Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 41 | (29.08.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 41 | (29.08.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Dünya’da bağımsızlığını ilan eden son ülke aşağıdakilerden hangisidir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak gösterilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2021 İslâmî Dayanışma Oyunları hangi ülkede yapılacaktır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
"E-devlet" uygulaması hangi yıl hizmete açılmıştır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki devletlerden hangisinin bayrağında "hilal" yer almaz?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Süleyman Şah, Anadolu’da dağınık hâlde bulunan Türkleri bir araya getirmeye çalışmış, Bizans sınırına Türk boylarını yerleştirmiş, kardeşi Mansur un isyanını Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah'ın desteği ile bastırmış ve yine onun gönderdiği ferman ile Türkiye Selçuklu Sultanı ilan edilmiştir. Bu bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Anadolu Selçukluları sosyal devlet anlayışı çerçevesinde egemen oldukları coğrafyayı kervansaray, medrese, bimaristan ve darüşşifalarla donatmıştır. Anadolu’da bugün hâlâ kullanılabilen en eski darüşşifa------------ ilinde bulunan ----------------- Darüşşifasıdır.

Yukarıdaki boşluklar sırasıyla aşağıdakilerden hangileriyle doldurulmalıdır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayıp mağlubiyeti kabullenerek teslim olmasına zemin hazırlayan faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Kurtuluş Savaşı sürecinde Anadolu halkının işgalcilere karşı bağımsızlıklarını korumak adına silahlı direniş örgütleri kurmaları, yaşadıkları coğrafyanın çoğunluğunun kendilerine ait olduğunu dünya kamuoyuna duyurmaya çalışan cemiyetler kurmaları aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisini fiilen benimsemiş olduklarının göstergesidir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sosyalist bir ekonomik modeli benimseyen, İslam’ı Arap kültürünün değişmez ve vazgeçilmez unsuru kabul eden fakat laik bir idare öngören, milliyetçi nitelikler taşıyan, Mısır, Irak ve Suriye’de etkin olan siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Üretiminin büyük bölümü Ergene Havzası, Orta Karadeniz ovaları ile Akdeniz bölgesinde gerçekleştirilir. Devlet kontrolündeki tarım ürünlerinden biridir. Sıtma salgını nedeniyle kentlerden uzaklarda yetiştirilir.


Yukarıda başlıca özellikleri verilen tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıda verilen tarım ürünlerinden hangisinin yaz mevsiminde kuraklık ihtiyacı yoktur?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de tarımsal üretim koşulları üzerinde aşağıdakilerden hangisi en fazla etkilidir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Küçükbaş hayvancılığın iç bölgelerde yaygın olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın diğer hayvancılık faaliyetlerine göre daha yaygın olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Doğu’nun sınırlarına sığmayıp bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmış, uzun bir hikâyedir Leyla ve Mecnun. Oysaki sadece Arap kabilelerinin birinde yaşayan Kays ile Leyla’nın aşk hikâyesiydi. Ama anlattığı duygu, nefes alan tüm insanların yüreğinde filizlenen bir ateşin bestesiydi. Bu parçada geçen “bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bazı yazarlarımız, ----------- asıl adlarını -----------birtakım kitaplarında takma ad kullanmıştır; ---------- Peyami Safa, Server Bedii imzasıyla birçok kitap yazmıştır. Bu cümleyi anlam bakımından tamamlayan en uygun sözler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bal bal demekle ağız tatlanmaz.” sözüyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Sokakta yavaş yavaş ilerliyorum. İnsanların kendilerini yağmurdan koruyup korumadıklarına baktım. Kimsenin kendini korumak gibi bir derdi yoktu. Herkesin aklı başka yerdeydi. Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Son yıllarda turizm ve gezi kültürünün artan baskısıyla Anadolu topraklarındaki bazı yerler yıllardır insan kalabalığından uzakta süren yaşamlarından sıyrılıyor. (II) Burdur sınırları içinde kalan Salda Gölü de bu alanlardan. (III) Yeşilova ilçesinin merkez yerleşimine komşu konumdaki göl özellikle sıra dışı ve etkileyici doğal güzelliğiyle ön planda ancak bu güzelliği, keşfinden sonra gölü önemli sorunlarla karşı karşıya getirdi. (IV) Salda’nın beyaz kayaya benzer kıyıları var ve bunları uzaktan kaya sanıyorsunuz ama elinize aldığınızda kolayca pestilleşen beyaz bir tortu olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. (V) Bugün binlerce insan bir anda gölün kıyısına akmaya başladı, böylece Salda kitlesel turizmin yıkıcı etkileriyle tanıştı.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 5 katıdır. Oğlunun yaşı şimdiki yaşının 3 katı olduğunda annenin yaşı 49 olacaktır. Buna göre, oğlunun bugünkü yaşı kaçtır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Arda, annesine “12 yıl önce yaşım, doğum yılımın rakamları toplamının 3 katına eşitti.” diyor. Bu konuşma 1994 yılında geçtiğine göre, Arda kaç yılında doğmuştur?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir yüzücü denizdeki dalgalara karşı 30 sn de 240 m açılabiliyor. Dönüşte ise aynı mesafeyi 20 saniyede tamamlıyor. Buna göre, bu yüzücünün saniyedeki hızı kaç metredir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir mağazada 2 pantolon ve 1 tişörtün fiyatı 97 TL, 4 pantolon ve 3 tişörtün fiyatı ise 211 TL dir. Buna göre, 1 tişörtün fiyatı kaç TL dir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir depodaki suyun önce %24 ü sonra da kalanın %25 i kullanıldığında depoda 114 litre su kalıyor. Buna göre, ilk durumda depodaki su miktarı kaç litredir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 • Deodorant

 • Elektrik süpürgesi

 • Araba lastiği

 • Futbol topu

 • Yangın tüpü

 • Hidrolik fren


Yukarıdakilerden kaç tanesi gaz basıncına örnektir ?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

 • Yüksek yerlere doğru çıkılması

 • Kışın araç lastiklerinin şişirilmesi

 • Sulama hortumlarının uçlarının sıkıştırılması

 • Binalarda inşaat bina direklerinin sayısının fazla olması


Yukarıdakilerden kaç tanesi basıncı azaltmak için yapılır ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 1. Bulutlardaki su damlacıkları biraraya gelerek yağmur şeklinde yeryüzüne düşer.

 2. Yeryüzünün soğuk olması durumunda havadaki su buharının yeryüzüne yakın yerde yoğuşarak havada asılı olan su damlacıklarına dönüşmesiyle oluşur.

 3. Çiy, geceleyin havanın serinlemesiyle su buharının toprağın, çimlerin ve ağaç yapraklarının  üzerinde su damlacıkları oluşturmasıdır.


Yukarıdaki bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur ?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Dünyanın Güneş etrafında dolanması sonucu ne oluşur ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. MR

 2. Pusula

 3. Navigasyon


Yukarıdakilerden hangileri uzay araştırmalarının teknolojiye katkılarına örnektir ?
YORUMLAR

 1. Ömer Akbulut dedi ki:

  Çok tuhaf sorular çıktı

  1. Buradan Öğren dedi ki:

   Her denemede sizlere farklı sorular sunmaya çalışıyoruz efendim