Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 18 | (29.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 18 | (29.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Bilgisayarlar her ne kadar muhteşem birer teknoloji harikası olsalar da onlara gereğinden fazla güvenmemek gerekir. (II) Beklenmedik bir anda ortaya çıkan bir arıza, çok emek verdiğiniz bilgilerinizin yok olmasına yol açabilir. (III) Düşünsenize, bir iş adamının müşterilerinin hesap kayıtlarının ya da bir öğrencinin üniversite bitirme tezinin yok olduğunu. (IV) Bir anda onca emek boşa gider. (V) İşte bu riski ortadan kaldırmanın tek ve kesin çözümü tüm bilgileri kopyala- yarak yedeklemektir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleştirilme şekli belirtilmemiştir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir miktar paranın 4/5 ünün yıllık % 8 den bir yıllık basit faizi 32 TL 'dir. Buna göre, paranın tamamı kaç TL dir?


7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sabit hızla hareket eden bir araç, bir yolun 3/8 ünü  4,5 saatte gidiyor. Bu araç aynı hızla yolun tamamını kaç saatte gider?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

10 yıl önce annenin yaşı, kızının yaşının 6 katıydı; 10 yıl sonraysa 2 katı olacaktır. Buna göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ağırlıkça % 12 si şeker olan un-şeker karışımı elde etmek için, 44 kg un kaç kg şekerle karıştırılmalıdır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Can, içinde 8 kırmızı, 6 beyaz top bulunan bir torbadan elinde bir beyaz top olana kadar art arda top çekiyor. Can en çok kaç top çekmiştir?


(Can, çektiği topları tekrar torbaya atmıyor.)

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Selçuklularda erkek hanedan üyelerinin, yanlarına bilgili devlet görevlileri verilerek eyalet veya vilayetlere yönetici olarak gönderilmeleri aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Osmanlılarda I. Ahmet’ten itibaren padişahlığın hanedanın en yaşlı üyesine geçmesi usulünün uygulanmasına başlanmasında güdülen amaç aşağıdakilerden hangisidir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıla kadar yönetildiği saray aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türkiye Cumhuriyeti’nde devletçilik anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle bağdaşmaz?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Akdeniz Bölgesi’nde yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesi, aşağıdakilerden hangisinde etkili değildir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye’de bazı yerleşim merkezlerinin büyümesinde o yörede çıkartılan yer altı zenginliklerinin payı büyüktür. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin büyümesinde bu payın katkısı daha azdır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İstanbul'un enlem ve boylam derecesini hesaplayan Türk İslam bilim insanı kimdir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıda verilenlerin hangisi boşaltım sistemi organlarından biri değildir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki doğal güzelliklerden biridir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.