Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 10 | (11.06.2021)

Bekçilik Yazılı Sınavı Deneme – 10 | (11.06.2021)
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

İnsanların yazmakla uğraşması neredeyse ser­semliğe varan bir cürrettir. Cürretkar olan kısmı herhangi bir şeyi şimdiye kadar hiç anlatılmadığı bir biçimde anlatabileceğini sanmakla ilgilidir. Sersemce olan kısmı da bu cürretin peşinden Ama tıpkı insanoğlunun bütün yaşa­dıklarına rağmen doğmaya devam etmesi gibi mucizevi bir direniş de vardır bu işte. Çünkü her seferinde biri çıkar ve insanı mutlak bir isabetle anlayabileceğini, anlatabileceğini düşünür. Hatta kimilerinin, insanı değiştirebilecek cümleler kurma hayali bile vardır. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sulak alanlar, dünyada yağmur ormanlarından sonra en fazla canlı türünü barındıran alanlardan Bunun nedeni yüksek miktarda besin içermeleridir. Sulak alanlar, dünyada bitki ve hayvan türlerinin önemli bir bölümünü barındırır. Sulak alanlar ilaç sanayisi açısından önemli olduğu gibi turizm ve spor etkinliklerine de uygun bölgelerdir. Ayrıca suyun akış hızını azaltarak suyla taşınan tortu ve besinlerin çökelerek depolanmasını sağlar. Sulak alanlar, bu sayede de tarıma elverişli alanların oluşmasında önemli rol oynar. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilenleri destekler nitelikte değildir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

  • Sabaha karşı Konya'ya vardığını düşünüyorum.

  • Sen derslerinde başarılı ol diye elimden geleni yapıyorum.

  • Sen de benimle kütüphaneye gelirsen

  • Geç saate kadar film izlediğimden sabah dersi kaçırdım.


Bu cümlelerin hangisi aşağıdakilerden herhangi biriyle eşleştirilemez?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Ey bütün cihana bedel Türkeli


Açtığın cenklerin yoktur evveli


Tarih bir nehir ki coşkundur seli


Sen ona nispetle umman gibisin


Bu dizelerde aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımın­dan diğerlerinden farklıdır?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorum­luluğa uygun bir örnektir?

7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Sakarya Nehri'nin kenarına kurulan Sakarya'da, Ceyhan ve Seyhan Nehirlerinin kenarlarına kuru­ lan Adana'da nüfus fazladır. Bu bilgide nüfusun dağılışında etkili olan fak­törlerin hangisi vurgulanmaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'nin mut­lak konumu ifade edilmektedir?

9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Mahmut Dönemi'ne aittir?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Mustafa Kemal, Muş ve Bitlis'i 1. Dünya Savaşı'nın hangi cephesinde görevliyken Ruslardan geri almıştır?

11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür ala­nında yapılan yeniliklerden değildir?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi deprem anında yapıl­ması gerekenlerden biridir?

13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Bir üçgenin dış açılarından ikisinin ölçüsü 120° ve 130° olduğuna göre üçüncü dış açısının ölçüsü kaç derecedir?

14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Biyoçeşitliliği tehdit eden aşağıdaki faktörlerin hangisinde insan etkisi en az düzeydedir?

15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı öncesinde, Erzurum'un savunulmasında, kahra­ manca mücadele veren Türk kadınıdır?

16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Kendi sağlığımız ve toplum sağlığını korumak için ortak kullanılan yerlerin temizliği çok önemlidir. Bunun için bazı temizlik önlemleri alınmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu önlem­lerden biri olamaz?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

Aşağıdakilerden hangisi ülkemize ait doğal güzelliklerden biridir?

18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

63 kg pirinç üç farklı çuvala rastgele paylaştırıl­mıştır. Birinci çuvaldan 4 kg pirinç alınıp ikinci çuvala eklendikten sonra bu üç çuvaldaki pirinç miktarlarının eşit olması için ikinci çuvaldan 6 kg pirinç alınıp üçüncü çuvala eklenmiştir. Buna göre ikinci çuvalda ilk paylaşım sonun­ da kaç kilogram pirinç vardır?

19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Birlikte gece bekçiliği yapan Yusuf ile Kerem'in mesaisi akşam 19.00'da başlayıp ertesi sabah 07.00'de bitmiştir. Mesai başlangıcından itibaren Yusuf 21 dk'da bir, Kerem 35 dk'da bir düdük çal­mış, ikisinin düdük çalma zamanı aynı ana denk geldiğinde ise sadece biri düdük çalmıştır. Mesai başladığı ve bittiği anda düdük çalınma­dığına göre Yusuf ile Kerem mesai boyunca toplam kaç kez düdük çalmıştır?

20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

"Ölmeye Yatmak , Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü" gibi romanları yazan ve 14 Temmuz 2020'de vefat eden Türk edebiyatının önemli yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Aşağıdaki şehirlerin hangisi bir saatte en fazla fidan dikme dünya rekoruna sahiptir?

22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E

1998 yılında Devlet Sanatçısı unvanını alan 6 Kasım 2020'de hayatını kaybeden ünlü Türk piyanist ve besteci aşağıdakilerden hangisidir?

23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

2020 yılında Budapeşte'de düzenlenen Ulusla­rarası Yüzme Ligi'nde erkekler yüz metre kur­bağalamada Avrupa rekoru kırarak birinci olan milli yüzücümüz aşağıdakilerden hangisidir?

24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Mehmet Akif ERSOY, şiirlerini topladığı "Safahat" isimli eserine aşağıdaki şiirlerinden hangisini koymamıştır?

25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Aşağıdakilerden hangisi bireysel spor dallarından biri değildir?

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.