Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 13 | (24.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 13 | (24.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Dünya bir----- olarak algılanmaya başlanınca insanların ona müdahale edip daha iyi----- için bir şeyler denemeleri de normalleşti. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Her işe başlarken zorlu bir sürecin beni beklediğini önceden kabul ederim, böylece çalışırken hayal kırıklığına uğramam ve işimi kolay hallettiğimde de mutlu olurum. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümlede anlatılmak istenen duruma anlamca en yakındır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  1. temel ilkelerini ve işleyişini

  2. halkla etkileşimi sağlayan en önemli

  3. şekilde anlatan bilim merkezleridir

  4. araçlardan biri de bilim ve teknolojinin

  5. çoğunlukla uygulamalı ve etkileşimli bir


Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan dördüncü olur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Doğanın korunmasını teşvik etmek amacıyla yeni yeni yöntemler deneniyor. Örneğin bu kapsamda “borca karşılık doğa” kavramı; yoksul bir ülkenin belli ekolojik alanlarını korumaya alması karşılığında, gelişmiş ülkelerden aldığı borçların bir bölümünün silinmesi anlamına geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada bir ismi niteleme görevinde kullanılmamıştır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Uykusunun geldiğini nerden biliyor? (II) Buna epey şaştıysa da koydu başını onun dizine. (III) Uzun uzun düşündü sonra. (IV) Ne dizeler geçiyordu aklından ne şairler... (V) Yaş otuz beş, yolun yarısı eder. (VI) Yolun tamamı yetmiş miydi gerçekten? Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Amerikan armudu olarak bilinen avokado, Avrupa'ya Dünya Savaşı sonlarında geldi. (II) Maya ve Azteklerin çok sevdiği bu meyveye İspanyollar “yerli” anlamına gelen "avocado" demişlerdi. (III) Amerika’daki yüksek tüketim miktarıyla, her dönem iyi bir gelir kaynağı olmuştu. (IV) Avrupa’dan sonra Türkiye'ye de gelen avokado, üretimi ve tüketimi bakımından bizde istatistiklere giremedi. (V) Yine de Akdeniz sahillerinde, özellikle Alanya, Antalya ve Adana'da bu meyve yetiştirilmekte. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Amsterdam, Hollanda'nın ulaşımı kolay ve ilgi çekici yerlere sahip bir bölgesinde yer alır. Haarlem yalnızca on beş dakikalık mesafededir. Edam ve Gouda'nın peynir pazarlarına gitmek yarım saatten kısa sürer. Kuzeyde geleneksel balıkçı köyünün canlandırıldığı Zuiderze Müzesi, güneyde ise tarihî Utrecht şehri yer alır. Doğuda 1692 yılından bu yana Hollanda kraliyet ailesinin yazlık av köşkü olan Paleis Het Loo bulunur. Bu parçada Amsterdam’la ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Üç basamaklı ABC doğal sayısı, iki basamaklı BA doğal sayısına bölündüğünde bölüm 20, kalan ise iki basamaklı BC doğal sayısı oluyor. Buna göre, A+B toplamı kaçtır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

a, b ve c pozitif tam sayıları


3a+b=6c-5 eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi her zaman bir çift sayıdır?


10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bir sınıftaki öğrencilerin bir sınavda aldıkları puanların ortalaması hesaplanıyor. Eğer sınıftaki erkek öğrencilerin her biri 3 puan daha az alsaydı sınıf ortalaması 2 puan azalmış olacaktı. Sınıfta 24 erkek öğrenci olduğuna göre, toplam kaç öğrenci vardır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Beş kardeşin yaşları, birbirinden farklı beş tam sayıdır. Bu kardeşlerden en büyük ikisinin yaşları toplamı 25, en küçük ikisinin yaşları toplamı ise 18’dir. Buna göre, beş kardeşin yaşları toplamı kaçtır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir mobilya mağazasındaki dolaplar 3 veya 4 raflıdır. Bu dolaplardaki toplam raf sayısı 50’dir. Buna göre, mağazada bulunan dolapların en az kaç tanesi 4 raflıdır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya göç eden Türk kavimlerinden biri değildir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İslamiyetin kabulünden önceki Türk devletlerinin ele alınacağı “İpek Yolu’nda Türkler” adlı bir sergi düzenlenecektir. Düzenlenecek sergi, aşağıdaki devletlerden hangisini kapsamayacaktır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Timar sistemi sayesinde devlet hazinesinden para harcamadan her an savaşa hazır büyük bir atlı birlik yetiştiriliyordu. Toprağın boş kalması engellenerek üretimin artırılması ve devamlılığı sağlanıyordu. Reayanın ödemesi gereken vergileri, dirlik sahibi topluyor ve buna karşılık cebelü adı verilen askerlerin ihtiyaçları karşılanıyordu. Sipahiler bölgelerinin huzur ve güvenliğinden de sorumluydular. Böylelikle devletin merkezî otoritesi, gücünü ülkenin en uç noktalarına kadar ulaştırabiliyordu. Bu bilgilere göre, Osmanlı Devleti’nde uygulanan timar sistemi aşağıdaki alanların hangisinde işlev görmemiştir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın, Osmanlı padişahının emirlerine uymaması ve Anadolu'ya sefer düzenlemesi, aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Atatürk; inkılabı, parti politikaları üstünde millî bir siyaset doğrultusunda geliştirmeyi amaçlamıştır. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak amacıyla da çeşitli kurumlar oluşturmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi’nde inkılabın kültürel temellerini sağlamlaştırmak için açılan kurumlardan biri değildir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Atatürk, vefatından kısa bir süre önce "Bir dünya harbi olacaktır. Bu harp neticesinde dünyanın vaziyet ve muvazenesi baştan başa değişecektir. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip küçük bir hata yapmamız hâlinde başımıza Mütareke senelerinden daha çok felaketler gelmesi mümkündür." demiştir. Atatürk'ün bu açıklamayı yapmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’daki bağımsız Türk cumhuriyetlerinden biri değildir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle Dünya’da ve içinde bulunduğu bölgede jeopolitik öneme sahip bir ülkedir. Bu durumun oluşmasında aşağıdakilerden hangisinin bir etkisi yoktur?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye’de; Ege Denizi kıyılarıyla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi, yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçmesiyle ilişkili değildir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Türkiye’de bazı büyük sanayi tesislerinin, kıyı kesimlerinde kurulmasının nedeni bu alanların başlıca hangi avantajıyla ilişkilidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Türkiye’de yaşanan iç göçler dikkate alındığında aşağıdaki faaliyet alanlarından hangisinin mevsimlik göçler üzerindeki etkisi daha azdır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılan İngiliz hayalî dedektif kahraman aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıda verilen maddelerden hangisi suya konulup karıştırılırsa çözelti örneği elde edilir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.