Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları Atasözleri ve Anlamları

0
1581
2023 Bekçi alımı yapacak iller
2023 Bekçi alımı yapacak iller

Bekçi Adayları, bu yazımızda sizlere Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları – Cevapları – Atasözleri ve Anlamları hakkında bilgiler vereceğiz.

Bekçilik Çıkmış Mülakat Soruları – Cevapları – Atasözleri ve Anlamları

Baba eder, oğul öder atasözü ve anlamı

Babanın yaptığı kötü bir işin sıkıntısını oğlunun çekebilir.

Baba himmet. – Oğul hizmet atasözü ve anlamı

Büyüklerin, kendilerine el uzatıp yardım etmelerini istemeye hak kazanabilmek için küçüklerin görevlerini iyi yapmaları gerekir.

Baba koruk yer, oğlunun dişi kamaşır atasözü ve anlamı

Babanın yaptığı kötü işin sıkıntısını çocuk çeker

Baba malı tez tükenir, evlat gerek kazana atasözü ve anlamı

Baba malına güvenip kazanç yolunu tutmamak çok yanlıştır. Baba malının değeri pek bilinmediği gibi hazır mal da çabuk biter.

Babamın (anamın) öleceğini bilseydim, kulağı dolu darıya satardım atasözü ve anlamı

İnsan en değerli bir malının karşılıksız olarak elinden gideceğini, kaybedeceğini bilebilse, onu yok denilecek kadar az para ile satmak ister.

Babanın sanatı oğla mirastır atasözü ve anlamı

Çocuk daha küçük yaşta ister istemez babasının sanatı ile ilgilenir.

Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğul babayı bir salkım üzüm vermemiş atasözü ve anlamı

Babalar çocukları için büyük özveride bulunurlar. Ama çocuklar babaları için küçük bir özveride bulunmazlar. Başka koruyucular ve korunanlarda da durum budur.

Babasından mal kalan, merteği içinden bitmiş sanır atasözü ve anlamı

Malı kendi emeğiyle değil, miras yoluyla elde etmiş olan kişi, onun en büyük çabalar harcanarak ve ne denli sıkıntılar çekilerek kazanılmış olduğunu bilmez.

Baba vergisi görümlük koca vergisi doyumluk atasözü ve anlamı

Bir babanın kızı için harcadığı para, hazırladığı çeyiz, göstermelik olmaktan ileri geçemez.

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözü ve anlamı

Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ya da nesne, ne denli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun, niteliğini yitirmez.

Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun atasözü ve anlamı

Kişi, verim beklediği şeyden istediğini alabilmek için gereken harcamalardan kaçınmamalıdır.

Bağ babadan, zeytin dededen kalmalı atasözü ve anlamı

Bağ, bir kuşak geçecek kadar yaşlandıktan sonra bol ürün verir. Zeytinin bol ürün vermesi için hiç olmazsa iki kuşaklık bir zaman geçmelidir.

Bağ bayırda, tarla çayırda atasözü ve anlamı

Her şey, kendisi için en uygun ortamda daha verimli olur. Nitekim bağ, suyu az olan yerde, tarla suyu bol olan yerde bulunursa daha çok ürün verir.

Bağda izin olsun, üzüm yemeye yüzün olsun atasözü ve anlamı

Bir kişi bir şeyden verim bekliyor, fayda temin etmek istiyorsa gereken çabayı sarf etmelidir. Gerekli harcamalardan kaçmamalı, o şeye bakarken özen göstermelidir. Aksi takdirde o şeyden yararlanmaya yüzü tutmaz.

Bağı ağlayanın yüzü güler atasözü ve anlamı

Bağ budanırsa bol ve güzel üzüm verir.

Bahanesiz ölüm olmaz atasözü ve anlamı

İnsan durup dururken ölmez. Her ölüm bir nedeni mutlaka vardır.

Bahşiş atın dişine bakılmaz atasözü ve anlamı

Yardım olarak verilen bir şeyin ufak tefek kusurlarını hoş görmek gerekir.

