Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 149 | (06.01.2022)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 149 | (06.01.2022)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Tekerlekli Sandalye Avrupa Basketbol Şampiyonasını şampiyon olarak tamamlayan milli takımımız finalde hangi ülkeyi mağlup etmiştir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Geçtiğimiz yıllarda ismi Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen ada aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
İspanya'ya bağlıyken geçtiğimiz günlerde bağımsızlık için referandum kararı alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kuzey Irak'taki referanduma tepki olarak Türkiye tarafından kapatılması gündeme gelen sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Prof. Dr. Mehmet Görmez ‘in yerine Diyanet İşleri Başkanlığı görevine atanan profesör aşağıdakilerden hangisidir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Seni sürekli diğerlerinden farksız kılmaya çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek, dünyanın en zor savaşını vermektir. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yaşam ne geçmişte ne de gelecektedir, sadece yaşandığı anda gizlidir. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle çelişir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Yaşar Kemal’in dayandığı gerçekler, içinde yer aldığı gerçekler, köyler, kasabalar, kentler, oraları dolduran insanlar, o insanlara özgü duygular, düşünceler, sorunlar bugün için artık “gerçek” değil; bugünün dış dünyasında onları artık bulamayız. (II) Böylece, Yaşar Kemal inanılmaz bir hızla konularını ve sorunlarını geçmişten alan bir romancıya dönüşmüş oluyor. (III) Burada şaşkınlığı yaratan hız etkenidir. (IV) Yoksa zaman içinde her yazarın, ele aldığı konular, sorunlar, duygular ve düşüncelerle geçmişe kayması kaçınılmaz bir şey. (V) Beklenmedik bir gelişme hızının ortaya çıkardığı bu kayma, Yaşar Kemal’i bugün yazmakta olan, bugünün sorunlarını dert edinmiş “gerçekçi” bir yazarı ister istemez tedirgin edecektir.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
İyi kitaplar okumayan adamın okumuş olmasıyla cahil kalması arasında hiçbir fark yoktur.

Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aklıma takılan bir düşüncenin, bir dizenin havasına iyice girmek için hazırlanarak ve yavaş yazarım. Bu hazırlanışlar için günün en uygun parçası da gece saatleridir. Birçok şiirimi geceleyin, üstelik masa başında değil de, sokak fenerlerinin aydınlığında yazdım. Açıkçası yorgunluklara çok şey borçluyumdur. Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevap olabilir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Her insan, bir bildiriyle çıkar toplumun karşısına. (Il) Bu bildirisini biçimlemiş kişiye, yazar denir. (III) Bunun için de kendi olanaklarıyla bir anlatım yolu bulması gerekir yazarın. (IV) Bir bakıma anlatım, yazarın söyleme gücüdür. (V) Ne var ki her anlatım, yazarı istediği yere ulaştırmayabilir. (VI) İşte bu söyleme gücünü biçimlemedir önemli olan.


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İnsanlığa mutluluk getirecek bir dünyanın oluşmasında bilim adamlarına, ekonomi uzmanlarına, toplumbilimcilere ortaya koydukları ürünlerle büyük bir görev düştüğü tartışılmaz. (I) Bizim asıl üzerinde duracağımız soru, dünyayı değiştirmede sanat nasıl bir etki. gücü taşıyor, olacaktır. (II) Açıkçası, sanatsal tutum nasıl olursa insanlığın gerçek dostluğunu taşıyan bir dünya kurulabilir? (III) Çok önemli bir yanıtı vardır bunun: (IV) Ülkelerin kendi birikimiyle oluşan ulusal sanatlarını kurmalarıyla... (V) Çünkü ulusal sanatın toplumları bilinçlendirici bir gücü vardır.


Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine "Daha bugünden bu konularla ilgili yapıtlar, kütüphanelerin raflarını doldurur olmuştur." cümlesi getirilirse anlam bütünlüğü bozulmaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

---- Biz, yaşamda veya yazında sözcüklere değil, sözcükler aracılığıyla bize tanıtılan ve sunulan varlıklara, eşyalara ve insanlara bakarız. Değerli olan, sevilen veya nefret edilen sözcükler, harfler değil; insan, yaşam ve dünyadır. Dil, kendisini unutturarak bizi doğrudan doğruya varlığa götürdüğü ölçüde görevini yerine getirmiş olur.


Bu parçanın başına getirilebilecek en uygun cümle aşağıdakilerden hangisidir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk devletlerinin genel özelliklerinden biri değildir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türk - İslam devletlerinde hükümdarlık alameti olarak kullanılan aşağıdaki unsurlardan hangisinin tanımı doğru değildir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Osmanlı Devleti'nde farklı dinlere mensup kişilerin, cemaat önderlerinin yönetiminde "Millet Sistemi"ne göre yapılandırılmasının,

I. azınlık statüsünde olan grupların asimilasyona uğraması,
II. Osmanlı ülkesinde yaşayan farklı kültürlerin varlığını koruması,
III. etnik çeşitliliğin azalması

durumlarından hangilerini oluşturduğu söylenebilir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İstanbul'da yaşanan 31 Mart Ayaklanması'nı bastıran kuvvet aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
. Tarım kredi kooperatiflerinin kurulması
. Türk Medeni Kanunu'nun kabul edilmesi
. Harf inkılabının yapılması

Verilen inkılaplarla aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi arasında bir ilişki kurulamaz?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İstiklal Marşı 1924 - 1930 yılları arasında aşağıdakilerden hangisinin hazırladığı beste ile okunmuştur?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
• Nevşehir ve Kayseri'de gece ve gündüz süreleri yıl boyunca aynıdır.

• Bilecik ve Kütahya'da yıl boyu yerel saat aynıdır.

Yukarıda verilen bilgilere göre,

I. Nevşehir ve Kayseri aynı enlemdedir.

II. Bilecik ve Kütahya aynı boylamdadır.

III. Bilecik ve Kütahya'da güneş yıl boyu aynı saatte doğar ve aynı saatte batar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye'de aşağıdaki yer şekillerinden hangisi, diğerlerine göre daha engebeli olan arazi yapısı üzerinde görülür?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Tuğla sanayi

Il . Kağıt sanayi

III. Seramik sanayi

IV. Gübre sanayi

Yukarıda verilen sanayi kollarından hangisinde toprak ham madde olarak kullanılmaktadır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
• Ordu

• Antalya

• İzmir

• Rize

Verilen illerde nüfusun yılın belirli dönemlerinde artmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Başarılı bir bilim insanı aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olmalıdır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Fiziğin alt alanlarının hangisinde yapılan çalışmalar sonucunda pusula icat edilmiştir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Sıcaklıkları farklı iki cisim birbirine temas ettiğinde, enerji transferi yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa doğru olur.

Bu olayı, fiziğin hangi alt dalı inceler?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Zehra’nın kitaplarının sayısının 2 fazlasının 3 katı Mustafa’nın kitaplarının sayısına eşittir. Mustafa’nın 27 kitabı olduğuna göre Zehra’nın kaç kitabı vardır?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir tabak, içindeki eş kütleli 25 çikolata ile birlikte tartıldığında 400 gram, boşken tartıldığında 150 gram gelmektedir. Buna göre çikolatalardan her biri kaç gramdır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Üç arkadaş aynı kitaptan birer tane sipariş vermiştir. Tek paket içinde gelen bu sipariş için 7 TL kargo ücreti dahil olmak üzere toplam 49 TL ödenmiştir. Buna göre bir kitabın fiyatı kaç liradır?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Hidayet bir basketbol maçında toplam 41 sayı atmıştır. Maçın 1. çeyreğinde 2. çeyrekte attığı sayının 2 katı, 3. çeyrekte ise 4. çeyrekte attığı sayının 3 fazlası kadar sayı atmıştır. 4. çeyrekte 10 sayı attığına göre 2. çeyrekte kaç sayı atmıştır?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.