Bekçilik Hayat Bilgisi Tarihimiz Deneme Sınavı

Bekçilik Hayat Bilgisi Tarihimiz Deneme Sınavı
1. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : E
Aşağıdakilerden hangisi dünyada 1960 sonrası yaşanan gelişmelerden biri değildir?
2. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Sovyet Rusya’nın asimilasyon politikalarına karşı mücadele eden, Basmacı Hareketi içe­risinde yer alan aynı zamanda Türkistan Millî Birliği'nin kurucusu ve ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
3. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Atatürk Dönemi’nde Namık İsmail, Hüseyin Âvni Lifij ve İbrahim Çallı’nın da aralarında bulundu­ğu kişiler aşağıdaki alanlardan hangisinin geliş­mesine katkıs ağlamıştır?
4. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Atatürk Dönemi’nde kabul edilen Toprak Refor­mu aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan il­gilidir?
5. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : B
Yeni Türk Devleti’nde Cumhuriyet’in ilanına;

I. Ali Fethi Bey Hükûmeti’nin istifası,

II. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılması,

III. Devlet başkanlığı sorununun yaşanması,

unsurlarından hangilerinin ortam hazırladığısa­vunulabilir?
6. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Millî Mücadele Dönemi’nde Ankara’da elçilik açan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
7. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden hangi­sinin yaşam tarzının belirlenmesinde dinsel inanç, diğerlerinden daha etkili olmuştur?
8. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : D
Büyük Selçuklu Devleti ile Gazneliler arasından 1040 yılında gerçekleşen Dandanakan Sava­şı, aşağıdaki bölgelerden hangisinde denetim sağlamak için yapılmıştır?
9. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : C
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilememiştir?
10. Soru
Doğru Yanlış Boş Doğru Cevap : A
Timur Devleti hükümdarlarından Uluğ Bey’in sarayında yetişen, Semerkant Rasathanesi’nin başkanlığını yapan ve Fatih’in daveti üzerine İstanbul’a gelen ünlü matematikçi ve astronom aşağıdakilerden hangisidir?
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.