Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 35 | (24.07.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 35 | (24.07.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ne şair yaş döker ne aşık ağlar

Tarihe karıştı eski sevdalar

Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunun cüm­leye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Zaman zaman bazı hikâyeleri, diğerlerine göre daha çok severiz. Durup dururken neden bizi o kadar derinden etkilediklerini, içimizde uyuklayan hangi karanlığı aydınlattıklarını ya da ruhumuzun yırtılan yerlerini nasıl tamir ettiklerini hiç mi hiç bilemeyiz ama onları eşsiz bir hazine bulmuşçasına eşe dosta heyecanla anlatırız. Sadece anlatıp durmakla da kalmayız hatta herkes tarafından mutlaka okunmasını isteriz. Sonra gün gelir heyecanımız bir balon gibi birdenbire söner ve dilimize dolanan hikâyeleri de atarız zihnimizdeki hikâyeler mezarlığına. Hâlbuki onlar bizim gelip geçici yanımıza seslenen, kıymetini bilmediğimiz hikâyelerdir. Yani bizim bütün tellerimize değil de o an hangi telimiz gerginse sadece o telin en hassas noktasına dokunan hikâyelerdir.
Bu parçada yazar “hikâyeler” ile ilgili aşağıdakilerin hangisinden yakınmaktadır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Bir milletin tarih boyunca meydana getirdiği, estetik özellikler de taşıyan sözlü ve yazılı birikime edebiyat adını veriyoruz. (II) İşte abideleşen bu güzellikleri günümüze getiren, geleceğe taşıyacak olan edebiyatın malzemesi dildir. (III) Ancak bu ayna öyle bir aynadır ki orada gördüklerimiz, gerçeğin, yalın, kuru bir yansıması değil, zekâyla örülmüş, duygularla incelmiş bir güzellikler bütünüdür. (IV) Zira milletlerin bütün millî ve medeni zaferleri, bütün fikir ve kültür şahlanışları, yarattıkları güzel sanatlarda, dillerinde ve edebiyatlarında abideleşir. (V) O hâlde edebiyatı, bir milletin geçmişine tutulan ayna olarak düşünmemiz pek yanlış olmasa gerek.


Bu parçada anlam bütünlüğünü sağlamak için numaralanmış cümlelerden hangileri birbirleriyle yer değiştirmelidir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

I. Yağmur şiddetini gittikçe artırıyor, İzmir’in yaşlı sokaklarında gölcükler oluşuyor.
II. Yeterince soru çözmediğim için anlam sorularında zorlandığımın farkındayım.
III. İşsizlik sorununun ileride büyümesinden, toplumsal karışıklıklara neden olmasından korkuyorum.
IV. Orhan Kemal’in biçem özelliklerini bu şiirde tümüyle gözlemlemek mümkün.
Bu numaralanmış tümcelerde, aşağıdaki içerik tümcelerinden hangisinin örneği yoktur?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Her şey biz insanlar için ( ) ağlamak, sevmek, acı çekmek ( ) çünkü duyguları da çabucak tüketmeyi öğretmişler bizlere ( ) Bir büyüğe saygı ( ) hafif bir baş hareketiyle alınacak selam ( ) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahları arasında yer almaz?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Atatürk "Kendi varlığının bilincine erişmiş, ölüm ile tutsaklığı yeğ tutmuş ve bunu her gün fiilen  kanıtlayabilen bir milleti yok etmek gibi zalim bir isteğe düşmek kadar vahşet düşünülebilir mi?" sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ülke genelindeki tüm millî cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirilmiştir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşımında kullanılan araçlardandır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Doğadan yararlanarak yönümüzü bulabileceğimiz bazı yöntemler vardır. Ülkemizde bu yöntemlerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde yardıma ihtiyaç duyduğumuzda aranması gereken kuruluşlardan biridir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

UNESCO 2021 yılı Dünya Kitap Başkenti olarak ilan edilen kent aşağıdakilerden hangisidir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

984,017 + 14,883 işleminin sonucuna aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse sonuç bir tam sayı olur?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Boşken kütlesi 3150 kg olan bir kamyona, her bi­rinin kütlesi 70 kg olan un çuvalları yüklendiğinde kamyonun kütlesi 5250 kg oluyor. Buna göre kamyona kaç çuval un yüklenmiştir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Fatma Teyze pazardan aldığı domates için 30 lira ödüyor. 3 kg daha domates alsaydı 39 lira ödeyecekti. Buna göre Fatma Teyze başlangıçta kaç kilogram domates almıştır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ampulü icat eden Thomas Edison, "Evet, ben hayalimi dokuz yüz doksan dokuz başarısız deney­ den sonra, binincide gerçekleştirdim." demiştir. Edison'un bu sözü, onun hangi kişilik özelliği­ ne sahip olduğunu gösterir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıda verilen maddelerden hangisi suya konulup karıştırılırsa çözelti örneği elde edilir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

• Tanecikleri dönme, titreşim ve öteleme hareketi yapar.
• Tanecikleri arasında boşluk az olup tanecikler birbiriyle temas hâlindedir.

Verilen özellikler aşağıdaki maddelerden hangisine ait olabilir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.