Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 11 | (22.05.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 11 | (22.05.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemi zaman yönünden tamamlayan bir öge kullanılmamıştır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

(I) Almanya'da, Lübeck ve Schwerin arasındaki göller yöresi son derece ilgi çekici bir yerdir. (II) Biraz şanslı bir gezgin, bu boş otlaklarda geyikleri ve deve kuşlarını bir arada gözlemleyebilir. (III) 12 yıl önce, Ratzeburger Gölü'nün kuzeyinde koruma altında bulunan Güney Amerika asıllı deve kuşlarının bir bölümü kaçtı. (IV) Günümüzde burada 40 kadar yetişkin deve kuşu, 50 kadar da geyik görmek mümkün. (V) Bu sayılar, yavrular hesaba katıldığında 100'ü aşıyor.


Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir kamyon, alnını irili ufaklı, yedi renk farla süslemiş, gösteri yapıyor. Yaktığı farlarla karşıdan gelenlerin gözünü alıyor. Kamyonun giriştiği bu gösteri çabası, Bayram'ı delirtmeye yetiyor. Kamyon, suyla kaplı asfaltta bulanık renkler bırakarak ilerliyor. Yolun sağında ve solunda akıl almaz bir curcunayla kaynaşan her şey tek çizgi hâlinde Bayram'ın gözlerinin iki yanından akıp geçiyor.


Bu parçada aşağıdaki anlatım tekniklerinin hangilerinden yararlanılmıştır?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Kadercilik, genel anlamda insanın kendi hayatını kontrol altında tutma ve yönetme çabasına girmeden kendisini olayların akışına bırakması demektir. Kaderciliği kader inancıyla karıştırmamak gerekir. Kadercilik anlayışına göre, insanın başına gelecekler önceden bellidir, olacağa çare yoktur ve yazgı değiştirilemez. Kadere teslim olmak gerekir. O hâlde ----.


Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Çift bir doğal sayının 7 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre, bu sayının 14 ile bölümünden kalan kaçtır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Üç basamaklı ABC sayısının % 10’u iki basamaklı AB sayısına ve bu ABC sayısının onlar ve birler basamağının yer değiştirilmesiyle elde edilen üç basamaklı ACB sayısının % 10’u ise iki basamaklı AC sayısına eşittir.


Buna göre, bu şekilde yazılabilen kaç tane ABC sayısı vardır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir otobüste 50 kişi yolculuk yapmaktadır. Bir durakta otobüsten 7 erkek yolcu inip, 7 kadın yolcu bindiğinde otobüsteki kadın ve erkek yolcu sayısı eşit olmaktadır.


Buna göre, başlangıçtaki kadın yolcu sayısı kaçtır?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Saatteki ortalama hızı 100 kilometre olan bir otomobil 1 saat hareket ettikten sonra ortalama hızını % 10 arttırarak toplam 2 saat yol gitmektedir.


Bu otomobil ortalama hızını arttırmasaydı aynı yolu gideceği süre nasıl değişirdi?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

1058 yılında Abbasî Halifesi’nin Tuğrul Bey’e “Doğu’nun ve Batı’nın Sultanı” unvanını vermesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İrad-ı Cedit hazinesinin oluşturulmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Mustafa Reşit Paşa’nın Sultan Abdülmecit adına kaleme aldığı ve devlet idaresinde kökten değişikler öngören Tanzimat Fermanı, 3 Kasım 1839’da ilan edildiğinde pek çok açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.


Aşağıdakilerden hangisi bu fermanla hedeflenen reformlar arasında yer almaz?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

1929 yılında başlayan Dünya Ekonomik Krizi, Türkiye’de siyasal, sosyal ve ekonomik alandaki gelişmeleri etkilemiştir.


Aşağıdakilerden hangisi bu krizin etkili olduğu dönemdeki gelişmelerden biri değildir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

17 Şubat 1926’da kabul edilen Türk Medeni Kanunu, aşağıdaki devletlerin hangisinin Medeni Kanunu örnek alınarak hazırlanmıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdaki devletlerden hangisi, Türkiye’nin Balkan Antantı’nı oluşturma çabalarına karşı çıkmıştır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdaki dağların hangisinde buzul aşındırması sonucunda oluşan sirk göllerine rastlanmaz?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

‟Çiftçilikle uğraşan bir ziraat mühendisiyim. Tarım yapmak için Türkiye’nin en avantajlı yerinde yaşamaktayım. Bazı alüvyal ovalar gibi bu ova da bize oldukça iyi olanaklar sunmaktadır. Yaşadığım yerde ılıman iklim şartlarının etkisiyle yılda birden fazla ürün alınır. Genellikle buğday hasadından sonra yerine mısır ve soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekilir. Dağlık alanlarda ise nüfusun geçim kaynağı hayvancılıktır. Başta kıl keçisi olmak üzere küçükbaş hayvancılıkla uğraşılır.”


Bu parçada sözü edilen yer, aşağıdakilerden hangisidir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Türkiye’de hâlen tarıma dayalı sanayiye en fazla katkı sağlayan bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi, ilki 1975 yılında vizyona giren Hababam Sınıfı filmlerinin yönetmenlerinden biridir?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Başlangıç meridyeninin geçtiği kabul edilen Greenwich, aşağıdaki ülkelerin hangisinde yer almaktadır?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

1913 yılında Kırşehir’de doğan; Kalktı Göç Eyledi Avşar Elleri, Ay Dost Şu Yalan Dünyadan Usandım başta olmak üzere seslendirdiği pek çok bozlakla anılan âşık aşağıdakilerden hangisidir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi katı-sıvı homojen karışımlara (çözelti) doğru bir örnektir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki illerin hangisinde yer alan üniversitenin adı, “Ömer Halisdemir Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Fiyatlar genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumunu ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıda verilenlerin hangisi boşaltım sistemi organlarından biri değildir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.