileri, 1924 Anayasası’nda yapılan değişiklikler arasında yer alır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de aşağıdaki yer şekillerinden hangisi­nin oluşmasından akarsular etkili olmuştur?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İzmir ve Bitlis’in Ekvator’a uzaklıkları hemen he­men aynı olmasına rağmen yıllık sıcaklık ortala­maları İzmir’de 16,7°C, Bitlis’te 9°C olarak görülür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin farklı ol­masıyla açıklanamaz?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’de toplu yer­leşme görülen yerlerin ortak özelliklerinden bi­ridir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de tarım alanlarında üretimin artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

“Taşeli Yöresi, Çanakkale, Ardahan Platosu ve Tuz Gölü havzası Türkiye'de nüfuslanmanın en az olduğu yerlerdendir.” Bu yörelerde nüfuslanmaya engel olan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Daha önce Turkish Bagel olarak tanımlanan  Türk simidi artık Oxford sözlüğünde ne olarak adlandırılacaktır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen, Türkiye’nin tescil edilmiş tek kayalıkları unvanına sahip kayalıkları hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Guinness Rekorlar kitabına adını altın harflerle yazdıran ve 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya’ya ait olan 1 saatte en fazla fidan dikme dünya rekoru hangi şehre devredilmiştir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
2019 Kasım ayı içerisinde Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan kararnameye göre her yıl 11 Kasım ne günü olarak kabul edildi?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Hangisi  doğal sit nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillenmiştir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede yürürlükte olan hukuk kurallarına verilen addır?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Halkın yönetime katıldığı, egemenliğin ulusa dayandığı yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ses _____ yayılmaz. Ses en iyi _____ maddelerde, en yavaş ise ______ maddelerde yayılır. Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri gelmelidir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Böceklerin ilgisini çekerek çiçekli bitkilerin üremesini sağlayan kısım aşağıdakilerden hangisidir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İlk dördün evresinde bir hafta sonra _______ evresi gerçekleşir. Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.