Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 15 | (25.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 15 | (25.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  1. Kendine güvenen kişilerin başaramayacakları iş yoktur.

  2. Birlikte duymak düşünmek, amaca ulaşmada en etkili yoldur.

  3. Toplumsal yaşamda birlik sağlanamazsa güven ve rahatlık da olmaz.

  4. İnsanlar el ele verir, yürekler birlikte çarparsa başarının önünde engel kalmaz.

  5. Bir işi başarmanın koşulu karşılaşılan engellere sağduyuyla yaklaşmaktır.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Yağmur çok yağdığı için değil, şemsiyeniz olmadığı için ıslanırsınız. Bu cümleyle aşağıdakilerden hangisi arasında anlamca bir ilişki vardır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Dünya tarihi üzerine yapılan araştırmalarda, insanlık tarihinin üç önemli gelişme sayesinde değiştiği ve yeni bir evreye girdiği belirtilir. (II) Bunlardan birincisi pusulanın, ikincisi barutun, üçüncüsü de matbaanın icadıdır. (III) Matbaanın icadı 1450’li yıllara rastlar. (IV) Ondan önce insanlar düşüncelerini el yazısıyla kitaplaştırıp çoğaltmıştır. (V) Bunlar sayıca fazla olmadığı için de bilgi yeterince yayılamamıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Yaklaşık yüz yıl ayakta kalabilen talihsiz kent Machu Picchu, bir salgın hastalık yüzünden terk edil- (II) Kenti İnka halkının büyük bir çoğunluğu görmemişti, Batı ise onunla beş yüz yıl sonra tanışacaktı. (III) And Dağları üzerinde iki bin dört yüz metre yükseklikte kurulan kenti 1911 yılında Amerikalı tarihçi Hiram Bingham keşfetti. (IV) Kente, Urubomba vadisinden geçen kırk sekiz kilometrelik “İnka Kraliyet Yolu” ile ulaşılıyordu. (V) Machu Picchu 1983’ten sonra UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki yerini aldı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde neden belirtilmiştir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Yoğun iş koşuşturması sırasında, yorulduğumuzda akla ilk gelen içeceklerden olan kahve sade olarak içildiğinde kalori içermez. (II) Ancak süt, krema ve şe- ker eklenirse kahve de kalori içerir. (III) Hatta kimi şurupların eklenmesi durumunda kahve, bir kalori bom- bası hâline bile gelebilir. (IV) Kahve, zihinsel ve bedensel gücü artırır. (V) Ayrıca güçlü ve doğal bir antioksidandır. (VI) Aynı zamanda bileşimindeki kafeinin metabolizmayı hızlandırdığı (VII) Vücuttaki yağların yakılmasını artırıcı etkisi olduğu da yapılan bazı araştırmalarla belirlenmiştir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

A, B, C rakamları kullanılarak üç basamaklı ABC ve BAC sayıları oluşturuluyor. ABC - BAC = 180 olduğuna göre, A - B kaçtır?


9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

a, b ve c tam sayıları için 2 < c < b < a < 8 sıralaması vardır. Yukarıdaki bilgiyle birlikte aşağıdakilerden hangisi verilirse bu üç sayı tek türlü belirlenebilir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Saatteki hızları 96 km ve 112 km olan iki otomobil A ve B kentlerinden birbirlerine doğru aynı anda hareket ederek 2 saat 15 dakika sonra karşılaşıyorlar. Buna göre, A ile B kentleri arasındaki uzaklık kaç km’dir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir tekstil fabrikasında üretilen ürünlerin % 10’u defoludur. Sağlam ürünler % 30 kârla, defolu ürünler % 80 zararla satıldığına göre, bu fabrikanın kârı yüzde kaçtır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İslamiyet’ten önce Türklerde devlet başkanları çeşitli unvanlar taşırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biridir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Seyahatname adlı eseriyle XVII. yüzyıl Osmanlı sosyal yaşantısına ilişkin önemli bilgiler veren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Osmanlı Devleti’nde, padişahlığın hanedanın erkek üyelerinin en yaşlısına geçmesi usulü aşağıdaki padişahlardan hangisi zamanında kabul edilmiştir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

12 Ocak 1920 tarihinde toplanan Osmanlı Mebuslar Meclisinde aşağıdakilerden hangisi kabul edilmiştir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Sivas Kongresi’ni Erzurum Kongresi’nden ayıran özelliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi, Menemen Ayaklanması’ na ortam hazırlayan nedenler arasındadır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi siyasi gelişmeleri arasındadır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye’nin coğrafi konumuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’deki iç göçlerin azalmasında etkili olması beklenmez?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye’de Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan ve 40- 50 yıl öncesinde birer sahil köyü ya da kasabası niteliğinde olan yerleşmelerin bazıları turizmin etkisiyle günümüzde birer kent niteliği kazanmıştır. Aşağıdaki kentlerin hangisi bu duruma örnek gösterilemez?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisinin Türkiye’ deki yetişme alanını sınırlandıran etmen diğerlerinden farklıdır ?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisinin Ege Bölgesi’nde turizmin gelişmesinde rolü yoktur?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzeri­ ne ölçüsüz olarak çizilmesine ne ad verilir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinde kimyasal değişim olayı gözlemlenir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.