Bekçilik Ürogenital ve Kadın Hastalıkları Sağlık Şartları

0
429
Bekçilik Ürogenital ve Kadın Hastalıkları Sağlık Şartları

 

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Ürogenital ve Kadın Hastalıkları Sağlık Şartları hakkında bilgiler vereceğiz.

Bekçilik Ürogenital ve Kadın Hastalıkları Sağlık Şartları

A)(Değişik:RG-27/10/2010-27742) Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan progresyon göstermeyen, tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan olgular öğrenciliğe kabul edilir. Bu sistemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır. Gebelik hali öğrenciliğe engeldir.

Ayrıca:

1) Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,

2) Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,

3) İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,

4) İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner, (her türlü üriner sistemdeki taş ameliyatları hariç) ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)

5) (Mülga:RG-14/12/2012-28497)

öğrenciliğe kabul edilirler.

B)

1) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan böbrek, pelvis renalis, üreter ve mesanenin şekil bozuklukları, hastalıkları, iyi huylu tümörleri.

2) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan komplikasyon yapmamış üriner sistem (böbrek, pelvis renalis, üreter, mesane, üretra) taşları ve ameliyatları.

3) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan kadınlarla hafif sistosel.

4) Genel beden ve böbrek fonksiyonlarını bozmayan üretra, penis ve prostatın hastalık ya da şekil bozuklukları.

5) Tedavi ve istirahat ile iyileşen, laboratuar bulguları ile saptanmış üriner sistem tüberkülozu.

6) Dış genital organların trofik, variköz oluşumları, iyi huylu tümörleri, ikinci derecede perine yırtıkları, hafif sistorektosel.

7) Laparoskopik veya endoskopik yöntemlerle tedavi olmuş genital sistemin iyi huylu hastalıkları.

8) Cerrahi veya tıbbi tedaviye cevap vermiş dış genital organların fonksiyon bozuklukları.

9) Şiddetli dismenore, orta derecede anemi doğuran ve menoraji yapan uterus deviasyonları, perimetrik ve parametrik apseler.

10) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin iyi huylu tümörleri.

11) Ruhsal belirti yapmayan klimakteriuma bağlı belirtiler.

12) Tedaviye direnen, orta derecede anemi doğuran, hormonal hipermenoreler.

C) 

1) Kişinin çalışma gücünü azaltan, böbrek fonksiyon bozukluğu yapmış, böbrek, üreter şekil bozuklukları ve mesane hastalıkları ve sekelleri.

2) Komplikasyon yapmış ya da böbrek fonksiyonlarında bozukluk yapmış bir ya da iki taraflı böbrek, üreter ve mesane şekil bozuklukları, hastalıkları, sekelleri, nükseden böbrek taşları ve operasyonları.

3) İstirahat ve tedavi ile iyileşmeyen, laboratuar bulguları ile saptanmış ürogenital sistem tüberkülozu.

4) Üretero-kutanostomi ve üretero-enterostomi ameliyatlıları.

5) Üriner sistem fistülleri.

6) Bir böbreğin çıkarılması ya da fonksiyon bakımından yok hükmünde olması.

7) Üriner sistemin (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) kötü huylu tümörleri.

8) Fonksiyon bozukluğu yapmış testis, epididimis hastalıkları ve sekelleri, iyi huylu tümörleri.

9) Her iki testisin çıkarılması.

10) Kötü huylu testis tümörleri.

11) Dış genital organın fizyolojik fonksiyonel bozukluk yapmış, tedaviden yararlanmayan trofik, variköz oluşumları, 3 üncü derecede perine yırtıkları ve desensus uteri, mesane sfinkteri yetersizlikleri.

12) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Organ kaybına yol açmış olsa dahi tedavi edilmiş ürogenital sistemin kötü huylu tümörleri.

13) İleri derecede ruhsal belirtiler yapan klimakteriuma bağlı belirtiler.

14) Ameliyatla tedavisi olanaksız, korse kullanmayı gerektiren, karın duvarının ileri derecedeki diyastazı.

D)Kişinin çalışma gücünü % 80 in üzerinde azaltan üriner ve genital sistem hastalıkları.

E)

1) Herhangi bir üriner ve genital sistem hastalığı nedeniyle hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak duruma gelenler.

2) Cinsiyet değişikliği ameliyatları.

3) (Ek:RG-27/10/2010-27742) Penis ile testislerin tamamen harap olması ya da yokluğu ile birlikte idrarın irade dışında devamlı akması.

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin