Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 33 | (20.08.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 33 | (20.08.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Padişah, konuk ağırlamayı çok sever. Methi her yerde duyulan bir de aşçısı vardır. Bir gün çok sevdiği arkadaşları, evine konuk olur, aşçısından sofrayı donatmasını ister. Akşam olur, davetliler gelir, sofrada kırk çeşit yemek vardır fakat hepsi dilden yapılmıştır. Padişah bu duruma şaşırır. Başka bir gün padişahın tekrar misafiri gelir. Padişah aşçısına, “Bu sefer gelenler çok önemli insanlar değil.” der. Padişah, önemsiz dediği misafirlerine de dil yemeği hazırlandığını görünce şaşırır ve nedenini sorar. Aşçı, “Dil çok kıymetlidir, iyi kullanırsak yılanı deliğinden çıkarır. Kötü kullanırsak dilin hatasını hiçbir şey düzeltemez.” der. Bu parça, dil ve anlatım özellikleri bakımından aşağıdaki anlatmaya bağlı edebî türlerden hangisine örnek olabilir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Günün birinde, kurbağa ile fare arkadaş olmuşlar. Bir bahar mevsiminde kurbağa, fareye: “Gel, biraz gezelim.” demiş. Bunlar gide gide, bir ırmağa rastlamışlar. Kurbağa, farenin sudan geçemeyeceğini bildiği için ona: “Sen üzerime çık, kuyruğunu da ayağımla bağla. Böylece seni karşı tarafa rahatlıkla geçirebilirim.” demiş. Fare kurbağanın sırtına binmiş, tam suyun ortasına vardıklarında kurbağa suyun dibine doğru dalmaya başlamış. Elbette fare suyun içine girer girmez hemen boğulmuş. Ama kuyruğu kurbağanın ayağına bağlı olduğu için yine onun sırtında kalmış. Suyun yüzüne çıkan kurbağa sırtında fare ölüsü ile dolaşırken kartal yukarıdan fareyi görmüş ve kaptığı gibi dağın başına götürmüş. Fare kurbağaya bağlı olduğu için yüksek dağın zirvesinde kartala yem olmaktan kurtulamamış. Atalarımız ne güzel demiş: - - - - Bu fablın sonunda boş bırakılan yere aşağıdaki öğütlerden hangisi getirilmelidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye Türkçesinde son yıllarda özellikle televizyon, gazete ve İnternet başta olmak üzere çeşitli kitle iletişim araçlarının güçlü etkisiyle konuşma dilinde var olan birçok unsurun yazı diline yansıtılmaya çalışıldığı görülmektedir. Örneğin “- - - -” şeklindeki bir yazım bunun tipik bir örneğidir.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu parçadaki boşluğa getirilemez?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımı ile ilgili yanlışlık vardır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Karbon atomlarından oluşan elmasın atom yapısı farklıdır. (II) Kayda değer bir özelliği, sıcağı en iyi ileten madenlerden biri olması iken diğer bir özelliği dünyadaki en sert cisim olmasıdır. (III) Renksiz elmasların yanısıra yeşil, pembe, mavi, kanarya sarısı ya da siyah elmaslar da vardır. (IV) Bir elmasın tüm güzelliğinin ortaya çıkması için kesilip cilalanması gerekir. (V) Elmasın adı Yunanca “yenilmez ve yola getirilmez” anlamına gelen “adamas” sözcüğünden türemiştir. Numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Tasarım yaparken çeşitli araçlar ve malzemeler kullanırız, değil mi? (II) İşte; oyuncak tasarımı da böyle bir şey. (III) Bir de atık malzemelerle yapılırsa, oyuncak tasarımı bir tür “geri kazanım sanatı” hâline dönüşür. (IV) Gazoz kapakları, kavanozlar, yumurta kutuları, teller, çubuklar... (V) Hepsi bir anda bir oyuncağa/oyun gerecine dönüşebilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Toplamları 110 olan birbirinden farklı beş pozitif tam sayının sadece ikisi 32’den büyük ve üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olabilir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Beş basamaklı a5b3b sayısının 5 fazlası 12 ile bölünebilmektedir. Buna göre a + b en çok kaçtır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Meltem ve Hülya aynı hastanede çalışan iki hemşiredir. Meltem 6 günde bir Hülya ise 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte ilk kez salı günü nöbet tuttuğuna göre üçüncü kez birlikte hangi gün nöbet tutarlar?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Uğur 20 Haziran Salı günü doktora gitmiş ve doktor 15 gün arayla 3 defa kontrole gelmesi için randevu vermiştir. Buna göre, Uğur’un son kontrol randevu tarihi nedir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

% 30’u tuz olan bir tuzlu su karışımının % 40’ı buharlaştırılarak yerine aynı miktarda % 40’ı tuz olan tuzlu su karışımı ekleniyor. Buna göre son durumda elde edilen karışımın % kaçı tuzdur?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir bölgedeki ekonomik faaliyetler, o bölgenin coğrafi özellikleriyle yakından ilgilidir. Buna göre geniş otlaklarla kaplı Doğu Anadolu Bölgesi'nde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin gelişmiş olması beklenir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Dört Halife Dönemi olaylarından biri değildir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünme kuvvetinin etkisini artırmak için yapılmıştır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Işık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak prizmadan geçtikten sonra aşağıdaki renkler­ den hangisi oluşmaz?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da yaşamış medeniyetlerden biri değildir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye aşağıdaki yeraltı kaynaklarından han­gisinin rezervi bakımından Dünya'da birinci sıradadır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde doğan, "Gönül Dağı, Evvelim Sen Oldun, Neredesin Sen" gibi önemli türküleriyle tanınan ve abdallık gele­neğinin temsilcisi olan Türk halk ozanımız aşağıdakilerden hangisidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgârlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgârlar ise sıcaklığı düşürmektedir. Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin sonucudur?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.