Baht (akıl) olmayınca başta, ne kuruda biter ne yaşta atasözü ve anlamı

Kişi talihsiz ya da akılsız olursa giriştiği hiçbir işten olumlu sonuç alamaz.

Bahtsızın bağına yağmur, ya taş yağar ya dolu atasözü ve anlamı

Talihsizin bütün işleri ters gider. Bağına yağmur yerine ya taş ya dolu yağar.

Bakan göze bağ (yasak) olmaz atasözü ve anlamı

Herkesin gözü önündeki şeye bakılması önlenemez.

Bakan yemez, kapan yer atasözü ve anlamı

Bir şey sadece bakmakla edinilmez. Onu ele geçirmek için davranmak gerekir.

Bakarsan at, bakmazsan mat atasözü ve anlamı

Kendisinden fayda beklediğimiz bağ, bahçe, ev, iş yeri, hayvan, eşya vb. gibi şeylerin sürekli olarak bakıma ihtiyacı vardır. Bizler de gerekli bakımı gösterirsek beklediğimiz faydayı görürüz.

Bakarsan bağ, bakmazsan dağ (olur) atasözü ve anlamı

Bakılıp onarılan şeyler yararlanılacak duruma gelir. Bakımsız bırakılan şeyler ise yaramaktan kalır.

Bak bana bir gözle, bakayım sana iki gözle atasözü ve anlamı

Sen bana ne denli yakınlık gösterirsen ben sana ondan çok yakınlık gösteririm.

Bakmakla usta olunsa, köpekler kasap olurdu atasözü ve anlamı

Hiç yapılmadan, sadece nasıl yapıldığını görerek bir şey öğrenilemez.

Baktın yarın yar değil, terkini kılmak az değil atasözü ve anlamı

Kendine yakın bildiğin kimsenin içtenlikten, dürüstlükten uzaklaştığını görürsen dostluğa son vermekten utanma.

Bal bal demekle ağız tatlanmaz atasözü ve anlamı

Tatlı sözlerle güzel bir şey gerçekleşmiş olmaz.

Balcının var bal tası, oduncunun var baltası atasözü ve anlamı

Her iş yapılırken özel bir araç kullanılır. O işi yapan bu aracı elinde bulundurur.

Balı dibinden, yağı yüzünden atasözü ve anlamı

Balın dibi, yağın yüzü daha güzeldir. Bunun gibi, değerlerini derinleştikçe artan ve değerleri yüzde kalan insanlar vardır.

Balık ağa girdikten sonra aklı balına gelir atasözü ve anlamı

İnsan tedbirsizliği yüzünden bir yıkıma uğradıktan sonra ve iş işten geçtikten sonra neden böyle yapmadım, neden şöyle yapmadım diye üzülür.

Balık baştan avlanır atasözü ve anlamı

Bir şeyi ele geçirebilmek için onu yönetenleri ele geçirmek gerekir.

Balık baştan kokar atasözü ve anlamı

Baştakilerin tutumu bozuk olan toplumda her şey bozuk olur.

Balık “Çok konuşurum ama ağzım su dolu” demiş atasözü ve anlamı

Bir işi yapmaya gücü yetmeyen kişi, “yapamam” demez de inanılmayacak bir mazeret ileri sürer.

Balık demiş ki: “Etimi yiyen doymasın, avımı yapan gülmesin (olmasın)” atasözü ve anlamı

Canına kıyılan balığın böyle ilendiğine inanılır. Bu inanış, balık etine kolay doyulmamasından ve balık avcılarının hep geçim darlığı içinde bulunan kimseler olmasından ileri gelmektedir.

Balık kokarsa tuzlanır, ya tuz kokarsa ne yapılır? Atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Bozulan bir şeyi düzeltecek çare bulunur. Ama o çare de bozulmuşsa artık bir çare yoktur.

