Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 120 | (05.12.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 120 | (05.12.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Birleşmiş Milletler (BM) genel merkezi nerede bulunmaktadır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
“Fikirlerinize katılmıyorum ama fikirlerinizi özgürce söylemek özgürlüğünüzü sonuna dek savunaca­ğım.” sözünü söyleyen dünyaca ünlü Fransız yazar ve düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa ortak para birimi olan avroyu kullanmaktadır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Toplamda 300 km²lik bir alanı kapsayan ve Türkiye’nin Uluslararası alanda ilk Jeopark’ı olma özelliği taşıyan bölge nerededir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Sıfır atık standartlarına uyum sağlayan ilk ban­ka aşağıdakilerden hangisidir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürk ilkelerinin özellikleri arasında gösterilemez?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

 1. Türk dilinin yabancı dillerin etkisinden kurtarılması

 2. Türklerin dünya medeniyeti içerisindeki ro­lünü belirleme

 3. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi


Yukarıdakilerden hangileri, ulusçuluk ilkesi doğrultusunda yapılan çalışmalar arasında gösterilebilir?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Mustafa Kemal, Osmanlı Hükümeti'nin Türk milletine karşı olan sorumluluğunu yerine getirmediğini ilk defa aşağıdakilerden han­gisinde kamuoyuna duyurmaya çalışmıştır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 1. Kazım Karabekir.

 2. Rauf Orbay

 3. Mustafa Kemal

 4. Cemal Paşa

 5. İsmet İnönü


Yukarıdakilerden hangisi, Amasya Genel­gesini onaylayan devlet adamlarından biri değildir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Balkan Antantı'na üye olan devletler aşağıdakilerden hangisinde bir arada veril­mişlerdir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye'de yetişen maki bitkisi Akdeniz Bölgesinden Marmara Bölgesine doğru gidildikçe sınırı alçalır. ' Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdaki illerimizden hangisinin bitki örtüsü bozkır değildir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki ovalardan hangisi oluşum türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’de toprak aşınması ve erozyon, tarımın önemli sorunlarındandır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunların büyümesine yol açan etmenlerden biri değildir?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Nemlilik ve yağışın fazla olduğu yerlerde orman alt sınırı deniz seviyesine yakın olmaktadır. Buna göre, aşağıda verilen yerlerden hangisinde orman alt sınırı deniz seviyesine daha yakındır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Eşler arasında evlenme akdi ile oluşan hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Belli bir yurt üzerinde yerleşmiş milletin, egemenlik haklarını kullanmak amacıyla örgütlenmesine ne denir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Yunanlılar usta mimarlardı. Çevrelerine uygun, iyi orantılı binalar tasarlama imkânı veriyordu matematik onlara. MÖ 447’de tanrıça Athena’nın tapınağı Parthenon'un yapımına Atina üzerinde­ki Acropolis’te başlandı. MÖ 5 yüzyılda Yunanlı mimarlar İktinös ve Kallikrates tarafından tasarla­nan bu dev yapı MÖ  432 yılında tamamlandı. Yu­nanlılar MÖ 300 yılında, artık, kent planlamasına başlamışlardı. Kentleri bütün ayrıntılarına varana kadar ve ızgara şeklinde tasarlıyorlardı. Orta Ame­rika’nın kent yapımcıları da kendilerine bu tasarıyı model almışlardı.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
(I) Okul yeni açılmıştı ve ben, yeni yeni kaynaştığım arkadaşlarımla birlikte yavru kargalara benzediğimiz siyah önlüklerimizle bahçede koşuyor, neşe içinde oynuyorduk. (II) Çantamda defterlerim kaplıydı, eti­ketlerinde adım yazıyordu. (III) Ben değil, bir yaş bü­yük olan ağabeyim yazmıştı. (IV) Bulutlar arasında uçuyordum. (V) Benim de bir öğretmenim vardı. (VI) Öğretmenlere yakın, hem de çok yakındım!

Yukarıdaki metinde hangi cümle kendinden ön­ceki cümlenin gerekçesidir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Nazilli ile İstanbul arası uzaklık 700 km dir. Nazilli’den saatte 50 km, İstanbul’dan saatte 90 km hızla iki araç karşılıklı olarak hareket ediyorlar. Bu araçların Nazilli’den hareket eden aracın hareketinden 5 saat sonra karşılaşabilmesi için İstanbul'daki aracın, Nazilli’deki araçtan kaç saat önce yola çıkması gerekir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Üç kardeşin yaşları toplamı 42 dir. Küçük çocuk, ortanca çocuğun yaşına geldiği zaman, kardeşlerin yaşları toplamı 51 olacaktır. Ortanca çocuğun yaşı, büyük çocuğun yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 96 olacağına göre, büyük çocuk şimdi kaç yaşındadır?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Keremin 2 yıl sonraki yaşı, Songül’ün şimdiki yaşının yarısına eşit olacaktır. Kerem’in şimdiki yaşı, Duygu’nun 4 yıl önceki yaşının yarısına eşittir. Kerem, Songül ve Duygu’nun bugünkü yaşları toplamı 58 olduğuna göre, Kerem’in bugünkü yaşı kaçtır?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir mobilya mağazasında 16 kanepe ile 20 koltuk veya 9 kanepe; ile 30 koltuk yerleştirilebiliyor. Buna göre, 14 kanepe yerine kaç tane koltuk yerleştirilebilir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Mesut her gün cebindeki parasının yarısını harcıyor. 2. günün sonunda cebinde kalan para ile 5, günün sonunda cebinde kalan parasının toplamı 27 TL olduğuna göre, Mesut'un başlangıçta kaç TL si vardı?

26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

 1. Ses, maddenin taneciklerinin titreşimi sonucu oluşur.

 2. Sesin yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.

 3. Ses, en hızlı gaz ortamında yayılır.


Yukarıdaki ses ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur ?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kütleye etki eden kuvvete ne denir ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 • O2

 • H2

 • CI

 • P

 • Na2


Yukarıdaki elementlerden kaç tanesi formülle gösterilmiştir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi gök cismi değildir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Güneş çevresindeki yörüngesinde yuvarlana bir varil gibi yan yatmış olarak döner 10 halkası 5 büyük ve 22 küçük uydusu tespit edilmiştir. Zehirli gazlardan oluşan atmosferi yaşam için kesinlikle elverişli değildir. Bu gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.