Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 12 | (23.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 12 | (23.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

İş arkadaşlarının dolduruşuna gelerek müdürüne karşı çıktı.


Bu cümlede geçen "dolduruşa gelmek" ifadesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir romanın çok satılması, onun nitelikli okurla buluştuğu anlamına Nitelikli okur, alacağı kitabı tamamen kendi donanımı ve zevkiyle seçen kişidir. O, medyanın tanıtımına ihtiyaç duymadan ve reklamlara aldırmadan kitap alır. Oysa bugünlerde birileri çıkıp diyor ki: "Falan yazarın kitabını al, o çok güzel. Herkes onu okuyor." Ne yazık ki bazılarımız bu tür reklamların etkisinde kalarak okuyor ve herkesleşiyor.


Bu parçada "herkesleşmek" sözüyle hangi tür bir okur kastedilmektedir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Kimi anne babalar, çocuğunun okulda başarısız olması durumunda onu tembellikle suçlayıp kardeşleriyle veya başkalarının çocuklarıyla kıyaslar. Oysa çocuğun yetenekleri ve bunların geliştirilmesi için çalışılmalıdır.


Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İstanbul Uluslararası Bağımsız Filmler Festivali, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ev sahibi İstanbul'un sınırlarını aşarak 27 Şubat-3 Mart tarihleri arasında Ankara ve İzmir'de de dopdolu programıyla izleyicileriyle buluşuyor.


Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Ahmet, geçen gün beni telaşla durdurdu.


Aşağıdakilerden hangisi ögelerinin dizilişi bakımından bu cümleyle özdeştir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Evinizde balık beslemek isteseydiniz nasıl bir akvaryum seçerdiniz? Basit bir cam fanus mu yoksa donanımlı dev bir akvaryum mu? Göz zevkinize göre yapacağınız seçim, balıklar için yaşamsal öneme sahiptir. Yapılan bir araştırmada, küçük, basit ve donanımsız akvaryumlardaki balıkların daha saldırgan oldukları gözlemlenmiş. Çeşitli nesnelerle donatılmış büyük akvaryumlarda ise balıkların diğer balıklarla kapışmak yerine enerjilerini ortamı keşfetmeye harcadıkları tespit edilmiş. Araştırma bulguları, balıkların kendilerine ait bir alana ihtiyaç duydukları gerçeğini ortaya koymuştur. Dolayısıyla akvaryum alırken bu bilgiye göre seçim yapmanız balıklar açısından büyük önem taşımaktadır. Bu parçada sözü edilen araştırmanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bizans'tan bugüne kalan tek yer altı zindanı Anemas, "işkence müzesi" hâline Haliç'e yakın eski sur duvarlarına bitişik olan bu zindan, 14 hücreden oluşuyor. XI. yüzyılın sonlarında Bizans tahtına geçen I. Aleksios Komnenos'un kızı Anna'nın babasına dair yazdığı eserden öğrendiğimize göre Anemas, Arap soyundan gelen Müslüman bir İmparatora suikast suçundan tutuklanmış, Anna'nın kendisine duyduğu ilgi sayesinde gözlerine mil çekilmekten kurtularak burada hapsedilmişti. İmparatorun inşa ettirdiği bu zindan, o zamandan beri Anemas'ın adıyla anılmaya başlandı. Bu parçada Anemas Zindanı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Pozitif bilimler alanında XVIII. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler astronomi açısından büyük önem taşır. Newton fiziği, matematik çalışmaları ve teleskop yapımındaki gelişmeler sayesinde astronomi oldukça ilerlemiştir. Bu ilerleme, Aristo felsefesine bağlı alışılagelmiş dünya görüşünün sonu olarak düşünüldüğü gibi, yepyeni felsefi ve bilimsel bakış açılarının ortaya çıkması anlamına da gelmektedir. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Ali’nin sınıfında, Ali haricindeki erkek öğrencilerin sayısı aynı sınıftaki kız öğrencilerin sayısının yarısına eşittir. Bu sınıfta toplam 37 öğrenci olduğuna göre, kaç kız öğrenci vardır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Halis ve Elif’in yaşları toplamı 55’tir. Halis, Elif’in bugünkü yaşına geldiğinde yaşları toplamı 65 olacaktır. Buna göre, Elif’in bugünkü yaşı kaçtır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Yurt dışına geziye gidecek olan ve yabancı dil bilmeyenlerin de bulunduğu bir grupta;
  • İngilizce ve Fransızca dillerinden en çok birini bilen 22 kişi,

  • İngilizce ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 13 kişi,

  • Sadece İngilizce ya da sadece Fransızca bilen 8 kişi vardır.


Buna göre, bu grupta toplam kaç kişi vardır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  1. Teoman

  2. Mete Han

  3. Kutluk Kağan


Yukarıdakilerden hangileri Asya Hun Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Anadolu Selçuklu Devleti’nde veliaht ilan edilen kişi ya başkentte bulunur ya da merkeze yakın bir şehre melik olarak görevlendirilirdi.


Bu uygulamanın aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olduğu savunulamaz?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin hazinesinden sorumlu görevlidir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yanlıştır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İtalyanlar Millî Mücadele yıllarında, Yunanlılar ve Fransızların yaptıkları gibi baskı ve korku metodunu takip etmeyip kendilerini halka sevdirme, benimsetme ve yöre halkıyla çatışmaya girmeden işgal bölgelerine nüfuz etme yolunu benimsemişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi İtalyanların bu politikasına örnek gösterilemez?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  • Osmanlı Hükûmeti vatanı koruyamaz ve istiklali sağlayamazsa geçici bir hükûmet kurulacaktır.

  • Mebuslar Meclisinin hemen toplanması ve hükûmet işlerinin meclis tarafından kontrol edilmesi için çalışılacaktır.

  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz.


Bu kararlar aşağıdaki kongrelerin hangisinde alınmıştır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Cumhuriyet Halk Partisinin yaklaşık 27 yıl süren iktidarı, aşağıdaki siyasi partilerden hangisinin seçimi kazanmasıyla son bulmuştur?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye’de bir meteoroloji istasyonuna ait yıllık toplam yağışın mevsimlere göre dağılışını gösteren grafikte, kış yağışlarının yaz yağışlarından daha fazla olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Türkiye’de iki farklı yörenin bitki topluluklarının benzer özellikler göstermesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Mevsimlik göçler, ağırlıklı olarak, tarım işçilerinin yılın belirli dönemlerinde sürekli yaşadıkları yerin dışında başka bir alana gitmesi şeklinde gerçekleşmektedir. Aşağıdaki alanların hangisi, bu göçleri daha az alan veya hiç almayan yerlerdendir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Turizmin Türkiye ekonomisine daha fazla katkı sağlaması amacıyla uygulanabilecek politikalar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kamu yararının gerektirdiği durumlarda, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların karşılıklarını oluşturan bedelin ödenmesi yoluyla, mülkiyetlerinin idareye geçirilmesini sağlayan usul aşağıdakilerden hangisidir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türkiye’de aşağıdaki lisans programlarından hangisinin öğretim süresi diğerlerine göre daha uzundur?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki eserlerden hangisi Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.