Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 39 | (04.08.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 39 | (04.08.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’nin uzaya yolladığı ilk yer gözlem uydusu aşağıdakilerden hangisidir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İstiklal Marşı'nı Meclis kürsüsünde ilk kez okuyan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Prof. Dr. İlber Ortaylı başkanlığında gerçekleştirilen Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ın yemeklerini ve tarihî değerlerini dünyaya tanıtmayı amaçlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
• Fazıl Küçük

• Cengiz Topel

• Türk Mukavemet Teşkilatı

Yukarıda verilen isimler ve teşkilat, Cumhuriyet Dönemi dış politikada yaşanan aşağıdaki sorunlardan hangisi ile ilişkilendirilebilir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliği’ne aday ülkeler arasında gösterilemez?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Sanat eserleri, insan eliyle oluşturulmuş ve insanlarda estetik hazlar, heyecanlar, tepkiler uyandıran yapıtlardır. Her sanat eserinin bu nedenle estetik bir değeri vardır. Çünkü sanatçı­nın kendine özgü duyguları, heyecanları, hayal gücü ve yetenekleri eserinde birleşir. Ancak son yıllarda elimize aldığımız eserlerde bunları duyumsamamaya başladık. Hele bazıları var ki birbiri ardına ürünler ortaya koyuyor. Bunlara baktığınızda hık demiş burnundan düşmüş hissine kapılıyorsunuz. Bu eserler, sanat deryasının genişleyip büyümesine bedenen katkıda bulun­sa da düşünsel ve estetik açıdan hiçbir katkı sağlamıyor.

Bu parçada geçen altı çizili sözle eserlerin anlatılmak istenen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir tarihî metnin yayımlanmasında uygulanması gereken birtakım (I) ilkeler olmalıdır. Bunların neler olduğunu Türk Dil Kurumunun (II) bir plana (III) bağlaması, klavuz (IV) hâline getirmesi gerektiği düşüncesindeyim. Eser inceleyicileri; belirttiğimiz özellikleri, eser sahiplerinden istemelidir. Eski edebiyatla ilgili metinleri, divanları yayımlayanlar da (V) söz varlığı üzerinde durmuyor, onların bir dizinini yapmıyor.


Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Dergi deyip geçmemek gerekiyor çünkü özellikle kültür, sanat ve edebiyat dergileri; bir ulusun, bir ülkenin kültür yaşamını, geçmişteki edebî ortam­larını ve gelişmelerini, düşünce hareketlerini izle­yebilmek açısından çok önemli yayınlardır. Dergi­ler, bir başka deyişle ait olduğu dönemlerin kültür sanat belgeleridir. Sanki sürekli bir gelgit hâlinde yükselen, kabaran veya alçalan, etkisini yitirenkültür ve sanat dünyasını bütün çıplaklığıyla orta­ya koyan haftalık, aylık veya iki aylık çizelge de di­yebiliriz dergilere. Ayrıca dergilerin, geçmişin kül­tür ve sanat mirasını, gelecek nesillere aktarmak yönünden de çok önemli göreve sahip olduğunu söyleyebiliriz.


Bu parçada dergilerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bu dünyada yiyip içtiklerimin,

gezip tozduklarımın,

görüp işittiklerimin,

dokunduklarımın, anladıklarımın

hiçbiri, hiçbiri,

beni bahtiyar etmedi türküler kadar.