Balın tazesi oğlun tazesinden atasözü ve anlamı

 1. En güzel bal, taze oğul balıdır.
 2. Ana baba için en tatlı şey, küçük çocuklarıdır.

Balı olan bal yemez mi? Atasözü ve anlamı

Bir kimsenin elinde başkasına verilecek, yada satılacak bir nesnenin bulunması, ondan kendisinin de yararlanmasına engel değildir.

Balı, parmağı uzun (olan) yemez, kısmetlisi yer (yememiş, kısmeti olan yemiş) Atasözü ve anlamı

Güzel bir şey, onu isteyen ve elde edecek gibi görünen kimsenin değil, umulmadık birinin eline geçer.

Bal ile kaymak isteyen akçesine kıymak gerek atasözü ve anlamı

Güzel, pahalı nesne elde etmek isteyen, bunun gerektirdiği özveriye katlanmalıdır.

Bal ile kaymak yenir ama her keseye göre değil atasözü ve anlamı

Güzel yemeyi, güzel giymeyi, güzel eşya kullanmayı herkes ister ama bunları ancak parası bol olanlar yapar.

Bal olan yerde sinek de olur atasözü ve anlamı

Güzel şeyin çevresinde, ondan yararlanmak isteyen asalaklar dolaşır.

Balta değmedik ağaç olmaz atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Zarar görmeyen, yıkımlara uğramayan kimse yoktur.

Balta sapını yonamaz atasözü ve anlamı

Kişi, kendisinin yapamayacağı işleri için başkasının yardımına gerekseme duyar.

Bal tutan parmağını yalar atasözü ve anlamı

Başkalarının güzel şeyler dağıtmakla görevli olan kimse, dağıttığından az çok kendisi de yararlanır.

Bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözü ve anlamı

Birçok kimseler, kendilerine kötülüğü dokunmayan zararlı birisinin bu durumuyla yaşayıp gitmesini hoş görürler.

Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir atasözü ve anlamı

Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan, kullanılmayan çok değerli nesnelerden daha iyidir.

Baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir.

Kullanılan, işe yaratılan az değerli nesne, saklanan kullanılmayan çok değerli nesnelerden daha iyidir.

Baskın basanındır atasözü ve anlamı

Düşmanı boş bulunduğu sırada basan, savaşı kazanır.

Baskısız tahtayı yel alır, yel olmazsa sel alır atasözü ve anlamı

Sıkı bir yönetim altında bulundurulmayan ya da korunmayan gençler kolayca kötü yollara sürüklenebilir.

Başa gelen çekilir atasözü ve anlamı

Uğradığımız kaçınılmaz yıkımlara katlanmaktan başka elimizden ne gelir? Sabırlı olmalıyız.

Başa gelmeyince bilinmez atasözü ve anlamı

Başkasının uğradığı bir yıkımın ne kadar acı olduğunu, başımızda böyle bir felaket gelmeyince, gereği gibi anlayamayız

Başa gelmez iş olmaz, ayağa değmez taş olmaz.

Hayat öyle çilesiz, dertsiz, sıkıntısız geçmez. İnsanoğlu yaşadığı hayat süresince çeşitli engeller, güçlükler ve olaylarla karşı karşıya kalır. Sıkıntılar, çeşitli felâketler yaşar. Kimi zaman tersi de olur. İnsan rahat ve mutlulukla da karşılaşır. Bu olaylardan tamamen uzak yaşamak insana elinde olmaz.

Baş ağır gerek, kulak sağı atasözü ve anlamı

Kişi ağırbaşlı olalı ve dedikoduları dinlememek ya da işitmemiş gibi davranmalıdır.

Başak büyüdükçe boynunu eğer atasözü ve anlamı

İnsan olgunlaştıkça daha çok alçakgönüllü olur.

Başa yazılan gelir atasözü ve anlamı

İnsan, yazgısı ne ise, onu görür ve yaşar.

Baş dille tartılır atasözü ve anlamı

Kişinin aklı, söylediği sözlerle ölçülür.

