Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 51 | (11.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 51 | (11.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bireyde bir eğitimden söz edebilmek için mutlaka bireyin bir eğitim yaşantısı geçirmesi gerekmektedir. Eğitim bir süreçtir. Bu sürece bireyin etkin katılımı gerekmektedir.


Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki eğitim kavramı ögelerinden hangisine daha çok vurgu yapmaktadır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
“Çekmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “benzemek” anlamında kullanılmıştır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir varsayım söz konusudur?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Romancı, kurduğu roman dünyası ile okura yeni bir evren sunan kişidir. (II) Özgün, yeni, anlamı, boyutu, derinliği olan bir yapıtı ortaya koyandır. (III) Düşlediği kadar da yol alandır. (IV) Roman yazarı, kendine has diliyle diğer yazarlardan ayrılmasını da bilmelidir. (V) Kahramanlarını bu yolda oluşturan ve geliştirendir. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, parçanın akışını bozmaktadır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı 25 ile tam bölünebilen 6 basamaklı en küçük doğal sayının rakamları toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir öğrenci 5 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 40 soruluk bir sınava girmiştir. Bu sınav sonucunda öğrencinin 17,4 neti bulunduğuna göre öğrencinin doğru sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir öğrencinin evi ile okulu arasındaki mesafe 3,6 km’dir. Otobüs kartını doldurmak için evi ile okulu arasındaki bakkala uğramayı düşünen öğrenci bakkala geldiğinde parası olmadığını anlıyor. Bakkaldan aynı hızla gittiğinde eve 20 dakikada okula ise 52 dakikada gideceğini fark ediyor. Buna göre öğrencinin dakikadaki hızı kaç m’dir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Mehmet 4 yıl önce annesi 2 yıl sonra doğmuş olsaydı annesinin yaşı Mehmet’in yaşının 3 katı olacaktı. Mehmet ile annesinin bugünkü yaşları toplamı 38 olduğuna göre Mehmet doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
a, b, c ardışık pozitif tam sayılar ve a < b < c ol­mak üzere aşağıdakilerden hangisi daima tek sa­yıdır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki kurumlardan hangisi Osmanlı Devleti’nde yaygın eğitim hizmetlerine de önem verildiğinin kanıtı sayılabilir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti’nin Dağılma Dönemi’nde bir devlet politikası olarak benimsenen Osmanlıcılık fikir akımı ile;

I. Osmanlı ülkesindeki kültürel farklılıkların ortadan kaldırılması,

II. devletin birliğinin korunmak istenmesi,

III. kaybedilen toprakların geri kazanılmak istenmesi

amaçlarından hangilerine ulaşılmak istenmiştir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

I. Dünya Savaşı sonrasında İttifak Devletleri içinde en son barış antlaşması Osmanlı Devleti ile yapılmıştır. Bu duruma neden olan temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Misakımilli belgesinin ekonomik kararları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı söylenemez?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
II. Dünya Savaşı’nda Refik Saydam Hükümeti’nin 18 Haziran 1941’de Saldırmazlık ve Dostluk Antlaşması imzaladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
• Alanında iş bulamama

• Ücretlerin düşük olması

• Uygun çalışma ortamının bulunmaması

Yukarıda sıralanan nedenlerle görülen ve iyi eğitimli kişilerin katıldığı göç türü aşağıdakilerden hangisidir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye'de genel olarak batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti ve eğimin artması aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisinin potansiyelini artırmaktadır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’nin,

I. engebeli bir topografyaya sahip olması,

II. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının bulunması,

III. eski dünya karalarının birbirine yakınlaştığı bir alan olması,

IV. iklim çeşitliliğinin fazla olması

özelliklerinden hangileri jeopolitik önemini daha fazla artırmıştır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin gelişmesi için oluşturulmuş kurumlardan biri değildir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki toplumsal hayatı düzenleyen kurallardan hangisinin yaptırımı devlet gücü ile desteklenmiştir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Kamu davası açma yetkisine sahip olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kişilerin belirli bir olay ve durum karşısında nasıl davranması gerektiğini düzenleyen, kim tarafından ve ne zaman konulduğu bilinmeyen sosyal düzen kurallarına ne ad verilir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
1982 Anayasası’na göre cumhurbaşkanı yar­dımcıları aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Uluslar arası Adalet Divanı aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisinin bünyesinde oluşturulmuştur?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti grup toplantısında "Gençlerimiz mutlaka okusun" dediği eserler aşağıda verilenlerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir cismin gün içerisinde hangi zaman diliminde gölge boyu en kısadır ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  1. Işık kaynağına yaklaştıkça gölge büyür.

  2. Işık kaynağından uzaklaştıkça gölge küçülür.

  3. Işık kaynağına yaklaştıkça gölge küçülür.


Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın yuvarlak olduğunu kanıtlar ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  1. Ay farklı evrelerde görülür.

  2. Ay bir dönüşünü 24 saatte tamamlar.

  3. Ay iki farklı hareket yapar.


Ay ile ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır ?

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.