Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 111 | (26.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 111 | (26.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Doğu’nun sınırlarına sığmayıp bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmış, uzun bir hikâyedir Leyla ve Mecnun. Oysaki sadece Arap kabilelerinin birinde yaşayan Kays ile Leyla’nın aşk hikâyesiydi. Ama anlattığı duygu, nefes alan tüm insanların yüreğinde filizlenen bir ateşin bestesiydi.


Bu parçada geçen “bulunduğu coğrafyayı ve çağları aşmak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Zehra romanının Suphi Bey’i, kendinden yirmi yıl önce yayımlanmış İntibah’ın Ali Bey’inin neredeyse aynısıdır. (II) Tanzimat’la beraber otoriter sultanın artık çok da etkili olamaması toplumu “babasız” bıraktığı için toplum da kaygan bir zemindedir. (III) Bu durum hem siyasal hem de edebî söylemde “baba arayışı” biçiminde dile getirilmiştir. (IV) Nitekim bu dönem romanlarının genel bir özelliği olarak başkarakterler, dolayısıyla metinler yetimdir. (V) Tanzimat romanlarının temel benzerliklerinden biri olan başkarakterin yetim olması, İntibah ve Zehra'da daha çok göze çarpar.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

(I) Son yıllarda turizm ve gezi kültürünün artan baskısıyla Anadolu topraklarındaki bazı yerler yıllardır insan kalabalığından uzakta süren yaşamlarından sıyrılıyor. (II) Burdur sınırları içinde kalan Salda Gölü de bu alanlardan. (III) Yeşilova ilçesinin merkez yerleşimine komşu konumdaki göl özellikle sıra dışı ve etkileyici doğal güzelliğiyle ön planda ancak bu güzelliği, keşfinden sonra gölü önemli sorunlarla karşı karşıya getirdi. (IV) Salda’nın beyaz kayaya benzer kıyıları var ve bunları uzaktan kaya sanıyorsunuz ama elinize aldığınızda kolayca pestilleşen beyaz bir tortu olduğunu hemen anlayabiliyorsunuz. (V) Bugün binlerce insan bir anda gölün kıyısına akmaya başladı, böylece Salda kitlesel turizmin yıkıcı etkileriyle tanıştı.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Dosyalar kıvamını bulunca ilk fırsatta gündemime alıyor, önce ulaşabildiğim bütün kaynakları okuyor ve başlıyorum. Asıl problemler yazarken ortaya çıkıyor ve sorular sormaya başlıyorsunuz: Şu tarihte acaba neredeydi? Bu konuda ne düşünüyor olabilir? Şu davranışının sebebi nedir? Bunlara benzer soruların cevaplarını ararken yeni bilgilere ulaşıyorsunuz. Başkasının hiç önem vermeyeceği yazılı bir kâğıt parçası, bir fatura, bir kartpostal vb. bile önemlidir. Arşiv kaynakları, süreli yayınlar, mektuplar, hatırat kitapları... En önemlisi, hayatını anlattığınız şahsı yaşadığı devrin içine yerleştirebilmektir. Dolayısıyla biyografi yazarı aynı zamanda dönemi bütün yönleriyle iyi bilmek zorundadır.


Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisine karşılık söylenmiş olabilir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

İngiliz yazar Samuel Johnson edebî ürünlerle ilgili olarak şöyle der: “Yazana zahmet vermeyen yazı, okuyana zevk vermez.” Yazar bu parçadaki sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ahmet cep telefonuna saat 12.00’de baktığında bataryasının tam dolu olmadığını görüyor.


• Ahmet, tam bu anda cep telefonunu açık şekilde şarja takarsa saat 12.15’te batarya tam olarak doluyor.


• Ahmet, eğer cep telefonunu kapalı olarak şarja taksaydı saat 12.10’da batarya tam olarak dolacaktı. Ahmet, saat 12.03’te açık şekildeki şarja takılı olan cep telefonuna baktığında batarya doluluk yüzdesini %84 olarak görüyor.


Buna göre, Ahmet bataryası tamamen boş olan cep telefonunu kapalı olarak şarja takarsa kaç dakikada batarya doluluk yüzdesi %100 olur?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Bir öğrenci 5 yanlışın bir doğruyu götürdüğü 40 soruluk bir sınava girmiştir. Bu sınav sonucunda öğrencinin 17,4 neti bulunduğuna göre öğrencinin doğru sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Mehmet ile Hüseyin 5 farklı kalemi her birinde en az 1’er kalem olacak şekilde paylaşacaklardır. Buna göre bu paylaşım kaç farklı biçimde yapılabilir?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
ABOOAB altı basamaklı sayısı AB iki basamaklı sayısının kaç katıdır?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Dört basamaklı 6A9B sayısı 45 ile bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi Milletler Cemiyeti’ne üye olmamıştır?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye Selçukluları’nın,

  • Sinop, Antalya, Alanya ve Suğdak gibi önemli liman şehirlerini fethetmeleri,

  • Anadolu’nun farklı yerlerinde kervansaraylar yaptırmaları,

  • Şehirlerin güvenliğini sağlamaları


çalışmalarının aşağıdaki amaçlardan hangisine yönelik olduğu savunulabilir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Kıyafette değişiklik

II. Saltanatın kaldırılması

III. Soyadı Kanunu’nun kabulü

Yukarıdakilerden hangileri toplumsal yaşayışın düzenlenmesine yönelik inkılaplardan değildir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
I. Çini
II. Hat
III. Minyatür
Yukarıdaki sanat dallarından hangilerinin Türk-İslam mimarisinde görüldüğü söylenemez?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının çağın gerektirdiği bir şekilde düzenlenmesi, çağın gereklerine göre devlet ve toplum hayatının yapılandırılması amacıyla “Atatürk ilkeleri” ortaya çıkmıştır. Buna göre, aşağıdaki ilkelerden hangisi Türk toplumunun yenileşme ihtiyacının doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıda Türkiye’de ulaşım sektörü ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de erozyonun doğrudan veya dolaylı sonuçları arasında gösterilemez?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’de heyelan olaylarının en yaygın olduğu mevsim ilkbahardır. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye’deki hayvan sayısı Avrupa’dan fazladır. Ancak et ve süt üretiminin Avrupa’dan az olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi bulunmaz?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Türkiye’de son yıllarda küresel ısınmanın etkileri yaşanmaktadır. İklimde meydana gelecek uzun süreli değişiklik aşağıda verilenlerden hangisini etkilemez?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Gerçek kişilerde hak ehliyeti ne zaman başlar?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasamızda yer almıştır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi bir örf ve âdetin hukuk kuralı haline gelebilmesinin şartlarından biri olamaz?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Cambridge Üniversitesi'nde Kuantum Fiziği üze­rinde çalışan ünlü fizik bilim insanının araştırma­sı sonucu "Işık seviyesinin gürültü ölçümünü" yapıp tarihe geçen Türk fizikçimiz aşağıdakilerden hangisidir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Birçok ülkede gün ışığından yaralanmak için uy­gulanan çağdaş yaz saati uygulamasını ilk defa öneren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'de gerçekleştirdiği büyük çaplı mermer ve bronz heykeller ile Türk sanat tarihinde iz bırakmış ve en önemli eserleri "Atlı Atatürk Anıtı" ve İstanbul'daki ünlü "Taksim Cumhuriyet Anıtının mimarisi olan heykeltıraş, ressam ve besteci aşağıdakilerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

  1. Fosil yakıtların yakılması

  2. Doğal kaynakların bilinçsiz kullanılması

  3. Temiz enerji kaynaklarının tercih edilmesi


Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri küresel ısınmanın sebeplerindendir ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
" Naftalin katı halde açık bir ortama bırakıldığında kokusu duyulur. " Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisi bir karışım değildir ?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Canlı organizmaları yetiştiren, kullanan, değiştiren, ıslah eden işlem, süreç ve uygulamaların tamamına ne denir ?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.