Bekçilik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 49

Bekçilik Sınavında Çıkabilecek Sorular – 49
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Zaman, acıları da çekişmeleri de onarır; insan değişiyor da ondan bu. Kalmaz insan olduğu gibi. Ne yenici olarak kalır ne de yenilmiş olarak. Önceden baştan çıkarılan, iki kuşak sonra yeniden değer kazanan bir ulusta da böyledir durum. Evet, Fransız gene Fransız’dır; yalnız eskilerin özdeşi değil artık. Düşüncelerini bu sözlerle belirten birinden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez?

2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Öğretmenlik! Dıştan bakılınca üç ay yaz tatili, sene içi tatilleriyle çok kolay görünen bir meslektir. Hakikatte ise mesleklerin en zoru, en meşakkatlisidir. Vicdanlı bir öğretmen için, elindeki ham malzemeyi yoğurmak, şekillendirmek, en yüce, en zevkli vazifedir. Üzüntüleri kadar sevinçleri de çoktur. Yorucu, yıpratıcı; fakat semeresini gözle görülür bir şekilde veren bir meslektir. Ben kalbimi avukatlığa kaptırmamış olsaydım, muhakkak öğretmen olurdum. Bu parçada, öğretmenlikle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Belki herkes duymamıştır; ama Sümmâni adı Doğu Anadolu’da, özellikle Erzurum ve Kars çevresinde yaygındır. Bilhassa altmışın üstündekiler söze başlarken, bir düşünceyi kanıtlamak isterken Sümmâni Baba şöyle demiş, deyip ondan dizeler aktarırlar. Bende şiire başlarken onu taklitle yola koyuldum. Annem de Sümmâni hayranıydı. Onun şiirlerinin çoğunu bilirdi. Yazdığım şiiri ona okur, düşüncesini sorardım. Her okuyuşunda Sümmâni’ye , Emrah’a ya da Aşık Şenlik’e benzediğini söylerdi. Bir gün yine bir şiirimi okudum.” Bu kimin şiiri?” dedi. İlk defa bir şiirimi bildiği şairlerden birine benzetememişti. O zaman anladım ki gerçek şiiri yakalayabilmiştim. Bu parçaya göre “gerçek şiir” için aşağıdakilerden hangisi söz konusu olamaz?

4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

(I) Kafka’nın, çok ilgi çekeceği sanılan yeni bulunmuş mektupları İsveç’te kitap olarak yayımlandı.(II) Bu yayın evi geçen yıl çeşitli yazarların yapıtlarından oluşan bir kitap dizisi yayımlamıştı. (III) Mektuplar Kafka’yı sevenleri de edebiyat tarihçilerini de yakından ilgilendiriyor. (IV) Bunlarda Kafka üzerine yapılmış kimi eski araştırmaları aydınlatan bilgiler yer alıyor.(V) Ayrıca, yazarın yaşamının son aylarıyla ilgili önemli noktalar ortaya konuyor.


Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A

(I) Sekiz küçük roman yayımladım. II) Ama bunlardan biri dışında öbürleri beni doyurmadı. III) Yeniden inceleyince neden doyurmadıklarını anladım. (IV) Bunun üzerine şu kanıya vardım: Sağlam bir kültürel temele oturmayınca iyi sanat yapılmaz. (V) Özellikle roman ve hikaye sağlam bir kültür ister.


Yukarıdaki parçada, numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bilgi yönünden eksiklerim vardı.” cümlesi getirilirse parçanın anlam bütünlüğü bozulmaz?

6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “belirteç”in gereksiz kullanılmasından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

“Bu dev adam oturmasını, kalkmasını, konuşmasını, dinlemesini bu yaşa kadar bir türlü öğrenemedi.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?

8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Kesme işaretinin (’) kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C

Zamanın yürümediği, havada asılı kaldığı evlerde büyüdüm ben. O evlerde bacalardan, damlardaki kiremitlerin aralarından ışıklar sızardı. Dışarıda yapraklar kıpırdadıkça yer değiştiren tedirgin ışıklar yer değiştirdikçe yerde ve duvarlarda masalsı desenler oluşurdu. Kafdağı’nın ardındaki saraylar, Ali Dayı’nın altın fıçıları, Deli Dumrul’un kuru çaydaki köprüsü… Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Üç sayının toplamı 135'tir. İkinci sayı, birinden 15, üçüncüden de 30 fazladır. Buna göre en küçük sayı kaçtır?
11. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

Bir dershanedeki Türkçe öğretmenleri haftada 18 saat derse girmektedir. Dershanede 2 Türkçe öğretmeni daha olsaydı, öğret merilerin her biri haftada 12 saat derse girecekti. Buna göre, dershanede kaç Türkçe öğretmeni vardır?

12. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir otelde bir kısmı tek kişilik, bir kısmı 2 kişilik toplam 20 oda vardır. Otelin kapasitesi 28 kişi olduğuna göre odalardan kaç tanesi 2 kişiliktir?
13. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Bir mehter takımı 2 ileri 1 geri figürünü 3 kez, 3 ileri 1 geri figürünü ise 4 kez tekrarladığında bağladığı noktadan kaç adım uzaklaşmış olur?
14. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Farkları 20 olan iki sayının her birine 6 eklendiğinde sayıların biri, diğerinin 2 katı oluyor, Buna göre, sayıların toplamı kaçtır?
15. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Bir cadde üzerine 6 metre arayla 12 tane direk dikiliyor. Dikilen ilk direk ile son direk arasındaki uzaklık kaç metredir?
16. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D

Fatma Öğretmen, matematik dersinde öğrencilerine aşağıdaki tanımı yapmıştır. “Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan iki pozitif tam sayıya aralarında asal sayılar” denir, a ile b aralarında asal sayılar olmak üzere,


2a + 3b = 36 eşitliğini sağlayan, a değerlerinin toplamı kaçtır?

17. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
10! sayısı hesaplandığında baştan a tane basamakta bulunan rakamlar sıfırdan farklıdır. Buna göre, 10! sayısının basamak sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
18. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
1926 yılında Medeni Kanun'un kabulü ile Türk kadını toplumsal hayatta, erkeklerle eşit hakla­ra sahip olmuştur. Bu gelişme Atatürk ilkeleri'nden hangisi ile daha çok ilgilidir?
19. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Atatürk' ün;

  1. Türk dili ve tarihi alanlarında yapılan araş­tırmaları desteklemesi

  2. Türk Tarih Kurumu'nu açması

  3. Türk Dil Kurumu'nu açması


aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
20. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B

  1. Halifeliğin kaldırılması

  2. Saltanatın kaldırılması

  3. Türk Dil Kurumunun kurulması

  4. TBMM'nin açılması

  5. Halk Fırkasının kurulması


Yukarıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili inkılaplardan biri değildir?
21. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın Bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın Bir vatan kalbinin attığı yerdir.

Yukarıda dörtlüğü verilmiş Necmettin Halil Onan şiiri hangi savaşa ithafen kaleme alınmıştır?
22. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Ali Fuat Paşa’mn Batı Cephesi komutanlığından alınarak TBMM’ce “düzenli ordunun kurulması faaliyetlerinin başlaması aşağıdakilerden hangisinin sonucundadır?
23. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
• Trablusgarp, Balkan ve l. Dünya Savaşlarına katılma

• Başkomutanlık Savaşı’ndan sonra “mareşal” unvanı alma

• 1944 yılına kadar Genelkurmay başkanlığı yapma

özellikleri aşağıdaki devlet adamlarından hangisine aittir?
24. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Konferansı’nda Türkiye Devleti’nin beklentilerine uygun olarak çözülmemiştir?
25. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
1948 yılından beri 7 Nisan tarihi hangi evrensel etkinlik olarak anılmaktadır?
26. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
2021 Ocak ayında Nijeryalı korsanların saldırısına uğrayan Türk Gemisi aşağıdakilerden hangisidir?
27. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
10 yıl önce iktidarı sivil bir hükümete devreden ordunun, 2021 yılında yönetime el koyduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
28. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
İkincil ve üçüncül ekonomik sektörlerin, birin­cil sektöre göre daha gelişmiş olduğu bir ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
29. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Türkiye’de yapılan aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin sınırlarının diğerlerine göre en uzun sürede değişeceği söylenebilir?
30. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Pedal dişlisi 60, arka tekerlek dişlisi 20 olan bir bisikletin, pedal dişlisi 1 tur döndüğünde arka tekerlek kaç defa döner?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.