Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 19 | (31.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 19 | (31.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Ucuz şarkı sözlerinin şiir sanıldığı ve pespaye şarkıcıların diline düştüğü, yaratıcılığın dibe vurduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bu tümcedeki “yaratıcılığın dibe vurması" ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

I. Yağmur şiddetini gittikçe artırıyor, İzmir’in yaşlı sokaklarında gölcükler oluşuyor.
II. Yeterince soru çözmediğim için anlam sorularında zorlandığımın farkındayım.
III. İşsizlik sorununun ileride büyümesinden, toplumsal karışıklıklara neden olmasından korkuyorum.
IV. Orhan Kemal’in biçem özelliklerini bu şiirde tümüyle gözlemlemek mümkün.
Bu numaralanmış tümcelerde, aşağıdaki içerik tümcelerinden hangisinin örneği yoktur?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Sabahleyin, odamın kapısını açıp geniş bir ahşap terasa çıktım. (II) Sık ağaçların arasından, Akdeniz firuze bir yüzüğün taşı gibi masmavi gözüküyordu. (III) Arkasındaki kayalık, zirvenin gölgesinden kurtulmaya çalışan ağaçlar, serin sabah rüzgarlarıyla fısıldaşıyorlardı. (IV) Güzel bir kahvaltıdan sonra ayrıldım oradan. (V) Sabahleyin yukarıdan baktığım deniz kenarına, öğleye doğru ancak vardım.
Bu parçada numaralandırılmış tümcelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Her şey biz insanlar için ( ) ağlamak, sevmek, acı çekmek ( ) çünkü duyguları da çabucak tüketmeyi öğretmişler bizlere ( ) Bir büyüğe saygı ( ) hafif bir baş hareketiyle alınacak selam ( ) Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Öykünün de romanın da anlatacağı çok şey vardır; fakat roman çok konuşarak anlatır, öykü az konuşarak. Bu karşılaştırmadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Uygurlar, gerek göçebelikten yerleşik hayata geçişleri gerekse temsil ettikleri dinî inançlarının mimari, resim, heykel, yazı vb. sanat alanlarında yönlendirici bir
rol oynaması sonucu birçok sanat dalında eserler meydana getirmişlerdir. Buna göre, Uygurlar Döneminde;
I. fresk,
II. tapınak,
III. kitabe
unsurlarından hangileriyle ilgili örnekler ortaya konmuştur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahları arasında yer almaz?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının sonuçlarından biri değildir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Saltanatın kaldırılmasında;
l. itilafların Lozan'da ikilik çıkarma planları,
II. Cumhuriyetin ilan edilmesi,
III. halifeliğin kaldırılması .
gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Atatürk "Kendi varlığının bilincine erişmiş, ölüm ile tutsaklığı yeğ tutmuş ve bunu her gün fiilen  kanıtlayabilen bir milleti yok etmek gibi zalim bir isteğe düşmek kadar vahşet düşünülebilir mi?" sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Zonguldak’tan hareket eden bir araştırmacı grup, Ankara üzerinden Antalya’ya gitmiştir. Araştırmacı grup, güzergâh boyunca aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine rastlamış olamaz?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Şehirlerde ön plana çıkan ekonomik fonksiyon, şehir halkının yaşam tarzını da etkilemekte ve biçimlendirmektedir. Buna göre aşağıdaki şehirlerden hangisi yaşam tarzı itibarıyla diğerlerinden farklıdır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türkiye fındık üretiminin yaklaşık %90’ını Karadeniz, %10’unu Marmara Bölgesi karşılar. Buna göre aşağıdaki illerden hangisinin Türkiye fındık üretimine katkısı yoktur?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de çevre duyarlılığının göstergesi değildir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Dünyanın yedi harikasından biri olan "Keops Piramidi" günümüzde hangi ülke sınırları içeri­sindedir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1974 yılından beri yerleşime kapalı tutulan ve son günlerde yeniden kullanıma açmak için çalışmalara başlanan bölgenin adı aşağıdakilerden hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

%20 zararla 240 TL'ye satılan bir malın maliyeti kaç liradır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

984,017 + 14,883 işleminin sonucuna aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse sonuç bir tam sayı olur?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Birlikte gece bekçiliği yapan Yusuf ile Kerem’in mesaisi akşam 19.00’da başlayıp ertesi sabah 07.00’de bitmiştir. Mesai başlangıcından itibaren Yusuf 21 dk’da bir, Kerem 35 dk’da bir düdük çalmış, ikisinin düdük çalma zamanı aynı ana denk geldiğinde ise sadece biri düdük çalmıştır. Mesai başladığı ve bittiği anda düdük çalınmadığına göre Yusuf ile Kerem mesai boyunca toplam kaç kez düdük çalmıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Boşken kütlesi 3150 kg olan bir kamyona, her bi­rinin kütlesi 70 kg olan un çuvalları yüklendiğinde kamyonun kütlesi 5250 kg oluyor. Buna göre kamyona kaç çuval un yüklenmiştir?

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.