Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 101 | (15.11.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 101 | (15.11.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Ne onca şiiri ne de başyapıt niteliğindeki roman ve denemeleri, farklı kesimlerce Ahmet Hamdi Tanpınar’a karşı yapılan sükût suikastini engelleyemedi. Şimdi, yayınevleri arasında Tanpınar’ın kitaplarını basma mücadelesinin mahkeme kapılarına kadar uzadığını görünce insanın dudağına acı bir tebessüm yerleşiyor.


Bu parçada geçen “sükût suikasti” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Hamlet’i okuyan kişi, yalnızca Hamlet’teki yaratımın ayrımına erdiği için sevmez onu; Hamlet’in çağrışımıyla kendi içindeki Hamlet’i yarattığı için de ilgi duyar ona. Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede anlatılanla aynı doğrultuda değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Strese girmeden kanyonun tadını çıkarmak istiyorsanız hemen girişte, yaklaşık 150 metre uzunluğunda, kayalara monte edilmiş köprülerden yürüyerek köprünün sonunda buz gibi sular ile kucaklaşabilirsiniz.


Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Elindeki çöpü yere atan bu kadının arkasından yürürken düşünmeden edemiyorum. (I) Evi muhtemelen tepeden tırnağa tertemizdir. Bu kadının salonunda muhtemelen toz zerresi bulamazsınız eşyaların üzerinde. Öylesine bakımlı... (II) Peki,(III) evlerinde böylesine tertemiz olan bizler niçin sokaklarda bu kadar özensiz ve vurdumduymazız? (IV) Kendi çatımızın altında bu kadar temiz, düzenli, özenli; V sokakta neden savruk, bencil ve özensiziz?


Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi işlevine uygun kullanılmamıştır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Bilimin en önemli işlevlerinden biri de iyi ile kötüyü bilimsel ve nesnel bir şekilde ortaya koymasıdır. Toplum içinde bu konuda anlaşmazlıklar çıkar. Eskiye taraftar olanlara göre, eski olan her şey iyi, yeni olan her şey kötüdür. Yeniye taraftar olanlar ise tamamıyla bunun tersini düşünürler. Hâlbuki bu yaklaşımların ikisi de sakıncalıdır. ----. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bir şeyin iyi veya kötü olduğunu bilim açık bir şekilde ortaya koyar.


Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Osmanlının son Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan 1904 tarihli Hidiv Kasrı’na gittik. (II) İstanbul’da Osmanlılardan kalma birçok kasır var günümüzde. (III) Yaklaşık bin metrekarelik alan üzerine yapılan kasrın iki yüz yetmiş dönümlük bir bahçesi var. (IV) Bugün restoran olarak hizmet veriyor bu kasır. (V) Kasrın büyük seyir kulesinin asansörüyle yukarıya kısa bir yolculuk yapıyoruz. (VI) Kasrın gökyüzündeki bu en uç noktasından Marmara Denizi küçük bir göl, köprüler ise minyatür gibi görünüyor.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi, düşüncenin akışını bozmaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

(I) Çevre kirliliğine yol açan plastikler denince aklımıza sadece pet şişeler gelmemeli. (II) Çok küçük oldukları için insan gözüne görünmeyen mikro plastikler de çok ciddi kirliliğe yol açmaktadır. (III) Boyutları nedeniyle bunlar zararsız görünebilir ancak diş macunu gibi ürünleri bir defa kullandığımızda bile 100 bin mikro plastik lavabodan geçerek denizlere ve besin zincirine etki ediyor. (IV) Düşünün ki tek bir tüp yüz temizleyicide 360 bin kadar mikro plastik tanecik olabiliyor; bu da yüzümüzü temizlediğimizde binlerce mikro plastikle istemeden de olsa çevreyi kirlettiğimiz anlamına geliyor. (V) Birleşmiş Milletler araştırmalarına göre mikro plastikler doğaya olduğu kadar insanlara da doğrudan zarar veriyor. (VI) Zehirlenme, kısırlık ve genetik bozulma gibi sağlık sorunları bu zararlar arasında sayılabilir.


Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Dünyanın gelmiş geçmiş bütün yazarları, sancılı mı sancılı çalışmaların arkasından eserlerini ortaya koyabilmişlerdir. Söz gelimi Gogol, kılı kırk yararak, büyük emekler vererek Ölü Canlar eserinin ikinci cildini yazmış, beğenmeyip yakmıştır. Hemingway, Çehov, Kafka, Maupassant da bu tarz yazarlar arasındadır.


Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
A, B ve C birer rakam olmak üzere, iki basamaklı AB, CB ve BA doğal sayıları,

AB + CB = BA

eşitliğini sağlıyor.

Buna göre, C rakamının alabileceği en büyük değer kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Sayı doğrusu üzerinde bir A tam sayısının 0’a olan uzaklığı -8’e olan uzaklığına eşittir. Buna göre, bu sayı doğrusunda A² sayısı ile A sayısı arasındaki uzaklık kaç birimdir?
12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Bir manavda tanesi A TL olan limonlardan (B + 2) adet alan birinin ödeyeceği ücret ile tanesi B TL olan elmalardan (A + 10) tane alan birinin ödeyeceği ücret birbirine eşittir. Buna göre, (A + B) TL ücret ödenerek bu manavdan kaç adet elma alınır?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Toplam 58 aracın park edildiği yedi katlı bir otoparkın her bir katına en az bir araç park edilmiştir. Bu otoparkın en çok araç park edilen birinci katında toplam 10 araç olduğuna göre, altıncı katına en az kaç araç park edilmiş olabilir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Haftanın 5 günü üniversiteye giden bir öğrenci evden okula metro ile gidip-gelmektedir. Bazı günler ise otobüs ile gidip metro ile dönmekte ya da metro ile gidip otobüs ile eve dönmektedir. Otobüs ile gidip yine otobüs ile dönüş yapmayı tercih etmeyen bu öğrenci bir yıl boyunca 150 gün okula gidip-gelmiştir.

Bu öğrencinin,

• Metro ile gidip geldiği gün sayısı a,

• Otobüs ile gidip metro ile döndüğü gün sayısı b,

• Metro ile gidip otobüs ile döndüğü gün sayısı c dir.

Bu öğrencinin 150 gün boyunca metroya 200 kez bindiği bilindiğine göre, yalnız metro ile gidiş-geliş yaptığı gün sayısı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Müjgan, cebindeki parayla evde yapacakları altın günü için meyve alacaktır. Cebindeki parayla 12 kg elma ve 18 kg portakal alabiliyor. Müjgan, manava gittiğinde manavın elmanın kilogramına 50 kuruş indirim, portakalın kilogramına 1 TL zam yaptığını görüyor. 8 kg elma ile 12 kg portakal alınca cebinde 56 TL'si kalıyor.

Buna göre, Müjgan manava kaç TL ödemiştir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İrem ile Nur aynı araba ile 800 km'lik bir yolculuğa çıkmışlardır. Eşit süreler araba kullanmışlar, ancak; İrem, Nur'dan 80 km daha fazla yol almıştır. İrem'in saatteki ortalama hızı Nur'unkinden 20 km daha fazla olduğuna göre, İrem'in saatteki ortalama hızı kaç km'dir?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir işadamı kurmuş olduğu şirketi büyüterek büyük bir şirketler zincirine dönüştürmüştür. Her şirketteki görev dağılımı aynıdır ve şu şekildedir; her şirketin bir genel müdürü, genel müdürlerin sorumlu olduğu 4'er departman vardır. Bu departmanlarında 2'şer tane şefleri vardır ve her şefin sorumlu olduğu 24 personel vardır.


Buna göre bu şirketlerde toplam 4224 personel çalıştığına göre bu işadamının kaç şirketi vardır?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Dünya’nın yıllık hareketine bağlı olarak mevsimlerin başlangıcı yarım kürelere göre farklılık göstermektedir. Aynı şekilde bir yarım kürede yılın en uzun gecesi yaşanırken diğer yarım kürede ise en uzun gündüz yaşanır.


