Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 109 | (24.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 109 | (24.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

“Toplumda insanlar arası güvensizlik, iletişimsizlik ve bencillik artarak devam ediyor. İnsanlar arasındaki uçurum her gün artıyor. Bu tablo karşısında derin bir ümitsizliğe düştüğümüzde bazen öyle İnsanî olaylarla karşılaşıyoruz ki birdenbire yüreğimizdeki kireçler çözülüyor: umutsuzluklar çiçek açan umutlara dönüyor. Bir sanatçımız için düzenlenen konser de bunlardan biri. Amansız bir hastalığa yakalanan bu müzisyeni iyileştirmek, onun tedavi masraflarını karşılamak için bütün müzisyen arkadaşları seferber olmuşlar.”


Bu parçada altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Çin'in Wuhan kentinde Corona virüsü dolayısıyla mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri kargo uçağı, Wuhan’da bulunan Türk vatandaşlarından 42’si ile birlikte Ankara’ya döndü.


Bu cümleden aşağıdakilerden hangisine kesin olarak ulaşılabilir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Beyler, ölümden korkmuyorum; vakti gelince ölmesini de bilirim. Tanrı şahidim olsun ki öleceğimi hissettiğim gece yine avuç açacak ve Tanrı’ya övgüler olsun diyeceğim.


Yukarıdaki parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

İnsanın canını sıkacak kadar temiz, parmaklarını çıtlatsan rahatsız edecek kadar sessizdi oda ( ) Dünyanın neresinde ( ) hangi hastanesinde duysanız tanıyabileceğiniz bu hastalık kokusuna ( ) girip çıkan hemşirelerin parfüm kokusu karışıyordu. Yatağın bir yanında üzerine beyaz plastik boya çekilmiş komodin, diğer yanında plastik bir sandalye ( ) Tam karşıda ise renkleri solmuş, eskimiş üçlü bir koltuk vardı.


Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Yenebilir otlar, tarih öncesi dönemlerden beri Anadolu halkının beslenmesinde önemli bir yere sahiptir. (II) Bugün de pek çok yöresel yemeğin malzemesi arasında bu otlar vardır. (III) Ama maalesef bazı otlar güzelliklerinin vaat ettiği kadar masum değiller. (IV) Ne var ki bu tür otlar kısa ömürlüdür, uzak yerlere taşındığında çabucak bozulup kullanılmaz duruma gelir. (V) Bu yüzden, büyük kentlerde oturanlar doğanın bu görkemli hazinesinin önemli bir bölümünü süpermarketlerde bulamazlar. (VI) Ama bu konuda deneyimli bir çift göz, büyük kentlerin yeşil alanlarında bu bitkilerin bir bölümünü görüp tanıyabilir.


Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
a ve b birer pozitif tam sayıdır.

3a - 4b = 60 eşitliği veriyor. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi a + b top­lamlarından biri olamaz?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Burçin, Sinem ve Polat’ın yaşları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

  • Üçünün şimdiki yaşlarının ortalaması 14’tür.

  • Burçin, Sinem’in şimdiki yaşındayken, sinem 12 yaşındaydı.

  • Polat, Sinem’in şimdiki yaşına geldiğinde Burçin 24 yaşında olacaktır.


Buna göre, Sinem’in şimdiki yaşı kaçtır?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Bir pozitif tam sayının, kendisi haricindeki pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı kendisinden küçükse, o sayıya “parlak sayı” denir.

Örneğin; 16 sayısının kendisi hariç pozitif tam sayı bölenlerinin toplamı 1+2+4+8 = 15’tir. Bu nedenle 16 sayısı parlak sayıdır.

Buna göre, 18’den 30’a kadar (18 ve 30 dahil) kaç tane parlak sayı vardır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Saatteki hızı 90 km olan 200 metre uzunluğunda­ ki bir tren, uzunluğu 1500 metre olan birinci tüne­li geçtikten sonra, uzunluğu 2300 metre olan ikinci tüneli de geçiyor. Birinci tünelin bitiş noktası ile ikin­ci tünelin başlangıç noktası arasındaki mesafe 500 metredir.


