Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 103 | (18.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 103 | (18.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
"18 Mart Kahramanı" unvanı kime verilmiştir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
2020 Yılında Teknofest hangi ilimizde yapılmıştır?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Atatürk döneminin son başbakanı kimdir?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Mimar Sinan’ın son eseri hangisidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ünlü ressam Pablo Picasso bir konuşmasında şöyle demişti: “Küçük bir çocukken annem bana eğer asker olursan general olacaksın, rahip olursan papalığa yükseleceksin, demişti ama ben ressam oldum yani Picasso oldum.” Ünlü ressam bu sözleriyle “sanat”ın hangi yönünü vurgulamak istemiştir?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Romanda Mondros Mütarekesi’nin şartlarının ağırlığı ve bu mütarekenin, insanlar üzerindeki etkileri işlenmiştir. Mütareke halkta büyük bir infiale neden olmuştu. Bunun İstanbul’da, Çanakkale’de, İzmir’de, İskenderun’da yansımaları görülür. Bunlar arasında en acısı Çanakkale’nin teslim edilmesidir.


Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bugün artık müze olan Topkapı Sarayı’nda (I) tarihin sırlarını sezdirse de ele vermeyen mücevherlerin, silahların, mukaddes emanetlerin yanı sıra (II) padişahların en muhteşem giysileri de sergileniyor. Saray, ihtişamlı Türk kumaşları ve bunlardan yapılmış padişah kaftanlarıyla dünyanın en ünlü koleksiyonlarından (III) birine sahip. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında bu hazine, Sultan Abdülmecit’in  (IV) yaptırdığı vitrinlerin içinde sergilendi. 1964’de (V) ise bugünkü sergi salonuna taşındı.


Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Günümüzde kişisel bilgilerin korunmasındaki etik sorunlar belki de en çok sağlık alanında göze çarpmaktadır. Bilgiye erişim, sağlık hizmeti sunumunda tedavi ve araştırma sürecinin doğru işlemesi için önemli bir gerekliliktir. Ancak bu süreçte ortaya çıkan mahremiyet ihlali olasılıkları sağlık personeli ve yöneticileri için hastaya ait bilgileri korumayı ahlaki bir görev hâline getirmektedir. Bir yandan hastaya ait tıbbi bilgilere erişimin hekim açısından mümkün olduğunca kolaylaştırılması gerekirken diğer yandan bilginin korunması için üst düzey tedbir alınması da gerekmektedir. Bu dengenin hasta ile hekim arasındaki ilişkide sağlanması gerektiği gibi aynı zamanda sağlık hizmeti verilen kuruluşça uygulanan bilgi güvenliği politikasında da gözetilmesi gerekir.


Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Sürdürülebilir kalkınma, çevre değerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle planlanarak kullanılmasıdır. (II) Bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararını göz önünde bulundurmayı esas alır. (III) Doğal kaynakların doğru kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın ekonomik gelişmenin sağlanmasını da ifade eder. (IV) Sürdürülebilir bir kalkınma hamlesi, ancak doğal zenginliklere saygılı ve duyarlı bir çevre etiğine sahip olmakla mümkün olabilir. (V) Çevre etiği, ekolojik dengenin ve ekosistemin korunarak çevreye saygı gösterilmesini gerektiren davranış ve değerlerdir. (VI) Çevre ile ilişkilerimizi, ister bireysel ister yönetsel isterse hukuksal olsun her türlü ahlaki yaklaşımlarımızı ve değerlerimizi içine alan geniş bir kavramdır.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerden hangisiyle başlar?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
I. Arsene Lupin ve Sherlock Holmes’ün maceralarının Leblanc’ın kitabında görünmesi üzerine Conan Doyle, Leblanc’a dava açar ve karakterinin çalındığını söyler.

II. Günümüzde dünyanın birçok yerinde Arthur Conan Doyle’un yazdığı ünlü dedektif Sherlock Holmes serisi, başka metinlere konuk oluyor.

III. Ayrıca Holmes’ün daha Conan Doyle tarafından yazılmaktayken Fransa’da Maurice Leblanc’ın eserlerine konuk olduğunu ve bu konukluğun Arséne Lupin karakterini yarattığını da hatırlatalım.

IV. Türkçede de bunun meşhur bir örneği var: Peyami Safa’nın Server Bedi takma adıyla yazdığı ve 15 kitaplık bir seri olarak basılan “Sherlock Holmes’e Karşı Cingöz Recai”si.

V. Bunun üzerine Leblanc, Holmes ile ilgili bütün ayrıntıları saklı tutarak ismini Herlock Sholmes olarak değiştirir ve birkaç Arsene Lupin ve Sherlock Holmes macerası daha yazar.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Batı Toroslara, Beydağları’nın batısında kalan bölgelere gidiyoruz. (II) Burası, Toros sedirinin dünyada oluşturabildiği en büyük ormanlardan biri. (III) Başımızın üstünde her dem yeşil, iğne yapraklı dallardan örülü bir çatı var. (IV) Dallar çok sık olduğundan güneş ışığı aşağıya süzülemiyor bile. (V) Ormanın içine doğru kilometrelerce uzanıp giden toprak yolda, rehberimizin yönlendirmelerine harfiyen uyuyoruz.


Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi “özne ve yüklem”den oluşmaktadır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Konuşmayı severiz ama dinlemeyi o kadar değil. Ancak dinlemek, konuşmak kadar üzerinde durulması, belli kriterlerinin göz ardı edilmemesi gereken bir eylemdir. Karşımızdaki kişiyi dinlerken göz teması kurmak gerekir. Gözlerimizi dikip boş bakışlar atarak değil tabii ki. Konuşan kişiyle ilgilendiğimizi göstermek amacıyla belirli aralıklarla göz teması kurmamız yeterlidir. Kişinin kendisinin dinlendiğini bilmesi, onun konuşma kalitesini olumlu etkileyecektir. Bu yüzden konuşan kişinin, dinlendiğini anlayacağı ufak baş hareketleri yapılmalıdır.


Bu parçaya göre verimli dinleme için aşağıdakilerin hangisi yapılmalıdır?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bakacak Yaylası, (I) eğrelti otları ile kaplı büyük bir yayla. Dik bir patikadan Bakacak Tepesi’ne çıkılırsa tüm yorgunlukları unutturacak uçsuz bucaksız bir manzara ile karşılaşılır: (II) Kuzeyde Adapazarı, batıda Geyve, güneyde Taraklı ve doğuda Göynük’e uzanan tepeler görülür... (III) Taraklı’dan 29 kilometre uzaklıktaki Göynük’e girer girmez özel bir yere geldiğinizi hemen anlarsınız; (IV) burası, çevresindeki birbirinden güzel set gölleri, hayli iyi korunmuş geleneksel Türk ahşap evleri ve Osmanlı Dönemi’ne (V) ait mimari eserleriyle görülesi bir kasabadır.


Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Boğaz’ı turlarken teknenin en çok sevdiğim yeridir geminin bayrağının dikili olduğu yer. Gölgesi sularda dalgalanır ( ) Pervaneden yankılanan köpük seslerine martılar gelir ( ) birden sulara dalıp, istavriti yakalayıp, yay çizerek bulutlara karışır. Gemi yavaş yavaş Tanpınar’ın özlediği kıyıları dolaşır ( ) Kız Kulesi, Üsküdar, Beykoz, Beşiktaş ( ) Kentin güzelliklerinin saklı olduğu yerlerdir buralar. Evet ( ) her eski kent gibi İstanbul da gizemler barındırır; bu gizemin anahtarı ise bu semtlerdeki tarihî yapılarda gizlidir.


Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlılarda görülür?
17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yaygın kullanılan kimyasallardan biri margarinlerdir.

Kek, pasta gibi yiyeceklerin yapımında kullanılan margarin ile ilgili,

I. Doğal bitkisel yağlardır.

II. Trans yağ içerirler.

III. Yüksek erime sıcaklığına sahip katı yağlardan elde edilir.

IV. Amorf katılara örnektir.

yargılarından hangileri doğrudur?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki üreme çeşitlerinin hangisinde ata birey ile aynı genetik yapıya sahip bir canlı oluşması beklenmez?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki canlılardan hangisi yavrularını yumurtlayarak kuluçkaya yatar?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
A, B, C  sıfırdan ve birbirinden farklı rakamlar olmak üzere;

ABC +  BCA + CAB = 1110'dur. A, B, C  rakamlarını kullanarak yazılabilecek en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
(1! + 2! + 3! + ... + 49!)⁴⁹

Sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Bir sayının 3/5 ü, yarısından 150 fazla ise bu sayı kaçtır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katı, kızının yaşının 3 katıdır. Oğlu annesinin bugünkü yaşına geldiğinde anne ile kızın yaşları farkı 24 olacağına göre, oğlu doğduğunda anne kaç yaşındaydı?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Farklı 3 Matematik, farklı 2 Fizik ve farklı 4 Kimya kitabı bir rafa dizilecektir. Herhangi 2 Kimya kitabının yan yana gelmeme olasılığı nedir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türk devletleri ve bu devletlerin kabul ettiği inançlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İran’da gerçekleşen İslam Devrimi’yle birlikte yönetimden uzaklaştırılan İran Şahı aşağıdaki lerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
''Büyük Buhran’’ olarak bilinen 1929 Dünya Ekonomik Krizi’nin çıkmasında aşağıdaki borsalardan hangisinin çökmesi etkili olmuştur?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Her tür ulaşım olanağı bulunan bir ülkede demir cevheri, kömür gibi madenlerin dış alım ve dış satımında yararlanılan;

I. demiryolu,

II. kara yolu,

III. deniz yolu

taşımacılıktan, aşağıdakilerin hangisinde taşıma maliyeti en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Ulaşım; yük ve yolcuların bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınmasıdır. Aynı zamanda ulaşım, bir yerleşim merkezinin gelişmişlik seviyesinin belirlenmesinde en önemli etkenlerden biridir.


Buna göre, aşağıdaki kentlerden hangisinde ulaşım sektörünün daha fazla geliştiği söylenebilir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Türkiye’de ipekli dokumacılığın geliştiği merkezler arasında;

I. Bursa,

II. İstanbul,

III. Kayseri

illerinden hangileri yer alır?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.