Nazım HİKMETBu şiirde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Güzel sanatlar ve - - - - duygulara şekil ve mana veren birinci sınıf vasıtalardır. Resim, musiki, tiyat­ro, dans, sinema ve edebiyat insanın gözüne, ku­lağına, vücuduna, hayaline ahenk, canlılık ve taze­lik verir. Güzel sanatlarda-----arka planda kalır ve esasen kalmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk Devletlerinde çeşitli alanlarda ilk olma özelliğine sahip şahıslardan biri değildir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi yenilik taraftarlarınca gerçekleştirilmemiştir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Döneminde Türkler tarafından çıkarılan ve Şinasi’nin başya­zar olarak çalıştığı ilk özel gazetedir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan büyük ta­arruzun yapıldığı sırada 27 Ağustos 1922'de Çiğiltepe'yi alacağına dair Mustafa Kemal'e söz veren ve bu sözünü yerine getiremediği için in­tihar eden 57 tümen komutanı aşağıdakilerden hangisidir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Ülkemizde heyelanlar can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu kayıpları önlemek için alınacak tedbirler ara­sında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Ülkemizde nüfus dağılışı üzerinde aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha az etkiliolmuştur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye hayvan sayısı bakımından dünyada ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Fakat hayvan­cılıktan elde edilen verim oldukça düşüktür. Aşağıda verilenlerden hangisi hayvancılıktan el­de edilen verimi artırmak için uygulanacak yön­temler içerisinde en az etkili olanıdır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye dünyanın en önemli transit ulaşım ve transit ticaret ülkelerinden biridir. Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye'de transit ticaretin gelişmiş olmasında etkili olan unsurlar­dan biri değildir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye'nin transit ticarete konu olan en işlek sınır kapıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bir aradaverilmiştir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Maliyeti 200 TL olan bir malzeme % 25 kar ile kaç TL ye satılır ?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
3000 TL maaş alan Erdem Bey, yılbaşından sonra 420 TL zam alarak 3420 TL maaş almaya başlamıştır. Buna göre Erdem Bey'e yüzde kaç zam yapılmıştır ?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir asansörde 4. katta binen Selim önce 6 kat yukarı çıkmış, daha sonra7 kat aşağı inmiştir. Buna göre, 11. kata çıkması için kaç kat yukarı çıkması gerekir ?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

 • Doğru ⇒ 10 puan

 • Yanlış ⇒ -6 puan

 • Boş ⇒ 0 puan


40 soruluk bir bilgi yarışmasının puanlaması yukarıdaki gibidir. 40 sorudan 24 doğru 10 yanlış yapan bir öğrencinin alacağı puan aşağıdakilerden hangisidir ?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Hande'nin yaşı Ezgi'nin yaşının 6 katıdır. Hande 48 yaşında olduğuna göre, Ezgi kaç yaşındadır ?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıda dünyanın farklı yerlerinde yaşayan 3 arkadaş arasındaki konuşma yer almaktadır.

Barış: Benim yaşadığım yerde 21 Aralık'tan sonra gece süresi kısalmaya başlar.

Cemal: Buraya güneş ışınları yılda iki kez dik açıyla gelir.

Nisa: Yaşadığımız yerde 22 Eylül'de gece süresi, gündüz süresinden daha uzundur.

Buna göre öğrencilerin yaşadığı yerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri söylenebilir ?

 1. Barış, Kuzey Yarım Küre'de yaşamaktadır.

 2. Cemal'in yaşadığı yer, ekvator üzerindedir.

 3. Nisa ile Barış, farklı yarım kürelerde yaşamaktadır.

27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

 1. Yüksek basınç alanı ⇒ basınç değeri çevresine göre fazla olan yerdir.

 2. Rüzgar ⇒ Yatay yönde meydana gelen hava hareketidir.

 3. Nem  Havadaki su buharıdır.


Yukarıda verilen kavramlar ve tanımlarından hangisi yada hangileri doğrudur ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Tümsek ayna önündeki bir cismin oluşan görüntüsü için;

 1. Aynanın arkasında oluşur.

 2. Zahiridir.

 3. Boyu cismin boyundan küçüktür.


hangisi ya da hangileri doğrudur ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. İki yada daha fazla ampulün yan yana bağlanmasına seri bağlama denir.

 2. İki yada daha fazla ampulün birer uçlarının ortak bir düğüm noktasına bağlanmasına paralel bağlanma denir.

 3. Devrenin güç kaynağına üreteç denir.


Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

 1. Ayrıştırıcılar

 2. İklim

 3. Işık

 4. Üreticiler

 5. Sıcaklık


Yukarıda ekosistemi oluşturan elemanlardan bazıları verilmiştir. Buna göre hangisi ya da hangileri cansız faktörlerdir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.