Başına gelen başmakçıdır atasözü ve anlamı

Başından bir iş geçmiş olan kimse o işte deneyimli olur. Uğradığı zarara bir daha uğramamak için önlem alır.

Başın başı, başı da başı vardır atasözü ve anlamı

Toplum içinde hiç kimse başına buyruk değildir. Başta bulunan her kişinin üstünde daha büyük bir baş vardır.

Başını acemi berbere teslim eden, cebinden pamuğunu eksik etmez atasözü ve anlamı

İş başına deneyimsiz yönetici getirenler, onun yaratacağı sıkıntı ve zararları çekmeye hazır olmalıdırlar.

Başını sallamayan kavak olmaz atasözü ve anlamı

Kendini bir sürü eğlence, çapkınlığa kaptırmamış genç yoktur.

Başın sağlığı, dünya (nın) varlığı atasözü ve anlamı

Dünyanın en büyük zenginliği, beden sağlığından başka bir şey değildir.

Baş kes, yaş kesme atasözü ve anlamı

”Ağaç kesmek, insan öldürmekten daha büyük suçtur” demeliyiz ki ağaç kesmenin ne kadar kötü ve zararlı bir iş olduğuna dikkati çekebilelim.

Baş nereye giderse, ayak da oraya gider atasözü ve anlamı

Başta bulunan nasıl bir yol tutarsa onun yönetimi altında bulunanlar da o yolu tutarlar.

Baş olan boş olmaz atasözü ve anlamı

Bir topluluğa baş olan kimse, taşıdığı değer dolayısıyla bir yere gelmiştir. Boş bir kişi değildir.

Baş ol da eşek başı ol atasözü ve anlamı

Başta bulunanların, yetkisi geniş, saygınlığı büyük olanakları çok olur. En önemsiz işlerde bile baş olmaz, buyruk altında bulunmaktan iyidir.

Baş sağ olursa börk çok bulunur atasözü ve anlamı

Kişinin en önemli işi, sağlığını korumaktır. Sağlığı yerinde olan kişi işsiz kalmaz.

Baş sallamakla kavuk eksilmez atasözü ve anlamı

Bir kimse suyunca gitmekten, söylediklerine “evet, peki” demekten zarar gelmez.

Baş yarılır börk içinde, kol kırılır kürk içinde atasözü ve anlamı

Bir aile içindeki kişilerin kusurları, anlaşmazlıkları, kavgaları sır olarak aile içinde kalmalı, dışarıya duyurulmamalıdır.

Baş yastığı baş derdini bilmez atasözü ve anlamı

İnsanın derdi içindedir. En yakını bile onu anlamaz.

Baykuşun kısmeti ayağına gelir atasözü ve anlamı

Tanrı hiçbir canlıyı aç bırakmaz. Kımıldamadan duran baykuşun rızkını bile önüne koyar.

Bayramda borç ödeyene ramazan kısa gelir atasözü ve anlamı

Oruç tutan kimse için ramazan günleri ağır ağır geçer. Süresi bayramda dolacak bir vorcu ödemek zorunda olan kimseye o günler çabuk geçiyor gibi gelir.

Baz bazla, kaz kazla, kel tavuk topal horozla atasözü ve anlamı

Bir kişi, kendine denk ve uygun olan kişiyle arkadaş olur.

Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü ve anlamı

Para verilmeden ele geçen şeyler çok hoşa gider.

Bekar gözü, kör gözü atasözü ve anlamı

Bekar erkek, evlenme istek ve heyecan içinde olduğundan alacağı kızın kusurlarını göremez.

Bekarlık sultanlıktır atasözü ve anlamı

Aile sorumluluğundan kaçan ve başıboş bir yaşayış sürmeyi seven kimselere göre bekarlık, eşi bulunmaz bir sorumsuzluk ve rahatlık durumudur.

Beleş atın dişine bakılmaz atasözü ve anlamı

Para verilmeden gelen şey, eksiği kusuru olsa da hoş karşılanır.

Benden sana bir öğüt: Ununu elinde öğüt atasözü ve anlamı

Kişi, başkasına inanıp, güvenip anlamadığı işlere girişmemelidir. Kendi başına yapabileceği, anladığı işleri tercih etmeli, kendi işini kendisi gerçekleştirmelidir.

Beni sokmayan (bana dokunmayan) yılan bin yaşasın atasözü ve anlamı

Zararlı bir insanın doğrudan kişiye zararı yoksa kişinin umrunda olmamasıdır.

Benzeye benzeye yaz, benzeye benzeye kış olur atasözü ve anlamı

Günler birbirinden çok farklı olmadığı halde yavaş yavaş soğuyarak kış gelir.

Berber berbere benzer ama, başın Allah’a emanet atasözü ve anlamı

Kendisini uzman gibi gösteren her kişiye güvenmemeli. Uzman diye işe başlar da malınızı, canınızı tehlikeye sokarbilir.

Berberin solumazı, tellağın söylemezi, kahvecinin söylemezi atasözü ve anlamı

Yüzü yüzünüze pek yakın olarak iş gören berber soluyorsa nefesi, ağız kokusu burnunuza girer. Tellak terliyorsa sizi keselerken terleri üzerinize damlar; ayrıca ter kokusundan rahatsız olursunuz.

Beşe, bakma çiftten başka işe atasözü ve anlamı

”Yediye’nin yelleri beşe’nin selleri” sözünde de geçen “beşe” şubat sonlarıyla martı kapsayan zamandır.

Beş kuruşun varsa beş yere düğümle atasözü ve anlamı

Kişi savurgan değil tutumlu olmalı, parasını iyi korumalıdır.

Beş para giren ev yıkılmamış atasözü ve anlamı

Çalışıp para kazanmanın yoluna bakılmalıdır. Kazanç az da olsa ailenin yaşam düzeni bozulmaz.

Beş parmağın hangisini kessen acımaz? Atasözü ve anlamı

İnsan evlatlarını birbirinden ayırt etmez. Hangisine zarar gelse aynı üzüntüyü duyar.

Beş parmak bir değil (olmaz) atasözü ve anlamı

 1. Ana ve babaları bir olduğu halde kardeşler birbirlerine benzemezler. Türlü görevle bir arada çalışan niteliklerle ayrılırlar.
 2. Aynı görevle bir arada çalışan kimseler yetenek, başarı bakımından birbirlerinden farklıdırlar. Onun için sevgileri arasında da fark bulunur.

Beş tavuğa bir horoz yeter atasözü ve anlamı

Beş kadını yönetmek ve korumak için bir erkek yeter.

Beterin beteri var atasözü ve anlamı

Çok kötü bir duruma düşen kimse, bundan daha kötü bir durumun da bulunduğunu düşünerek avunmalıdır.

Bey ardından çomak çalan çok olur atasözü ve anlamı

Güçlü kişi ile yüz yüze bulundukları zaman ağızlarını açmayan kimseler, gittikten sonra kendisini çekiştirirler.

Bey aşı borç, düğün aşı ödünç atasözü ve anlamı

Beyin sofrası çok zengin olur. O sofrada ağırlanan kimsenin, karşılık olarak beye yemek vermesi kolay olmadığından bu bir borç olarak kalır.

Beyde bulunmayan elde neler var atasözü ve anlamı

Ağalar, beyler, paşalar varlıklı, zengin, güçlü ve saygındır. Zannedilir ki her şey onlarda eksiksizdir. Ancak öyle şeyler vardır ki beyde yoktur halkta vardır.

Beyle bostan ekenin vay haline atasözü ve anlamı

Kurnaz, hileci bir kimseyle bir işte ortaklık yapmaya kalkışmayın. Bu işten kârlı çıkan o olur. Sizin ise, elinize bir şey geçmez. Elinize bir şey geçmediği gibi bu işte bir de zarar görürsünüz.

