Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 5 | (10.06.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 5 | (10.06.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye aşağıdaki yeraltı kaynaklarından han­gisinin rezervi bakımından Dünya'da birinci sıradadır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki şehirlerden hangisinin yıllık ortalama sıcaklık değerleri daha düşüktür?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumudur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Fatma Teyze pazardan aldığı domates için 30 lira ödüyor. 3 kg daha domates alsaydı 39 lira ödeyecekti. Buna göre Fatma Teyze başlangıçta kaç kilogram domates almıştır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

26 + 7 · 13 işleminin sonucu kaçtır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Berna'nın 51 lirası vardır. Leyla'nın parası Berna'nın parasının 3 katına eşittir. Buna göre ikisinin toplam kaç lirası vardır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ampulü icat eden Thomas Edison, "Evet, ben hayalimi dokuz yüz doksan dokuz başarısız deney­ den sonra, binincide gerçekleştirdim." demiştir. Edison'un bu sözü, onun hangi kişilik özelliği­ ne sahip olduğunu gösterir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Atatürk'ün getirdiği yeniliklerden hangisi sayesinde kadınlar oy kullanma hakkına sahip olmuştur?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

  1. Vergi vermek

  2. Spor yapmak

  3. Yasalara uymak


Yukarıdakilerden hangileri Türk vatandaşı olarak yerine getirmemiz gereken görev ve sorumluluklardandır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzeri­ ne ölçüsüz olarak çizilmesine ne ad verilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

  • Uçları keskindir.

  • Yiyecekleri ısırmaya ve koparmaya yarar.

  • Alt ve üst çenede toplam sekiz tane bulunur.


Özellikleri verilen diş çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal değişim olayı gözlemlenir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıda verilen maddelerden hangisi suya konulup karıştırılırsa çözelti örneği elde edilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

1533 yılında İstanbul'a gelen Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman tarafından kabul edildi ve kendisine "Kaptanıderyalık" rütbesi verildi. Buna göre Barbaros Hayrettin Paşa'ya verilen görevin günümüzdeki karşılığı aşağıdakiler­ den hangisi olabilir

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki illerimizden hangisi Ege Bölgesi'nde yer alır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yazlar serin, kışlar ılık ve her mevsim yağışlıdır. Yağışların fazlalığından dolayı bitki örtüsü ormandır. Bazı özellikleri verilen iklim tipi aşağıdakiler­ den hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bağımsızlık sembollerimizden biri olan istiklal Marşı'mızın şairi aşağıdakilerden hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Keops Piramidi, aşağıdaki ülkelerin hangisin­de bulunmaktadır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Günümüzün en çok kullanılan iletişim aracı olan telefona artık herkes zorunlu bir ihtiyaç olarak bakmaktadır. (II) Her geçen gün gelişen teknoloji de telefon tüketimini körüklemektedir. (III) Lüks ve tüketim düşkünlüğü en çok da az gelişmiş ülkelerin sorunudur. (IV) İnsanlar, eskimediği halde yeni modeli çıktığı için telefonlarını değiştirmek istemektedir. (V) Bu durum da insanların bütçelerinin önemli bir kısmını cep telefonlarına ayırmasına neden olmaktadır.


Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangi­si düşüncenin akışını bozmaktadır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(1) Bozkıra uzaktan bakanlar, bu coğrafyayı yete­ rince tanımayanlar cehaletin buraya hakim olduğu zannına kapılırlar. (II) Oysa bilmezler ki bu toprak­ların mayasıyla yoğrulmuş insanda sağduyu vardır, basiret vardır, samimiyet vardır. (III) Bozkır insanı, toprağı ile yanmıştır, kavrulmuştur; hakikatlidir, yalansızdır. (IV) Toprağı gibidir bozkır insanı. (V) Görünüşte sert, içinden yufka yüreklidir.


Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bence çocuğun görme, düşünme biçimini yakalamalı; onun dünyasına girebilmeli. Bunu çok az çocuk kitabı başarabiliyor. Çoğu çocuk kitabında yazarlar, ya geçmişe özlemle kendi çocukluklarını anlatıyorlar ya da onlara kendi doğru bildikleri şeyleri öğretmeye çalışıyorlar. Ama onlarla aynı seviyede bir diyaloğa girmede hep zorlanıyorlar. Bu açıdan çoğu kitapta, çocuklara özgü gerçeklerin eksik olduğunu düşünüyorum.


Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ya­nıt vermek amacıyla yazılmıştır?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öz eleştiri yapılmıştır?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Tirilye küçümen bir kasaba olduğu için hediyelik eşya konusunda az ama öz seçeneklere sahip. (II) Sıcacık sarı duvarlarıyla, rengarenk aksesuar arıyla Tirilye Çarşısı'nı gözden kaçırmanıza imkan yok. (III) İçeri girince sedef, egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği, nem dengesini sağlayarak cildi genç tuttuğu iddia edilen doğal ve sağlıklı tuz sabunlarına özellikle bir bakın. (IV) Radyasyon azaltan tuz lambaları, bilgisayar ve televizyonların olduğu her eve lazım. (V) Ayrıca Tirilye'nin sembolü olan, üzeri çiçek desenli yuvarlak çömlekten yapılmış "sevgi kumbarası"nı, hediyelik eşya satan dükkanların vitrininde görebilirsiniz.


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangi­ sinde kişisel bir görüşe yer verilmemiştir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

"Etek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bir deyim içinde kullanılmamıştır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Atatürk, il. Dünya Savaşı'nın belirtilerini önceden fark etmiş ve Türkiye'nin bu savaşta tarafsız kal­ması gerektiğini söylemiştir. Bu durum Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özellik­lerinden hangisini yansıtır?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.