Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 30 | (30.06.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 30 | (30.06.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Birbirine yaslanmakla ayakta durabilen bu ahşap evler, sanki bir sıraya gelmiş uyuyorlar. Yerde duvar üstünde sönük bakışlarıyla ağır ağır gezinen, tüyleri dökülmüş, derisi karnına yapışmış, birkaç kedi sokağın hareketsizliğini canlandırıyor. Cumbaların birine asılmış küçük kafesteki saka kuşu kafesin çubuklarını gagalayarak aşağı yukarı çırpınıyor. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Peyami Safa’nın başyapıtlarından biri olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Türk edebiyatında “İnsan ruhunun derinliklerinde ve labirentlerinde dolaşan ilk roman” olması ve hasta bir insanı ve onun iç dünyasını ele alması bakımından önemli bir yere sahiptir.
Bu parçaya göre Peyami Safa’nın söz konusu eseri aşağıdaki bilimlerden hangisine daha çok kaynaklık eder?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İnsan önce kendini bilme özgürlüğüne kavuşmalıdır. Yunus, bunun için, “İlim kendin bilmektir.” demiştir. Doğduğu, büyüdüğü çevreyi tanıyan; ait olduğu toplumun genel ve özel niteliklerini öğrenen ve daha geniş anlamda komşu ulusların yaşayışını, düşünüşünü izleyebilen insan, özgürlüğün eşiğine adım atmış demektir. Hem maddi hem manevi yaşantımızın gerçeklerini, okuma, deney ve gözlem yolu ile öğrenme özgürlüğüne sahip olmalıyız. Descartes “Düşünüyorum, o hâlde varım.” diyerek insan olarak yaşamanın ancak düşünme yetisi ile gerçekleşebileceğini söylemiştir.
Bu parçada aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Birkaç şeyde devam ve sebat yoktur ( ) yaz bulutunun gölgesi, kötü kimselerin dostluğu ( ) yalan haber, bol para ( ) temelsiz bina ( ) Aklı başında kimse parasının azlığına üzülmez çünkü onun serveti aklı ile yaptığı hayırlı işlerdedir ( ) Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Sineğin teki, kirli bir su birikintisindeki saman çöpünün üstüne kondu. Kendince çok geniş olan su birikintisini deniz sanıyordu. Sinek bir ara başını kaldırdı ve kendi kendine “Gemiyi ve denizi ben nice zamandır düşünür dururdum. İşte şu denizdir, bu da gemim… Ben de işini bilen, bilgili bir kaptanım.” dedi. O küçücük ve pis su birikintisi ona göre sınırsızdı. Altındaki saman çöpünü gemi, kendisini kaptan sanıyordu. Çünkü sinekte durumunu kavrayacak göz yoktu.
Bu hikâyenin teması aşağıdakilerden hangisidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Babası Berkay’a “Sınıfı geçersen sana bisiklet alırım.” önermesini ifade ederek söz vermiştir. Aşağıdaki ifadelerden
I. Berkay sınıfı geçer ve babası bisiklet almaz.
II. Berkay sınıfı geçemez ve babası bisiklet alır.
III. Berkay sınıfı geçemez ve babası bisiklet almaz.
hangilerinin gerçekleşmesi durumunda Berkay’ın babasının önermesi yanlış olur?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Annesi Ali’ye marketten “peynir ya da süt” ve “ayçiçek yağı ya da zeytinyağı” almasını söylemiştir. Ali marketten nasıl bir alışveriş yaparsa annesinin söylediğini yapmış olur?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yeni açılan bir lisedeki öğrencilerin kulüp çalışmalarına katılımlarıyla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir.
• Yeşilay Kulübü’nde 210, Spor Kulübü’nde 360 ve Müzik Kulübü’nde 290 öğrenci çalışmalara katılmıştır.
• 9. sınıflarda 120 öğrenci Spor Kulübü’nde çalışmalara katılmıştır.
• 10. sınıflarda 170 öğrenci Spor Kulübü ve 110 öğrenci de Müzik Kulübü’nde çalışmalara katılmıştır.
• 11. sınıflarda bu üç kulüpte çalışmalara katılan öğrenci sayıları birbirine eşittir.
Bu lisede 12. sınıflar bulunmadığına ve bir öğrenci sadece bir kulüpte çalışmalara katıldığına göre 9. sınıflarda Müzik Kulübü’nde çalışmalara katılan kaç öğrenci vardır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Cep telefonundan film izlemek için kullanılan iki uygulama ile ilgili aşağıdakiler biliniyor. Uygulamalar telefona yüklendikten sonra
• A uygulaması ilk iki ay ücretsiz olup, sonraki her ay 45 TL,
• B uygulaması ilk üç ay ücretsiz olup, sonraki her ay 60 TL ile ücretlendiriliyor.
