Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 22 | (05.06.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 22 | (05.06.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Babaannem lüzumsuz ve boş konuşana, çok konuşup da hiçbir şey söylemeyene “evinsiz darı gibi…” der; böylelerinin konuşmalarına ----, kalkıp giderdi. Gerideyse bize öğrettiği yeni bir deyim kalırdı. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Türkiye’nin en büyük kervansaraylarından Kırkgöz Han tekrar turizme kazandırılıyor. (II) İpek Yolu üzerindeki duraklardan biri. (III) Han, dört yıllık bir
restorasyon sürecinin ardından kullanıma açılıyor. (IV) Selçuklu İmparatorluğu döneminde II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırılan han, Anadolu’nun
sultanların emriyle inşa edilen altı kervansarayından biri. (V) Bu tarihî yapıda yılda 1000 ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Kirazıyla ve doğal güzellikleriyle tanınan Kemalpaşa, İzmir’in 29 kilometre doğusunda yer alır. (II) Tarih boyunca Kemalpaşa’ya “gelin” anlamına gelen “Nif”
denilmiştir. (III) Bahar ayında kiraz ve diğer meyve ağaçlarının çiçek açmasıyla Kemalpaşa Ovası pembe beyaz bir örtüye bürünür. (IV) Yüksek tepelerden bakıldığında gelinlik giymiş bir dağ görüntüsünden dolayı bölgeye bu isim verilmiş. (V) Ünlü gezgin Evliya Çelebi Seyahatname’sinde Nif’ten, “bağlar içinde bir şirin kasaba” diye bahsetmektedir. Kemalpaşa’nın anlatıldığı bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Geçmişte olup bitenleri en doğru biçimiyle saptamak (I) bunları doğru değerlendirmek (II) Tarihle ilgili (III) çalışmalar böyle yapılmalıdır (IV) Yakın zamana kadar tarih; bilime, akla, sağduyuya, hoşgörüye dayanmak yerine ne yazık ki söylencelere bağlı kalmış (V) yan tutmaktan kurtulamamıştır. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine herhangi bir noktalama işareti koymaya gerek yoktur?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Malların takas edilmesinde uzun yıllar, bakır çubuklar, değerli taşlar, deniz kabukları gibi pek çok değişik malzeme kullanıldı. (II) Ancak ülkeler arasındaki ticaret gelişince mal değişiminin daha kolay ve standart bir hâle getirilmesine ihtiyaç duyuldu. (III) Bu ihtiyaç sonucunda değeri üzerinde anlaşılmış sikkeler kullanılarak ticaretin daha hızlı yapılması sağlandı. (IV) Para olarak nitelenebilecek ilk sikke, MÖ 700 yıllarında Lidya Kralı Giges tarafından bastırıldı. (V) Bu sikkeler altın ve gümüşün doğal bir alaşımı olan elektrum adlı bir metalden yapılmıştı. (VI) Bu sikkelerin bir yüzünde bir işaret, diğer yüzünde ise kralın amblemi bulunuyordu. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

9’a kalansız bölünen fakat 4’e kalansız bölünmeyen üç basamaklı en küçük doğal sayının rakamları çarpımı kaçtır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir okulun A şubesindeki öğrencilerin sayısı, B şubesindekilerden 8 fazladır. A şubesindeki öğrencilerin üçte biri, B şubesindekilerin ise yarısı okul gezisine katılmıştır. Bu iki şubede geziye katılmayan toplam 45 öğrenci olduğuna göre, B şubesindeki öğrenci sayısı kaçtır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Nişasta oranı ağırlıkça % 60 olan 800 gram nişasta-un karışımına kaç gram un eklenirse elde edilen yeni karışımın nişasta oranı % 40 olur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir mağazada; 3 gömleğin fiyatı 2 pantolonun, 5 pantolonun fiyatı 2 ayakkabının, 3 ayakkabının fiyatı da 2 ceketin fiyatına eşittir. Buna göre, 8 ceketin fiyatı kaç gömleğin fiyatına eşittir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisinin, ilk Türk Devlet teşkilatını oluşturduğu savunulabilir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türk adı ilk kez aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’ten önce, Türklerde ölümden sonra hayatın var olduğuna inanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisinin, TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında Moskova Antlaşması’nın imzalanmasında etkili olduğu savunulabilir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Yeni Türk Devleti’nin 1923-1925 yılları arasında yaptığı inkılap hareketleri, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilişkilendirilemez?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye’de kırsal alanlarda hem tarım hem de hayvancılık yapılan yerleşme tiplerinden biri de mezralardır. Buna göre, coğrafi özellikleri göz önüne alındığında
aşağıdaki yerlerin hangisinde bu tür yerleşmelere daha çok rastlanılması beklenir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye, maden çeşitliliği yönünden zengin bir ülkedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, bu zenginliğin nedenlerinden biri değildir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye’de iç ticaret etkinlikleri her geçen gün artmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun nedenlerinden biri değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi afetlerde yardıma ihtiyaç duyduğumuzda aranması gereken kuruluşlardan biridir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

UNESCO 2021 yılı Dünya Kitap Başkenti olarak ilan edilen kent aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.