Buna göre, bu tren, birinci tünele girmeye baş­ladıktan kaç saniye sonra ikinci tünelden tama­men çıkar?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
14 Şubat 2004 Cumartesi tarihinde doğmuş olan bir kişinin 9. yaş doğum günü hangi gündür?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Osmanlı Devleti ilk savaş tazminatını aşağıdaki devletlerden hangisine vermiştir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda mücade­le ettiği son cephe aşağıdakilerden hangisidir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
"Vatan Yahut Silistre” oyununun seyirci üzerinde yarattığı yurtseverlik coşkusu sonrası Magosa’ya sürülen yazar aşağıdakilerden hangisi­dir?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İstiklal Marşı’mız, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra TBMM’de okunmuştur?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
I. Dünya barışı için uluslararası kuruluşlara üye olmak

II. Lozan’daki sorunları çözmek

III. Dünya barışına katkı sağlamak için yurt dışına asker göndermek

Yukarıdakilerden hangileri Atatürk Dönemi Türk dış politikasının temel ilkelerinden biridir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıda verilen sönmüş yanardağlardan hangi­si Doğu Anadolu Bölgesi sınırlan içerisinde yer almaz?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
I. Hakkâri, Rize ve Muğla illerinde arıcılığın yapıl­ması

II. Kırşehir'de küçükbaş hayvancılığın yaygın ol­ması

III. Erzurum - Kars ve Ardahan'da mera hayvancılı­ğının gelişmesi

IV. Ege Denizi koylarında kültür balıkçılığının gelişmesinde

Yukarıda verilen hayvancılıkla ilgili ekonomik faaliyetlerden hangilerinin gelişmesinde beşerî faktörler daha belirleyici olmuştur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kırıkkale, İzmir, Mersin ve İzmit şehirlerinde ham maddesi ithalata bağlı olarak gelişme gös­teren sanayi kolu aşağıdakilerden hangisidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Türkiye*. farklı jeolojik zamanlarda oluşmasından dolayı jeolojik ve jeomorfolojik birçok doğal kayna­ğa sahiptir.

Buna göre;

I. Bakır madenine dayalı elektrik elektronik sanayi kolunun gelişmesi

II. Rafting turizminin gelişme göstermesi

III. Jeotermal enerji potansiyeli sayesinde hem enerji Üretiminde hem de sağlık turizminde istihdamın oluşması

IV. Doğal gaz ile çalışan termik santrallerden elekt­rik üretiminin yarısından fazlasının üretilmesi

Faaliyetlerinden hangilerinin ülkemizde yapıla­bilmesi için gerekli olan doğal kaynağa sahip olunması zorunludur?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de ulaşım ile ilgili aşağıda verilen bilgi­lerden hangisi yanlıştır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Devleti yıpratmak amacıyla yapılan ve yapılması düşünülen her türlü faaliyete karşı tedbir almaktır.

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye'nin SSCB tehdidine karşı, 1952 yılında üye olduğu Askeri Paktın adı nedir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ulusal gelirden üretime katılanların aldıkları paylar farklıdır. Buna göre girişimcinin üretim gelirinden aldığı pay aşağıdakilerden hangisidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
2020 İslam Dünyasının Turizm Başkenti olarak belirlenen "Gebele Kenti" aşağıdaki ülkelerden hangisi sınırları içerisinde yer alır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2019 yılında Uluslararası off-road yarışı düzenleyen ilimiz neresidir?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2024 Avrupa şampiyonası nerede yapılacaktır?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Mikroskopla ilk canlı hücreyi inceleyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

  • Atom modeli üzümlü keke benzetilir.

  • Atomun pozitif yüklü bir küre ve negatif yüklerin bu küre içerisinde homojen olarak dağıldığını öne sürmüştür.

  • Atomdan daha küçük taneler olduğunu öne sürmüştür.


Atom ve atomun yapısı ile ilgili çalışmalar yapan bir bilim insanı yukarıdaki bilgileri öne sürmüştür. Buna göre bu bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir ?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Magnezyum elementinin simgesi aşağıdakilerden hangisidir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerden hangisi geri dönüştürülmeyen atıktır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.