Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 46 | (02.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 46 | (02.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Fotoğraf, bir anı olduğu gibi yansıtırken edebiyat o anın -------  yapar. Örneğin biraz önce çektiğim fotoğrafta, tezgâhındaki tüm domatesleri satan pazarcının yüzü gülüyordu ama domatesleri satamasaydı yüzü asık olacaktı belki. Edebiyat açısından ise durum biraz farklı. Bu adamın uzun bir hikâyesi olmalı, der ve yaşanan bu hikâyenin ------- yapar edebiyat. Çünkü edebiyatın işi, yaşananları en ince ayrıntısına kadar ----------- canlandırmaktır.


Bu parçada boş bırakılan yerlere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Muhteşem köprüsü, kalesi ve minareleriyle asırlara meydan okuyan bu kenti görenler unutamıyor. (II) Kent, bugün küçük bir ilçe durumunda ama önemli bir yol kavşağı, ticaret merkezi, hatta başkentmiş zamanında. (III) Artuklular, burayı merkez yapıp üç asır boyunca bölgede hâkimiyetlerini sürdürmüşler. (IV) Ünlü Malabadi Köprüsü de dâhil en görkemli yapılarını da onlar armağan etmişler Hasankeyfe. (V) Eğer siz de bir gün bu kente giderseniz her taşın, her kitabenin, her yapının hikâyesini dinlemeden geri dönmeyin.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Radyo ve televizyon; kişiyi tanıtan, onun kanı ve düşüncelerini halk topluluklarına yayan olağanüstü bir araçtır. (II) Bu bakımdan onun zamanımızdaki gerçeği apaçıktır. (III) Bunun için de birçok kişi radyo ve televizyon stüdyolarına girebilmek için âdeta can atar. (IV) Salonlarda, meydanlarda konuşan politikacılar, mikrofon karşısında bir ses eğitiminin yapılması gerektiğinden habersizdirler. (V) Bağıra çağıra konuşup seslerinin kısılmasına neden olurlar.


Bu parçada politikacıların bağırarak konuşup seslerinin kısılmasının nedeni, numaralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) İnsan, bildiği bir şeyi çevresindeki diğer insanlarla paylaşırsa bilgisi azalmaz, aksine artar. (II) Bilginin yazılı olarak kaydedilmesi, insanlık tarihinin çok eski dönemlerine rastlar.(III) Bu yönüyle her bilen, bilmeye karşı daha ılımlı olmalıdır. (IV) Bir mumun, ateşiyle diğer mumu tutuşturmakla ateşinden bir şey eksilmeyeceği  unutulmamalıdır.(V) Sonsuza kadar bizde kalıp paylaşılmayan bir bilgi aslında bilgisizlikle eş değerdir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Çoğu yabancı kökenli olan bu sözlerin Türkçedeki söylenişleri ve yazılışları genel kullanıma göre ölçülü duruma gelmiştir.

II. Türkçenin söz varlığındaki bazı sözler yanlış söylenip yazılmakta, bazen de yanlış anlamda kullanılmaktadır.

III. Bu sözlerin ölçülü biçimleriyle Türkçede kullanılması, söyleyişte ve yazımda birliğin sağlanması açısından önemlidir.

IV. Ancak Türkçe karşılığı yaygınlaşmamış sözlerin kullanılması durumunda bu sözleri, Türkçedeki biçimleriyle yazmak ve söylemek gerekir. .

V. Türkçe karşılıkları varsa bu karşılıkların kullanılması, yanlışlardan kaçınmak adına doğru bir çözümdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturulduğunda hangisi baştan dördüncü olur?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İki kurstan birinin ders süresi 40 dk, diğer kursun ders süresi 45 dk'dır. Bu iki kurs saat 12.00 da aynı anda derse başladıktan sonra, tekrar saat kaçta aynı anda derse başlar?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ortak katlarının en küçüğü 54 olan birbirinden farklı üç pozitif tamsayının toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Oğlu doğduğunda 32 yaşında olan babanın şimdiki yaşı, oğlunun şimdiki yaşının 3 katından 2 eksiktir. Buna göre, babanın şimdiki yaşı kaçtır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir mağazadaki ayakkabıların, birinci gün 1/4 ü, ikinci gün 5/12 si ve üçüncü gün 2/9 u satılıyor. Son durumda toplam 192 ayakkabı satıldığına göre, bu mağazadaki satılmayan ayakkabı sayısı kaçtır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir kumbarada 10 kuruş ve 25 kuruşluk toplam 25 tane madeni para vardır. Kumbarada toplam 4,3 TL olduğuna göre, kaç tane 10 kuruşluk madeni para vardır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Atatürkçü düşünce sisteminde siyasi gücün kaynağı;

 1. Milli egemenlik

 2. Demokratik düşünce

 3. Ekonomik güç


hangileridir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

 1. Şeyh Sait Ayaklanması

 2. Menemen Olayı


Yukarıdaki olaylar Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilgili yapılan çalışmalara karşı bir tepki ola­rak çıkmışlardır?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

 1. Saltanat'ın kaldırılması

 2. Cumhuriyet'in ilanı

 3. Takvim ve ölçülerde değişiklik


Hangileri Ulusal egemenliğin gerçekleşti­rilmesine katkıda bulunmuşlardır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkarak, Ana­dolu'da gerçekleştirmek istediği hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterile­mez?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisinin Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olduğu savunulamaz?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi sanayi kirliliğinden etkilenen akarsulardan biridir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi ülkemizde diğerlerine göre daha çok bulunur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Seracılık, Türkiye’de en çok Akdeniz kıyı bölgesinde yapılmaktadır. Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde seracılığın yapılmaması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Tütün yetiştirilen Ege kıyı ovalarında pamuk da yetiştirilmektedir. Bafra ve Çarşamba ovalarında da tütün yetiştirildiğine göre, buralarda pamuğun yetiştirilip yetiştirilmeyeceği ve nedeni hakkında ne söylenebilir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Yoğun olarak iç göç yaşayan bölgelerde plansız kentleşme sorunu vardır. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin göstergesi olmaz?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi devleti oluşturan olmazsa olmaz manevi unsurdur?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken ülkenin ani bir silahlı saldırıya uğraması halinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kullanılmasına karar verme yetkisine aşağıdakilerden hangisi sahiptir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye'nin ilk akıllı stadı neresidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Dünyanın en büyük 3.Tohum Gen Bankasını ve 117 bin çeşit örnek tohum muhafaza edilen BİYOTEKNOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ nerede açılmıştır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İstanbul Boğazı için acil durumlarda kullanılmak üzere yerli üretim olan acil müdahale gemimizin adı nedir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Selahaddin Eyyubi hava limanı hangi şehrimizdedir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 1. Gece ve gündüz oluşur.

 2. 365 gün 6 saatte tamamlar.

 3. 24 saatte tamamlar.

 4. Mevsimler oluşur.


Yukarıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük hareketi sonucu oluşur ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 1. Fotoğraf makinesi

 2. Büyüteç

 3. Dürbün


Yukarıdaki araçların hangisi ve ya hangileriyle Güneş'e bakmak sakıncalıdır ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
" Dinamometreye uygulanan kuvvet sonucu içindeki yay uzar ve bu yayın uzaması sonucu kuvvetin değeri ölçülür. Kuvvet kaldırıldığında yay eski haline geri döner. "

Yukarıdaki açıklamaya göre ;

 1. Dinamometrenin hassasiyeti nelere bağlıdır ?

 2. Dinamometrede eski haline dönen esnek cisim nedir ?

 3. Dinamometre hangi malzemeden yapılır ?


Sorularının hangilerine cevap verilebilir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Pirinç tarımı iklim bölgelerinin hangisinde yaygın olarak yapılır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.