Dünyanın değişik bölgelerinde yaşayan Türk öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Türkiye’ye gelmiştir.


Birbirleriyle tanışan öğrencilerin yaşadıkları yer ile ilgili konuşmaları şu şekildedir:


Ekin: Yaşadığımız yerde 21 Aralık’ta yılın en uzun gündüzü yaşanır.


Elif: Benim yaşadığım yerde yıl boyunca daima 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır.


Arda: Benim yaşadığım yerde ise 21 Haziran’da yaz mevsimi başlar.


Umut: Yaşadığım şehirde yılın yalnız iki gününde gece ve gündüz süreleri birbirine eşittir.


Bu bilgilere göre öğrencilerden hangisinin yaşadığı yer kesin olarak Kuzey Yarım Küre’dedir?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Dünya üzerinde kuzey yarım kürede bulunan bir şehirde L ayında kış yaşandığı bilinmektedir.


Buna göre;


I. L ayında kuzey yarım küreye Güneş’ten gelen ışık, güney yarım küreye göre daha eğik gelmektedir.


II. L ayında Dünya, Güneş’e yaz aylarına göre daha uzaktadır.


III. Bu şehir Türkiye’de yer alabilir.


yargılarından hangileri doğrudur?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
İnsanlarda bazı özellikler genlerle taşınmaktadır.


Genlerle anne babadan yavru bireye taşınan bu özelliklere kalıtsal özellik denmektedir.


I. Saçın kıvırcık veya düz olması


II. Gözün yeşil veya siyah olması


III. Kan grubunun A veya B olması


Buna göre, verilen özelliklerden hangileri kalıtsal özellikler arasında bulunur?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Canlıdaki herhangi bir özelliğin kalıtsal olduğunu aşağıdaki verilenlerden hangisi ile anlaşılabilir?


I. Canlıların yaşamı boyunca devam etmesiyle


II. Gelecek nesillere aktarılmasıyla


III. Canlının yaşadığı ortamın koşullarından etkilenmesiyle
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin 1929 Dün­ya Ekonomik Krizi’ne karşı aldığı tedbirlerden biri değildir?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Millî egemenlik, egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümre­lere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır.

Buna göre;

I. cumhuriyetin ilanı,

II. TBMM’nin açılması,

III. saltanatın kaldırılması

çalışmalarından hangileri millî egemenlik ilkesi ile ilgilidir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Atatürk’ün “Yurdumuzu dünyanın en bayındır ve en çağdaş ülkeler düzeyine çıkaracağız.” sözleri aşağıdaki devrimlerden hangisi ile uyuşmakta­dır?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Aşağıdakilerden hangisinin uluslararası ticari ilişkilerde kolaylık sağladığı söylenemez?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Türkiye ile ilgili aşağıdaki özelliklerin hangisinde enlemin etkili olduğu söylenemez?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

İzmir, Uşak, Afyon il merkezleri,21 Mart tarihinde öğle vakti güneş ışınlarını yaklaşık aynı açıyla almaktadır. Bu durum; İzmir, Uşak, Afyon illerinin hangi bakımdan birbirine yakın olduğunu gösterir?

28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Paralel derecesi ya kuzeye ya da güneye doğru meridyenlerin derecesi ise ya doğuya ya da batıya doğru artış gösterir. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinin hem enlem hem boylam derecesi daha büyüktür?

29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Son Padişah Sultan Vahdettin Han, Milli Mücadele’nln son dönemlerinde 1 Kasım 1922 de Saltanatın kaldırılmasına İlişkin kanunun çıkarılmasından sonra, İstanbul’dan ayrılarak İtalya'nın San Remo kentinde 16 Mayıs 1926’da vefat ettikten sonra nereye defnedilmiştir?

30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Azerbaycan’daki Şah Deniz-2 sahasından çıkarılan doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaştıracak olan tarihî proje aşağıdakilerden hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.