Bekçilik Sözlü Mülakat Soruları -2

0
115

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Sözlü Mülakat Soruları -1  hakkında bilgiler vereceğiz.

Bekçilik Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları 

Bekçilik mülakatları, adayların mesleğe uygunluğunu değerlendirmek için önemli bir aşamadır. Bu süreçte, adayların genel kültür bilgileri, mesleki bilgi düzeyleri, psikolojik durumları ve iletişim becerileri gözlemlenir.

1) “Bilim sınır tanımaz evrenseldir.” sözünü açıklayınız.

Bilim evrenseldir, çünkü bir bilimsel gelişme sınır tanımaz. Tarihte bilimin sınır tanımamasının güzel örneklerinden biri doğu medeniyetlerinde bulunan barut, pusula ve matbaa gibi buluşların zaman içinde Avrupa’ya yayılmasıdır. Bilimsel bir gelişme zaman içinde yayılır ve dünyaya tesir eder. Özellikle günümüzde bilim sınır tanımamaktadır ve tam anlamıyla evrensel bir nitelik barındırmaktadır.

2) “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözünü açıklayınız.

Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”

3) Tümdengelim nedir?

Tümdengelim ya da Dedüksiyon, felsefe ve mantıkta sahip olunan genel verilerden yola çıkarak özel sonuçlar çıkarma yöntemidir. Tümdengelimin aksi tümevarım metodudur.

4) “Teokrasi ile yönetilen ülkelere örnek veriniz?

Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terim. Daha doğru bir anlatımla, dini otorite organlarının siyasi otorite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet biçimidir Teokraside toplumsal yapı, hukuki yorumlar, eğitim ve kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre uygulanır. Günümüzde Vatikan, Suudi Arabistan ve İran böyle yönetilmektedir.

5) “Cesurun bakışı korkağın kılıcından keskindir” atasözünü açıklayınız.

Dışa dönük ve atılgan insanların bakışlarında ve duruşlarında bile bir caydırıcı güç vardır. Korkak bir kişi de ise yürek gücü daha azdır. Bu güç olmadığından nerde nasıl davranacağını bilemezler ve hep ürkektir.

6) “Ne ekersen onu biçersin” atasözünü açıklayınız.

Türk Dil Kurumu’na göre ne ekersen onu biçersin atasözünün anlamı ‘yapılan her doğru veya yanlışın mutlaka eşit düzeyde karşılığı olur’ şekilde tanımlanmaktadır.

7) “Teşbihte hata olmaz” atasözünü açıklayınız.

Anlatılan bazı olaylar benzetme olmadan anlatılamaz. Anlatılsa bile oldukça etkili olmaz. Kabaca bir benzetme yapılırken bundan alınılmamasını dilemek için söz arasında kullanılır.

8) “Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır” sözünü açıklayınız.

İnsanlar vatanlarını korumalı, gelişmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu da ancak üzerine düşen görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi ile mümkündür. Eğer insanlar sorumluluklarını bilmezse, görevlerini yerine getirmezse, vatanı zarar görür.

9) 1071 tarihinin, Türk tarihi açısından önemini açıklar mısınız?

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan’ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, “Türklere Anadolu’nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe” olarak bilinir.

Bekçilik Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları PA GÜNCEL

10) 11 Eylül hakkında ne düşünüyorsunuz?

11 Eylül saldırıları, genellikle 9/11 olarak da anılır, radikal İslamcı silahlı grup el-Kaide’nin 11 Eylül 2001 Salı sabahı Amerika Birleşik Devletleri’ne karşı düzenlediği dört koordineli bir terör saldırısı dizisidir. Akıllarda kalan en büyük terör eylemi ise ikiz kulelerin yolcu uçakları tarafından yıkılmasıdır.

11) 12 Eylül olayları hakkında bilgi veriniz.

Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren başkanlığında gerçekleştirdi. 12 Eylül Darbesi sonrasında Kenan Evren ve kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi 1983 genel seçimlerine kadar Türkiye’ye ilişkin tüm kritik kararları aldı. 1980 ihtilali ile Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükümet görevden alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan kaldırıldı.

12) 1283 size neyi çağırıştırıyor?

1283 numarası, Mustafa Kemal Atatürk’ün harbiyedeki okul numarasıdır.

13) 15 temmuz gibi bir olayın bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemler nelerdir?

Devlet içerisinde herhangi bir örgüt, cemaat ve grupların teşkilatlanmasına izin verilmemelidir. Liyakat esas alınmalıdır.

14) 16 Kasım 2021 vefat eden şair? Ve Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiiri?

