Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 47 | (13.08.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 47 | (13.08.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
(I) Bir insan bazen başka bir insanın düşüncesi­ni anlamsız veya komik bulabilir. (II) O düşünceyi duyduğunda veya okuduğunda kimi zaman güle­bilir, kimi zaman alay edebilir. (III) Aslında bunlar­dan dolayı kimse birilerine hesap vermek zorunda değildir. (IV) Aksine kimsenin bunlara laf söyleme hakkı bile yoktur. (V) Ama gelgelelim iş yazıya dö­külünce o düşüncelerin yanlış olduğunu belirtmek­ten, kişisel düşüncelerimizi dile getirmekten öteye geçmemiz “tartışma” sözcüğünün kalıpları içeri­sine sığmaz. (VI) Ayrıca ne yazık ki günümüzde sadece anlamsız veya gülünç olduğu düşünülen görüşler değil, tüm karşıt düşünceler de alaya alı­nıp acımasızca saldırıya uğruyor.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Eserleri arasında hem roman hem de öykü bulu­nan usta yazar da öyküye farklı bir yönden yak­laşanlar arasında yer alıyor. Usta kalem özellikle kısa öykünün bir tür parmak jimnastiği olarak gö­rülüp bu şekilde değerlendirilmesine karşı çıkıyor. Usta yazarın kısa öyküyle ilgili olarak karşı çık­tığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(I) Usta yazar, epey akıcı bir dille yazmış bu eseri­ni. (II) Oradan buradan duyduklarıyla değil, kendi deneyimleri ve okudukları üzerine kurmuş eserin yapısını. (III) Ama yararlandığı kaynakları tam ola­rak açıklamamış, yani kimse nelerden yararlandı­ğını bilmiyor. (IV) Şüphesiz böyle akıcı bir eserin meydana gelmesine kaynaklık eden şeyler açıkla­nırsa bu durum okuru afallatır ama eserin sonuna bir kaynakça konsa hiç fena olmazdı. (V) Böylelik­le bu usta yazarımızın eserlerindeki bilgilerin izleri­ni sürer, daha da zevkli ve renkli okumalara doğru yelken açardık. Bir yazar ve eserinin anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Çocukluğumda binmeyi en çok sevdiğim şey salıncaktı ve biz mahalledeki arkadaşlarla mahal­lemizden epey uzakta olan bir parka kadar gidip bu salıncaklara binerdik. (II) Aslında mahallemizden çok uzakta olan bu salıncaklar, yürümekten yorulduğumuz için bizi çok zorlardı. (III) Bazen bu parklardaki salıncaklar yerine mahallemize arada bir uğrayan seyyar salıncaklar, benim ilgimi çok çekerdi. (IV) Ama ben bu salıncaklara, dönerken düşerim korkusuyla hiçbir zaman binememiştim. (V) Geçen gün Alaşehir’de bir meydanda rastla­dım bir seyyar salıncağa. (VI) Keşke o zamanlar bu saçma korkumu yenip de bu güzel oyuncaklara binseymişim.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han­gisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
L Suya atılan taşların oluşturduğu halkalar gibi dağılıp gidiyordu düşünceleri.


II. Bir gece, herkes uykuya dalınca düşündüğü mektubu yazmaya koyuldu.


III. Onu rahatsız edecek hiçbir şey ve hiç kimse olmadığı hâlde, çok heyecanlıydı.


IV. Önce mektuba nasıl başlaması gerektiğini sor­du kendi kendine,


V. Onu yazdı olmadı, bunu yazdı olmadı. Yazdıkla­rını hiç beğenmiyordu.


Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında han­gisi baştan beşinci olur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
4 ve 6 ile bölündüğünde sırasıyla 3 ve 5 kalanını veren iki basamaklı kaç tane doğal sayı vardır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir mobilya mağazasında 16 kanepe ile 20 koltuk veya 9 kanepe; ile 30 koltuk yerleştirilebiliyor. Buna göre, 14 kanepe yerine kaç tane koltuk yerleştirilebilir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir İş yerinde her gün 3 usta, 4 kalfa ve 6 çırak çalışmaktadır. Her bir kalfa bir çırağın 3 katı kadar, her bir usta bir kalfanın 2 katı kadar gündelik ücret almaktadır. Bir günde çalışanların hepsine toplam 540 TL verildiğine göre, bir ustanın gündelik ücreti kaç TL dir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Tuz oranı %30 olan 200 gr tuzlu suya su oranı %60 olan 300 gr tuzlu-su karıştırılıyor. Buna göre, oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir terzi 4 saatte 6 gömlek dikerken, kalfası 3 saat­te 4 gömlek dikmektedir. Her ikisi de 2 saatte bir 30 dakikalık molalar vermekte ve bir günde molalar da­hil olmak üzere toplam 7’şer saat çalışmaktadır. Buna göre, terzi ile kalfası birlikte 510 gömleği kaç günde dikebilir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı'na katılan Müttefik devletler grubunda yer almamıştır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Almanya'nın aşağıdaki devletlerden han­gisine saldırması ile II. Dünya Savaşı fiilen başlamıştır?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İlk Türk-Arap ilişkileri aşağıda verilen hangi İslam halifesi döneminde başlamıştır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Büyük Selçuklularda hükümdarın çocukları olan meliklerin eğitiminden sorumlu eğitmenlere ne isim verilmiştir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  1. Halkçılık

  2. Devletçilik

  3. İnkılapçılık


Yukarıdaki ilkelerden hangileri, çeşitli sınıf ve zümrelerin kanun önünde eşit olması ge­rektiğini savunmuştur?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki kentlerden hangisinde nüfus yaz turizmine bağlı olarak fazla olmaz?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Yüzey şekillerinin ve tarımsal etkinliklerin, yerleşme şekilleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir. Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde dağınık yerleşme daha fazladır?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Adana’da nüfus yaz mevsiminde artmaktadır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Ülkemizdeki tarım alanlarında sulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte bazı yararlar sağlanacaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yararlardan biri olamaz?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Her bitkinin yetişme koşulu farklı olduğu için ekim ve hasat dönemleri de farklı olur. Buna göre aşağıda verilen ürünlerden hangisi olgunlaşma döneminde tam kuraklık ister?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Siyasi hak ve ödevlerdendir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Devleti yıpratmak amacıyla yapılan ve yapılması düşünülen her türlü faaliyete karşı tedbir almaktır.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu savunma sistemleri hangi kuruluş tarafından yapılmaktadır?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üyedir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir ülkenin ulusal parasının, yabancı paralar karşısında değer kazanmasını ekonomi ile ilgili hangi kavram tanımlar?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
"Devlet, vatandaşlarının eğitim, sağlık, konut, ulaşım gibi temel gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür." Bu cümlede anlatılan devletin hangi özelliğidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki canlılardan hangisi gelişim boyunca önce solungaç sonra akciğer solunumu yapar ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  1. Deve kuşu

  2. Tavus kuşu

  3. Papağan


Yukarıda verilen kuşlardan hangileri uçamaz ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Hasan elini su dolu kabın içine daldırdığında eli üşüyor. Buna göre ;

  1. Kaptaki suyun sıcaklığı elinin sıcaklığından fazladır.

  2. Hasan'ın elinden suya ısı aktarımı olmuştur.

  3. Zamanla Hasan'ın elinin sıcaklığı artar.


Verilenlerden hangileri söylenemez ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Sıcaklığı 25 ºC olan kaşığı, sıcaklığı kaç ºC olan suya daldırırsak aralarında bir ısı alışverişi olmaz ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.