Osman Bey telefonuna A uygulamasını yükledikten belli bir süre sonra B uygulamasını da yüklüyor ve 6 ay boyunca iki uygulamayı birlikte kullanıyor. Bu sürenin sonunda her iki uygulamayı da telefonundan kaldıran Osman Bey toplam 495 TL ücret ödediğine göre A uygulamasını yükledikten kaç ay sonra B uygulamasını yüklemiştir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Tarihçiler, içinde yaşadıkları toplumun siyasi, kültürel, dinî vb. anlayışlarından etkilenerek yetişebilir. Bu nedenle tarihçilerin eserleri onların bu alanlardaki bakış açılarını az ya da çok yansıtabilir. Böyle durumlarda bilgi ve yorumu birbirinden ayırmak gerekir. Verilen bilgide, tarih araştırmalarında aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmıştır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki tarihî olaylardan hangisinin oluş zamanı “günümüze en uzak ve en belirgin olma” özelliğini birlikte taşımaktadır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bugüne kadar tespit edilen dünyanın ilk şehir yerleşmesinin bulunduğu Çatalhöyük’te evler birbirine bitişik, penceresiz ve girişleri çatıdan olacak şekilde inşa edilmiştir. Burada yapılan kazılarda çıkarılan ezme ve öğütme taşları insanların ekmek yapmayı bildiğini kanıtlamaktadır. Buna göre Çatalhöyük’te yaşayanlarla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Orta Çağ’ın egemen devletlerinden Sasanilerde iktisadi yapı topraktan elde edilen vergilere göre şekillenmiştir. Toplanan vergiler ise yol ve kervansaray yapımı gibi bayındırlık faaliyetlerinde kullanılmıştır. Sasanilerin bu politikasının temel amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İnsanlar, doğaya müdahale ederken gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını doğadan karşılayacağı gerçeğini unutmamalıdır. Aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir durum değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Akdeniz iklimi genel olarak yazları sıcak ve kurak; kışları ise ılık ve yağmur yağışlı bir iklim olarak tarif edilmektedir. Buna göre Kuzey Yarım Küre’de Akdeniz İklim Bölgesi içerisinde yer alan bir merkezde aşağıdakilerden hangisinin yaşanması iklimin genel karakteri ile uyuşmamaktadır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Obezite genel anlamda bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artmasıdır. Günlük alınan kalorinin harcanan kaloriden fazla olması durumunda, harcanamayan enerji vücutta yağ olarak depolanmaktadır. Obezitenin sıklığı ırk, yaş ve cinsiyete göre değişiklik gösterir. Çocukluk dönemindeki obezite sıklığı hem ülkemizde hem de dünya çapında artış göstermektedir. Teknolojinin gelişmesi, besin tercihleri ve beslenme alışkanlıklarının değişmesi çocukluk döneminde başlayan obezitenin, yetişkinlikte de devam etmesine neden olmaktadır.
Buna göre;
I. Obezite artış hızının gelişmiş ülkelerde daha fazla olması beklenir.
II. Obezitenin ortaya çıkmasında genetik faktörlerin etkisi yoktur.
III. Yeterli ve dengeli beslenme ile hareketliliğin artması obezite ile mücadelede çok önemlidir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Simya, değersiz madenleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirini bulma amaçlarına dayanan çalışmalardır. Simyacılar bu çalışmalar sırasında, deneme - yanılma yoluyla günümüzde de kullanılan bazı maddeleri ve laboratuvar tekniklerini keşfetmişlerdir. Kimya bilimi ise diğer müspet bilimler gibi insan yaşamını her alanda kolaylaştırmayı amaçlar. Bunun için problem belirler, gözlem yapar, hipotez kurar ve kontrollü deney yaparak bilgi birikimini oluşturur.
Bu metne göre,
I. Simyacıların çalışmaları teorik temellere ve mantıklı amaçlara dayanmaz.
II. Kimya bilimi, deneylerinde bilimsel çalışma basamaklarını kullanır.
III Simyacıların kimya bilimine katkıları olmuştur.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
• Tanecikleri dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar.
• Tanecikleri arasında boşluk az olup tanecikler birbiriyle temas hâlindedir.

Verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıda insan vücuduna ait verilen kemiklerden hangisi uzun kemiktir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan’ın ülkemizi 7 madalya ile başarıyla temsil ettiği, 2020 Aralık ayında düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası’nın yapıldığı ilimiz aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.