Sezai Karakoç – Ey Sevgili

15) 19 Eylül ve 26 Ağustos neyi hatırlatıyor?

19 Eylül 1921, TBMM tarafından Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Mareşal’ rütbesi ve ‘Gazi’ unvanının verildiği tarihi bir gündür. Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın 26 Ağustos 1922’de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos’taki ”Başkomutanlık Meydan Muharebesi” zaferle sonuçlanmıştır. Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Alp Arslan ile Bizans İmparatorluğu hükümdarı Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan’ın kesin zaferi ile sonuçlanan bu muharebe, “Türklere Anadolu’nun kapılarını sonsuza dek açan son muharebe” olarak bilinir.

Bekçilik Çıkmış Sözlü Mülakat

16) 1961 ve 1982 anayasalarını karşılaştırınız?

1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri: Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri 1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Benzerlikleri: Askeri müdahale ile oluşmuşlardır. Anayasalar yürürlüğe girmeden önce halk oyuna sunulmuşlardır. Her iki Anayasanın sivil kanadının yetkileri sınırlıydı. Bakanlar kurulunu kurma, düşürme yetkileri yoktu. Her iki Anayasada bir askeri bir sivil kanadın oluşturduğu kurallar aracılığıyla yapılmıştır. 1961 Anayasası Askeri kanat: Milli Birlik Komitesi, Sivil kanat: Temsilciler Kurulu. 1982 Anayasası Askeri kanat: Milli Güvenlik Komitesi, Sivil kanat: Danışma Meclisidir. 1982 Anayasası ve 1961 Anayasası Farklılıkları: 1961 Anayasasında yer alan Sivil Kanat (Temsilciler Kurulu) daha temsili nitelik taşırken. 1982 Anayasasında Sivil Kanat Danışma Meclisinin üyeleri atanmıştır. CHP, CKMP 1961 Anayasanın hazırlanmasında rol alırken 1982 Anayasasında yani Danışma Meclisinde hiçbir siyasi parti yok. Danışma Meclisi daha bürokratik bir görevdedir. Temsilciler Meclisi, Danışma Meclisinden daha yetkiliydi. 1961 Anayasasında halk oylamasında ne olacağı belliyken (Anayasa kabul edilmez ise yeniden seçim yapılacak ve yeni Temsilciler Meclisi kurulacaktı). 1982 Anayasasında böyle bir hüküm yoktu. 1961 Anayasasında siyasi partiler kamuoyu oluşturma açısından rol alırken. 1982 Anayasasında hiç bir muhalif harekete izin verilmemiştir. 1982 Anayasası halk oyuna sunulurken Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapılmıştır.

17) 1982 anayasasına göre Cumhuriyetin temel nitelikleri nelerdir?

Anayasamızın 1. maddesinde Türkiye Devleti bir cumhuriyet olarak nitelendirilmiştir. Akabinde 2. maddede Cumhuriyetin nitelikleri sayılmıştır. Buna göre; ”Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” 585. Algı operasyonu nedir? Algı operasyonu: Var olan ya da yeni oluşturulan bir düşüncenin insanlara aşılanması, kabul ettirilmesidir. Bu düşünce bilinç düzeyinde empoze edilebileceği gibi bilinç altına da empoze edilebilir

18) 571 sana neyi hatılatıyor

Peygamber efendimizin doğumunu.

19) 9 Eylül 1922’de ne olmuştur?

9 Eylül 1922’de Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’e girmesiyle tarihi bir olay yaşandı ve İzmir düşman işgalinden kurtuldu.

Bekçilik Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları PA

20) 93 harbi nedir?

93 Harbi ya da 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit ve Rus çarı II. Alexander döneminde yapılmış olan bir Osmanlı-Rus Savaşı’dır. Rumi takvime göre 1293 yılına denk geldiğinden Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinir.

21) AB’nin eski ismi nedir?

Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (1951) Avrupa Ekonomik Topluluğu (1957) 646. Kyoto protokolü nedir? “Kyoto Protokolü gelişmiş ülkelerin sera gazı salımlarını 1990 yılına göre %5.2 azaltmalarını öngören bir anlaşmadır (protokolün uygulanmaması durumunda 2010 yılı salım tahminleri dikkate alınırsa bu, %29’luk bir azalmaya karşılık gelmektedir).

22) Abanın kadri yağmurda bilinir sözünü açıklayınız.

Abanın kadri yağmurda bilinir atasözü “Daha önce kıymetsiz gibi görünen bir çok şeyin,kullanım zamanı gelince değerinin artması. [2] Bir şeyin gerçek değeri, ancak ona çok gerekseme duyulduğu zaman iyi anlaşılır.

23) Abdullah Öcalan neden ve ne şekilde tutuklandı?

Abdullah Öcalan terörist pkknın ele başı ve bebek katilidir. Eli kanlı terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın siyasi sığınma hayalleriyle ülke ülke dolaşmasının ardından Hollanda’ya gitmek üzere geldiği Kenya’nın başkenti Nairobi’deki havaalanında Türk güvenlik güçlerince yakalanarak 15 Şubat 1999’da Türkiye’ye getirilmiştir.

24) Abesle iştigal etmek ne demektir?

Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir. Abes kelimesi gerekli olmayan lüzumsuz anlamında bir kelimedir.

Bekçilik Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları YENİ

25) Abesle iştigal ne demektir?

Abesle iştigal etmek kelimesi boş işlerle uğraşmak, boşa zaman geçirmek ve gereksiz alakasız işlerle uğraşmak anlamına gelmektedir.

26) Acı kırağı patlıcanı çalmaz sözünü açıklayınız.

Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.

27) Acı patlıcanı kırağı çalmaz ne demektir ?

Hayatta birçok problemle karşılaşıp bunlardan başarı ile çıkmış olanlar, bundan sonra karşılaşacakları zorlukları da atlatıp başarı ile çıkarlar.

28)Açlık ve yoksulluk sınırı nedir? Kim belirler?

Açlık sınırının kapsamına bakıldığı zaman Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenmiş olan standartlara göre hesaplandığı görülür. Açlık sınırı için belirlenen değerler, çalışan ya da bir tane 0 ile 6 yaş arasında olan bir başkası ile 6 ile 15 yaş aralığında olan dört kişilik bir aileye göre hesaplanır. Bu hesaplamanın yapılmasında ise, Dünya Sağlık Örgütü’nün öncülük ettiği, bütün aile üyelerinin alması gereken asgari Kalori miktarına göre belirlenir. Yoksulluk sınırı, yeterli hayat standardında yaşayabilmek için gerekli olan minimum gelir miktarıdır. Yoksulluk sınırının hesaplanması yapılırken, genellikle normal bir yetişkin kişinin kabul edilebilir düzeyde hayatına devam edebilmesini sağlayabilecek bir sene içinde tüketebileceği tüm kaynakların değerinin toplanması ile bulunur. , Açlık ve yoksulluk sınırını Türkiye’de TÜİK beliler.(Türkiye İstatistik Kurumu)

29) Adabı muaşeret nedir?

Bir toplulukta uyulması gereken ve insanlar arasındaki davranışları düzenleyen nezâket, saygı ve görgü kurallarıdır. Ayakta bir şeyler yiyip içilmez. Telefon eden kişi önce kendisini tanıtmalıdır. Öksürürken veya hapşırırken elimizle veya mendil ile ağzımızı kapatmalıyız. Kalabalık, toplu yerlerde yüksek sesle konuşmak görgü kurallarına aykırıdır. Başka bir kişinin lafı kesilmez. O kişiye karşı sürekli konuşulmaz. Karşımızdaki kişinin de konuşmasına müsade etmeliyiz. Kalabalık mekanlarda sakız çiğnenmez. Uzun zaman kalan misafire ayrı bir oda verilmelidir. Eller pantolon cebine sokulmaz. Pazarlık yapılırken mal kötülenmez. Yemek davetinde yemekler geciktirilmez. Sıra beklenilen yerlerde muhakkak sıraya geçip sıramızın bize gelmesini beklemeliyiz. Başkasının yanında ayakları uzatarak oturmak görgü kuralları dışında sayılır. Aynı zamanda büyüklerimizin karşısında ayak ayak üstüne atmak da bu duruma örnek verilebilir. Sigara ile bir ortama girilmez. Kusurlar yüze karşı açık bir şekilde söylenmez. Sokak ortasında sabit durarak konuşulmaz. Başkasının geçmesi engellenmez. Başkasının kusuru ile dalga geçilmez. Emanet eşyalar fazla geciktirilmez. Bir konuyu reddederken ciddi ve terbiyeli davranılmalıdır. Yerlere tükürmek ve çevreyi kirletmek adabımuaşeret kurallarına aykırıdır.

Bekçilik Sözlü Mülakat Soruları

30) Adalet kavramını açıklayınız? Adaletli devlet nasıl olmalıdır.

Haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik, orantılılık olarak tanımlanmıştır. Adaletli devlet halkının derdine çözüm arar, onları huzur içinde yaşatmaya çalışır. Adeletli devlet insan hakları ve dolayısı ile insanlık değerleri açısından dil, din, cins, ırk gibi farklılıklarda ve “yurttaşlık” gibi aidiyetlerde hiçbir gerekçe ile ayırımcılık yapmaması gerekir.

31) Adalet nedir?

Adalet; haklılık, hakka uygunluk, karşılıklı menfaatler arasında eşitlik, denklik, orantılılık olarak tanımlanmıştır. Adalet sözcüğünün etik ve hukuki anlamı, dürüstlük, hakkaniyet ve eşitlik olarak kullanılır. Adalet ve eşitlik, adalet ve iyilik hem farklı ve hem de benzer kavramlar olarak yorumlanmıştır.

32) Adaletin ilk kalesi karakoldur sözünü açıklayınız.

Herhangi bir olay yaşandığında ilk güvenlik kolları tarafından göz altı yapılıp kişilerin dinlendiği yerdir. Sosyal düzende herhangi bir aksaklık olduğunda ilk başvurduğumuz yada yardımımıza koşan ilk birim karakoldur.

33) Aday memur nedir?

Devlet Memurluğu kadrosuna ilk defa atanacak kişilere uygulanacak merkezi sınavı kazanarak temel, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulmak üzere her hangi bir kurum veya kuruluşa atananlara aday memur denir.

34) Adli sicil nedir?

Adli sicil, ortak hukuk sisteminde genellikle potansiyel işverenler tarafından adayın güvenilirliğini değerlendirmek ve varsa suç kayıtlarını görmek için kullanılan sabıka kaydına ilişkin bilgilerdir. Adli sicil uygulamaları ülkeler arasında ve hatta bir ülke içindeki eyaletler arasında değişmektedir.

35) Adli tatil nedir?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylül’de başlar.”

36) Adli tıp kurumunun görevi nedir?

Adli Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığı bünyesinde, adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adlî tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adlî bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere kurulan devlet kurumudur.

37) Afganistan’da son zamanlarda yaşanılan olaylar hakkında bilgi veriniz.

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Afganistan’dan çekilmesi 31 Ağustos’ta tamamlandı. Bu sürede Taliban, ABD ile imzaladığı Doha Anlaşması gereği söz verdiği gibi NATO birliklerine saldırmadı ancak grubun hükümet güçlerine yönelik saldırıları devam etti. Taliban ülke içinde büyük vilayet merkezlerini ele geçirdi. Taliban güçleri, 15 Ağustos sabahı Kabil’e girmeye başladı ve yönetimi barışçıl şekilde devralmak istediklerini açıkladı. Bir gün önce ülkesini savunacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Gani, akşama doğru Kabil Havalimanı’ndan kalkan bir uçakla Afganistan’dan ayrıldı. Ayrıca birçok bakan ve üst düzey bürokrat da ülkeden kaçtı. Uluslararası yardım ve basın kuruluşlarının çoğu çalışanı da bu süreçte ülkeyi terk etti.

38) Agnostisizm nedir?

Agnostisizm, bilinmezcilik ya da bilinemezcilik; Teolojik anlamda Tanrı’nın varlığının ya da yokluğunun, bilimsel olarak da evrenin nereden türediğinin bilinmediğini veya bilinemeyeceğini ileri süren felsefi bir akımdır. Bu akımın takipçilerine agnostik veya bilinemezci denir.

39) Ağır ceza mahkemesinde sorgu nasıl yapılır?

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 191. maddesi duruşmanın yapılışı ile ilgili hususları düzenlemektedir.Öncelikle Sanık, duruşma salonuna bağsız olarak alınır. Yani sanığa duruşma salonunda kelepçe takılmaz.Daha sonra Hakim yoklama yapar. Sanığın ve müdafiinin hazır bulunup bulunmadığı, çağrılmış tanık ve bilirkişilerin gelip gelmediklerini saptar ve duruşmaya başlandığını söyler. Buna “duruşmanın başlaması kararı” denir. Duruşmaya başlandığı zapta geçirilir.Mahkeme başkanı veya hâkim, iddianamenin kabulü kararını okur. Burada “okuma” kelimesine kkat edilmelidir. Yargılamaya başlanabilmesi için Mahkemenin iddianamenin kabulüne dair bir karar vermiş olması gereklidir. Bu kararın mutlaka yazılmış olması gereklidir. Dosyada bulunmalıdır. Daha sonra, eğer varsa, tanıklar duruşma salonundan dışarı çıkarılırlar.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin