Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 113 | (28.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 113 | (28.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
"Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürek­liliğidir." sözü bir işi başarmada aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
"Bu civarda bayan pantolon satan bir dükkân yok mu?" Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bo­zukluğu yoktur?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapısına göre di­ğerlerinden farklıdır?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım ve nokta­lama yanlışı yapılmamıştır?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Roman okumanın kültürü yaratacağı yerde, kültü­rün romanı------bir gerçektir. Çünkü romanı en gizli köşe bucaklarına kadar aydınlatan, okuyucunun kültürüdür. Yalnız romanı, şiiri değil, doğayı ve toplumu ------- insanın kültürü ile orantılıdır. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
32 kişilik bir toplulukta piyano çalabilen herkes gi­tarda çalabilmekte, 18 kişi ise piyano çalamamaktadır. Gitar çalan kişi sayısı piyano çalan kişi sayısı­nın 2 katı olduğuna göre, yalnız gitar çalan kaç kişi vardır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Özgül kendisine 11 basamaklı bir şifre belirliyor. Bununla ilgili olarak;

• Şifre 3 ile başlayıp 3 ile bitiyor.

• Şifrenin yan yana gelen herhangi üç rakamının toplamı daima 10 oluyor.

Buna göre, Özgül’ün belirlediği şifrenin ortan­ca rakamı kaçtır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Ali, Banu, Can, Deniz ve Efe 1’den 10’a kadar nu­maralandırılmış kartlar bulunan bir torbadan, numaraları birbirinden farklı birer kart çekiyorlar.

Deniz ve Efe’nin çektiği kart numaralan toplamının 10 olduğu biliniyor.


Banu ve Efe’nin çektiği kart numaralan, toplamları 12 olan iki asal sayıdır.

Buna göre, Deniz’in çektiği kart numarasının alabileceği kaç farklı değer vardır?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir asansörde 4. katta binen Selim önce 6 kat yukarı çıkmış, daha sonra 7 kat aşağı inmiştir. Buna göre, 11. kata çıkması için kaç kat yukarı çıkması gerekir ?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir otelin 32. katında bulunan Eşref Bey -2. katta bulunan spor salonuna inmek için kaç kat aşağıya inmelidir ?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 • İnsanların giydiği kıyafetler

 • Tarımda yetiştirilen ürünler

 • Binaların yapısı

 • Yer altı madenleri


İklim yukarıdakilerden kaç tanesini etkiler ?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

 1. Fırtına, ağaç dallarını kırar.

 2. Kasırga, toplu yıkıma sebep olur.

 3. Meltem, çatıları uçurur.


Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur ?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

 1. DNA

 2. Nükleotit

 3. Kromozom

 4. Gen


Yukarıdaki kavramları basitten karmaşığa doğru sıralayınız?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi katı olmasına rağmen konulduğu kabın şeklini alır ?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdakilerden hangisi baziktir ?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
868 - 905 yıllan arasında Suriye’den Mısır’a kadar uzanan coğrafyaya hakim olan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Osmanlı Devleti’nin Balkanlara geçmesine,

I. Çimpe Kalesi’nin ele geçirilmesi

II. Arap göçerlerin hâkimiyet altına alınması

III. Otlukbeli Savaşı’nın kazanılması

unsurlarından hangilerinin katkı sağladığı savunulabilir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Milli Mücadele Dönemi'nde Mustafa Kemal Paşa;

I. Komutanlar Toplantısı

II. Balıkesir Kongresi

III. Izmir Mitingi

gibi gelişmelerden hangilerinde yer almıştır?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Milli Mücadele Dönemi’nde Temsil Kurulunun merkezleri sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Kurtuluş Savaşın'da Misakı Milli'yi tanıyan devletler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye'de plato en fazla İç Anadolu Bölgesi’nde bulunur. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’nin aşağıda yer alan hangisinin yükseltisi en azdır?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Türkiye’de yetişen yaklaşık 12.000 bitkinin üçte biri Türkiye’ye özgü endemik türlerdir. Bu özelliği ile Türkiye Dünya’daki çoğu ülkeden daha fazla endemik canlıya ev sahipliği yapmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi daha etkili olmuştur?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de ormancılık faaliyetleri aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın şekilde yapılmaktadır?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıda verilen merkezlerden hangisinde diğerlerinden farklı bir yeraltı kaynağı çıkarılmaktadır?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’nin ilk dünyanın ise en büyük Geofit bahçesi nerededir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Abd’nin uzan vadeli yeni savunma bölgesi neresidir?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’nin ilk yerli buğday tohumu sorgül nerede toprağa ekildi?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Kurtarıcı isa heykeli nerededir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.