Bekçilik Solunum Sistemi Hastalıkları Sağlık Şartları

0
442
Bekçilik Solunum Sistemi Hastalıkları Sağlık Şartları

 

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Solunum Sistemi Hastalıkları Sağlık Şartları hakkında bilgiler vereceğiz.

Bekçilik Solunum Sistemi Hastalıkları Sağlık Şartları

A) (Değişik:RG-27/10/2010-27742)

Mevcut haliyle organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, progresyon göstermeyen ve tıbbi tedavi ihtiyacı olmayan, herhangi bir operasyon geçirmemiş olgular öğrenciliğe kabul edilir.

Ayrıca:

1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,

2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar,

3) (Ek:RG-14/12/2012-28497) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan tüp toraktomiler, organ içine yapılan endoskopik girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları,

öğrenciliğe kabul edilir.

B)

1) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmamış radyolojik ve diğer laboratuar muayene yöntemleri ile aktif akciğer tüberkülozu tanısı konmuş olanlar.

2) Akciğer veya mediastenin tüberküloz dışı primer ya da sekonder hastalıkları (akciğer fibrozisi, pnömokonyozis, sarkoidozis ve benzeri) ya da bu hastalıkların sekelleri. (Solunum fonksiyonları normal ya da minimal bozukluğu olanlar)

3) Yaygın olmayan fakat komplikasyonlu (kanama, süpürasyon ve benzeri) bronşektaziler. (Solunum fonksiyonları normal ya da minimal bozukluğu olanlar)

4) Akciğer ve mediastenin hiçbir klinik belirti vermeyen küçük lokalize hava kistleri, küçük kist hidatikleri ve tam tedavi edilmiş iyi huylu tümörleri. (Solunum fonksiyonlarında normal ya da minimal bozukluğu olanlar)

5) Sekelsiz iyileşmiş plevra tüberkülozu.

6) Aktif olmayan, klinik bulgu vermeyen, solunum fonksiyonlarını bozmamış kosto-diafragmatik sinüs kapalılığı, (Mülga:RG-14/12/2012-28497)(…) fissuritler, tedavi edilmiş spontan pnömotoraks ve plörezi sekelleri. (Solunum fonksiyonlarında normal ya da minimal bozukluğu olanlar)

7) Cerrahi ya da idiyopatik sürekli diafragma paralizileri. (Solunum fonksiyonlarında normal ya da minimal bozukluğu olanlar)

C)

1) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış akciğer tüberkülozu.

2) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış, akciğer veya mediastenin tüberküloz dışı primer ya da sekonder kronik hastalıkları (akciğer fibrozisi, pnömokonyozis, sarkoidozis ve benzeri) ya da bu hastalıkların sekelleri.

3) (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış bronşektaziler ve obstrüktif tip akciğer hastalıkları ve solunum fonksiyon bozukluğu yapmış veya yapmamış obstruktif sleep apne sendromu. (kronik bronşit, amfizem, bronşial astma)

4) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış akciğerlerin büyük yabancı cisimleri, hava kistleri ve kist hidatikleri.

5) Akciğer ve mediastenin tıbbi ve cerrahi olarak tedavi edilmiş ancak solunum fonksiyon bozukluğuna neden olmuş iyi huylu tümörleri.

6) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) Solunum fonksiyon bozukluğu yapmış plevra tüberkülozu veya plevranın diğer hastalıklarının sekelleri.

7) Nüks eden pnömotorakslar.

8) Ameliyatla tedavisi olanaksız evantrasyonlar.

9) En az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, açık drenaj bozuklukları (pectus excavatum, pectus carinatum ve benzeri) ile fonksiyon bozukluğu yapmış toraks ameliyatı sekelleri.

D) (Değişik:RG-27/10/2010-27742) % 70 in üzerinde çalışma gücü kaybına neden olan solunum sistemi hastalıkları.

(Değişik:RG-14/12/2012-28497) Fonksiyon bozukluğuna ileri derecede engel olmak şartıyla göğüs duvarında belirgin şekil bozukluğu yapan, solunum ve dolaşıma engel olan geniş ölçüde plevra kalınlaşması, yapışıklıkları ya da ameliyat sekelleri, solunum fonksiyonlarını ve kişinin gün içindeki çalışma verimini kısıtlayan obstruktif sleep apne sendromu.

E) Hiçbir hizmet sınıfında çalışamayacak derecede solunum fonksiyon bozukluğu yapmış ve solunum fonksiyon kapasitesini ileri derecede kalıcı olarak bozmuş olan, her türlü tedaviye cevap vermeyen solunum sistemi hastalıkları. (Ek ibare:RG-27/10/2010-27742) (fitisiz gibi)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin