Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 45 | (03.09.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 45 | (03.09.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yazmak eylemi asla sadece yazmaktan ibaret değil. Yazma sürecinin (I) birçok yerinde durup yazdıklarınızı okursunuz,(II) hatta bazen başkalarının gözüyle okursunuz. Bu, dinamik bir süreç. Bazen içinizde bir düşünce bitiverir.(III) Bu düşünceler sizi yazmaya sevk eder. Bunlar sonraları hiç tanımadığınız insanların eline geçer.(IV) Onlar bunları evirip çevirir ve kendilerine göre anlamlandırırlar. Böyle olunca kitap çoğalır,(V) yaşamaya devam eder. Artık siz ondan çok uzaktasınızdır.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri mecaz anlamlı değildir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(I) İlki 2005 yılında gerçekleştirilen alternatif enerjili araç yarışları, on üç yıldır aralıksız ger­çekleştiriliyor. (II) Yarışmaya katılan takımların birincil amacı, en verimli elektrikli aracı üretmek, (III) Yarışmada dereceye girmek için elektromobil araçların yaklaşık 60 km’lik mesafeyi 1 saatte, hidromobil araçların ise 40 km’lik mesa­feyi 45 dakikada en az enerji ile tamamlaması gerekiyor. (IV) Bu yıl gerçekleştirilen yarışmada öğrencilerin sürücüsüz araç teknolojilerine ilgi­ sini artırmak için otonom araç kategorisi adında yeni bir kulvar oluşturuldu. (V) Bu kategoride yarışacak araçların ise belirli bir parkuru sürücü­süz tamamlaması gerekiyor.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yağmur yağıyor, ıslanıyorum serin serin. Papatyaların başları eğik. Çamaşır ipine dizili mandallardan damlayan yağmur suları, yazın bittiğini söylüyor. Daha elini uzatamadan bitti yaz. Eylül sessiz sessiz başladı, sessiz bitecek sanırım yine. Arka kapıdan çıkıyorum anneannemin silinmemiş isli lambalarını, yağmurda ıslanan mandalları ve hayalimdeki lavanta tarlalarını geride bırakarak. Köyden uzaklaşınca koşmaya başlıyorum. Ufuk çizgisindeki son kızıllık ben koştukça kayboluyordu.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ağaç en önemli kültürel sembollerden biridir. Türk ve dünya kültüründe ağaca birbirinden farklı veya birbirini besleyerek değişen pek çok rol verilmiştir. Türk kültüründe destanlar devrinden itibaren ağaç, çeşitli inanışlara konu olmuş, bazen de bu inanışların merkezinde bulunarak kendisine tapılan bir nesne olma vasfına yükselmiştir. Örneğin İslamiyet öncesi Türk kültüründe mevcut olan ve “hayat ağacı” adı verilen, dünyanın merkezini sembolize eden kutsal ağaç birçok kültürde var olan ortak bir ağaç sembolizminin oluşmasını sağlamıştır. ------------------  Böylece ağacın her üç dünya arasında bir bağlantı oluşturduğu inancı ortaya çıkmıştır.


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygundur?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Teknolojiyi tümüyle yermek, tuzdan arındırılmış de­niz suyu ile yeşeren bahçeleri görmezlikten gelmek; onu gözü kapalı övmek ise Hiroşima'yı unutmak demektir.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen düşünceye en yakındır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Fulya, Şule ve Alp'in yaşları toplamı 88'dir. Fulya'nın yaşı, Şule’nin yaşının 3 katı, Alp’in yaşının da 2 katı olduğuna göre, Alp’in 3 yıl sonraki yaşı kaçtır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
12 ve 15 yaşındaki öğrencilerden oluşan 36 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin yaşları toplamı 504 tür. Bu sınıfta 12 yaşında olan kaç tane öğrenci vardır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Nazilli’den Antalya’ya giden iki araçtan birinin hızı 60 km/sa, diğeri ise 70 km/sa dir. Yavaş olan araç Antalya’ya 30 dk geç varırken, hızla olan İse 20 dk erken varıyor. Buna göre, Nazilli-Antalya arası yol kaç km dir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Dairesel bir pistte K noktasından aynı anda zıt yönlere doğru yola çıkan araçların dakikadaki hızları 12 m ve 20 m dir. Araçlar 5 dk sonra karşılaştığına göre, hızlı olan araç bu pisti kaç dakikada tamamlar?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir esnaf ürünlerinin %30 unu %20 kâr ile %10 unu %30 zarar ile kalanları ise %10 kâr ile satıyor. Buna göre, esnafın tüm satıştan elde ettiği kâr yüzde kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Toplumsal birliği ve barışı temel esas olarak gören ilke aşağıdakilerden hangisidir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. Din ve vicdan özgürlüğü

 2. Dinin yasaklanması

 3. Bilimsel gelişmelere açık olma


Yukarıdaki özelliklerden hangileri Laiklik il­kesinin savunduğu düşünceler arasında yer almaz?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

 • Ali Fuat Paşa'nın batı cephesi komutanlığından alınması

 • Yunan birlikleri karşısında yenilgi alınması

 • Düzenli ordunun kurulmasının   hızlandırıl­ması


Yukarıdaki gelişmeler aşağıda verilen sa­vaşlardan hangisinin sonuçları arasında gösterilebilir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki illerden hangisinin Yunan işgali­ne uğradığı söylenebilir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden  hangisinin TBMM tarafın­dan kabul edildiği söylenemez?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye’deki nüfus artış hızının fazla olmasından aşağıdakilerden hangisi en az etkilenir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de kıyı bölgelerindeki illerde nüfus yoğunluğu iç kesimlere göre daha fazladır. Aşağıdakilerden hangisi bu genellemeye uymaz?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesi’nde bulunan termik santrallerden biri değildir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’nin yaz mevsiminde en sıcak bölgesi Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye’de hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi içi aşağıdakilerden hangisini yapılması gerekmez?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Velayet hakkı

II. Eğitim hakkı ve ödevi

III. Seçme ve seçilme hakkı

Yukarıdakilerden hangileri özel haklar arasında yer alır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Kişinin kendisine veya başkasına yönelmiş hak­sız bir saldırıya karşı o anki durum ve imkânlarla saldırı ile orantılı bir şekilde saldırıyı engelle­mek için işlediği fiile ne ad verilir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Birleşmiş Millet­ler Güvenlik Konseyince alınan kararları veto edemez?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aralık 2018 tarihinde yaşana ve bir çok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Tsunami faciası hangi ülkede yaşanmıştır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kişisel kütüphanesini cumhurbaşkanlığı kütüphanesine bağışlayan ünlü tarihçi kimdir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Güneş' in kendi ekseni etrafındaki dönme süresi yaklaşık olarak ne kadardır ?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Dünya'nın kendi ekseni etrafında dönme yönü aşağıdakilerden hangisidir ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki bitki çeşitlerinden hangisinin nesli ülkemizde tükenme tehlikesi içerisindedir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 1. Canlıların besin ihtiyacının karşılanmasında etkilidir.

 2. Yeryüzündeki doğal dengeyi korur.

 3. Dünya'yı yaşanabilir hâle getirir.


Biyoçeşitlilik ile ilgili verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki yaşam alanlarından hangisinde biyoçeşitlilik en azdır ?
YORUMLAR

 1. Furkan dedi ki:

  inşallah gerçek bekçi yazılı sınavında bir kaç soruyu burdan alırlar inşallah ????

  1. Buradan Öğren dedi ki:

   İnşallah efendim 🙂