Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 14 | (30.07.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 14 | (30.07.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi başkasına yaptırma anlamı bulunmaktadır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Tanrı yetenek vermediğinden parlak sunuş sözleri bulamam bir türlü ( ) bulduklarım da yapay ve soğuk görünür. Bir de şu soruyu kendime sormadan edemem () Doğru mu bu yaptığım ( ) Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Dağa tırmanırken vücudum ter içindeydi. (II) Dere sağda, aşağıda kalmıştı. (III) Üzeri kuru çam yapraklarıyla örtülü keçi yolunda kayıp dereye yuvarlanmamak için bazen diz üstü çöküp bir ardıç dalını yakalıyor, bazen de tutar tutmaz köküyle beraber elimde kalan bir kekiğe yapışıyordum. (IV) Ben üç dört saatte obaya varacağımı sandığım için yanıma bir şey almamıştım. (V) Nihayet yol düzleşmiş, artık tırmanmak ve yürümek daha da kolaylaşmıştı.


Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bugüne (I) kadar (II) sevmekten (III) vazgeçmediğim, şiirin yüce bir uğraş olduğunu (IV) kendisinden öğrendiğim (V) şairlerden biriydi o. Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangilerine “asla” sözcüğü getirilebilir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

----. Yaşamını sürdürebilmek için çevredeki göstergeleri anlamlandırır. Bu durum, ona doğadaki yerini ve işlevini keşfetme olanağı sağlar. Örneğin kuşlar göç aylarının geldiğini doğadaki birtakım değişimlerden anlayabilir, arılar ise bol çiçekli tarlaların yönünü bir esintiden çıkarabilirler. Bu parçanın başına, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Romancı; var olan olayların, kişilerin ve durumların soyutlamasını yapar ama bunu yaparken bazı kurallara bağlı kalır. Kendi içinde tutarlı ve değişen derecelerde yaşanmışlık hissi veren bir konuyu resmederken önce malzemesini ayıklar. Ardından bazı noktaları vurgular. Romanı oluşturacak bu malzemeyi farklı yönleriyle ele alır; hayal gücüyle onları yoğurur ve okura daha küçük, daha özelleşmiş bir yaşam parçası sunar. Bu parçada romancının vurgulanan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İbni Haldun şiire yalnızca bir söz sanatı gibi yaklaşmaz. Ona göre şiir; bilginin, haberin, doğrunun, yanlışın ve hikmetin de kaynağıdır. Şiir, bütün bunları yine şiirin ilkelerine uyarak ifade eder. Bilginin bir dalından diğerine, bir maksattan öbürüne geçer. Bu parçaya göre İbni Haldun'un şiire bakışıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir tiyatroda ilk sırada n seyirci, ilk sıradan sonraki her sırada ise bir önceki sırada oturan seyirci sayısından 2 fazla sayıda seyirci oturmaktadır. Bu tiyatrodaki ilk 22 sırada toplam 792 seyirci oturduğuna göre, ilk sırada kaç seyirci oturmaktadır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir parkurda sabit hızla koşan bir atletin koşmaya başladıktan 3 saniye sonra, parkuru tamamlamasına 96 metre; 8 saniye sonra ise 56 metre kalıyor. Buna göre, atletin koştuğu parkurun uzunluğu kaç metredir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir manav, elinde bulunan bir miktar elmanın dörtte birini kilogramı 3 TL’den, kalanını ise kilogramı 2 TL’den satmış ve bu iki satışın her birinden 12 TL kâr elde etmiştir. Buna göre, manav toplam kaç kilogram elma satmıştır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türklerde, İslamiyet'in kabulüyle birlikte İslamiyet'teki tasvir yasağı, insan ve hayvan figürlerinin yapılmaması biçiminde yorumlanmıştır. Bu da süslemede, resimden boşalan yerin yazı ile doldurulmasına neden olmuştur. Bu parçada anlatılan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda basın ve yayın hayatında önemli gelişmeler yaşanmış, çeşitli resmî ve özel gazeteler yayımlanmıştır. Bu dönemde yayımlanan
  1. Takvim-i Vekâyi,

  2. Tercüman-ı Ahvâl,

  3. Tasvir-i Efkâr


gazetelerinden hangileri özel gazetedir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasına katkıda bulunan ve bu fermanı Gülhane Parkı’nda okuyarak halka duyuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yeni Türk Devleti’nin millî egemenlik ilkesi üzerine kurulacağını gösteren ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı’na yol açan Yunan saldırısının nedenlerinden biridir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Atatürk’ün, “Mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi bayındırlığa eriştirmek için özellikle de ekonomik alanda kamu imkânlarını fiilen seferber kılmaktır.” şeklinde tanımladığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Akdeniz ve Ege Denizi’nin kıyı kesimlerinde iklim özellikleri benzer olduğu hâlde, Ege kıyılarında zeytin yetişme alanları daha geniştir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, Akdeniz kıyı kesimiyle iç kesimleri birbirine bağlayan geçitlerden biri değildir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir kimsenin bilerek sebep olmadığı bir tehlikeden kendisini veya başkasını kurtarmak için bir üçüncü kişinin şahsına veya malına zarar vermesi hâli aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu, “kendi fotoğrafını çekmek” anlamına gelen “selfie” kelimesine Türkçe karşılık olarak aşağıdaki kelimelerden hangisini seçmiştir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi, bir ada ülkesi değildir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdakilerden hangisi, Türk Halk Edebiyatı’nın bir çeşidi olan Âşık Edebiyatı geleneğinin temsilcilerinden biri değildir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Işık prizmasına gönderilen beyaz ışık kırılarak prizmadan geçtikten sonra aşağıdaki renkler­ den hangisi oluşmaz?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Solunum sırasında alınan hava akciğere gider­ken hangi organdan geçmez?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.