Beyler buyruğu yoksula kan ağlatır atasözü ve anlamı

Halkı yönetenler, uygulama olanağını düşünmeden buyruklar verirler. Halkı sıkıntıya sokar, ezerler.

Beylik çeşmeden su içme atasözü ve anlamı

Resmi işlere yanaşmak tehlikelidir. Hükümet, hatıra hayale gelmeyen bir noktadan size büyük sorumluluk çıkarır. Abartılarak denilebilen ki devletin kamuya hizmeti için yaptığı çeşmeden su bile içmeyiniz.

Beylik fırın has çıkarır atasözü ve anlamı

Kişilerin yaptığı işi devlet yaparsa dört başı mamur yapar.

Bey mi yaman “el” mi yaman?

Bazen halktan biri de zorba beylere aman dedirtir.

Bey oğlu kulluk, kul oğlu beylik atasözü ve anlamı

Hiç kimse için süreli bir yaşam düzeyi yoktur.Yüksek düzey insanı düşkün duruma gelebilir; düşkün durumda olan da yükselebilir; zenginleşebilir.

Bez alırsan Musul’dan, kız alırsan asilden atasözü ve anlamı

Ne alacaksanız cinsini, aslını biliniz, güvenerek alınız: Musul bezinin sağlam, güzel olduğuna, soylu kızın terbiyesine, namusuna güvendiğimiz gibi.

Bezirgan züğürtleyince geçmiş defterleri yoktur atasözü ve anlamı

Varlığını, gücünü ve gençliğini kaybeden kişiler, geçmişteki güzel günlerini anarak mutlu olmayı denerler.

Bıçağı kestiren kendi suyu, insanı sevdiren kendi huyu atasözü ve anlamı

Bir kimsenin, bir şeyin değeri, kendisinde aranan özel nitelikte artar: Kişi, huyu güzel olursa sevilir. Bıçak, çeliğine iyi su verilmiş olursa keskinleşme yeteneği kazanır.

Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.

Söz ve yazı ile açılan yara kalpleri incitir, gönülleri yaralar iyileşmez.

Bıldırcının beyliği arpa biçilene kadar atasözü ve anlamı

Bir kimsenin keyfi, ancak yararlandığı nesne yarar sağlayamayacak duruma gelinceye değin sürer.

Bıyığın uzunsa borazan çal atasözü ve anlamı

Bir işi başarabilmek, gerekli koşulların bulunmasına bağlıdır.

Bilmemek ayıp değil, sormamak ayıp atasözü ve anlamı

İnsan her şeyi bilemez. Bu, kusur değildir. Ancak bilmediği bir işi, sorup öğrenmeden yapmaya kalkışmak kusurdur.

Bin atın varsa inişte in, bir atın varsa yokuşta bin atasözü ve anlamı

Üzerinde yük bulunan at, yokuş aşağı inerken zorluk çeker, hırpalanır, aksar, sakatlanır, düşüp ölebilir. Ancak üzerinde yük de olsa, yokuşa çıkmaya iyi dayanır. İnsan ise inişi yorulmadan iner de yokuşa çıkarken yorulur.

Bin bilsen de bir bilene danış atasözü ve anlamı

İnsan bir şeyi ne denli iyi bilirse bilsin, kendisinden daha iyi bilen bulunur. Onun için, bir işe başlamadan o iş üzerindeki geniş bilgisi herkesçe kabul edilen kimsenin düşüncesi alınmalıdır.

Bin dost az, bir düşman çok atasözü ve anlamı

Ne kadar çok dostun olursa, yararlanma olanağın o kadar artar. Bu durumdan bir zarar da gelmez. Ancak bir tek düşmanın bulunsa hep zarar görme tehlikesi içinde yaşarsın.

Binicinin sağı solu olmaz atasözü ve anlamı

 1. Binici, ata sağdan da soldan da ayrı kolaylıkla biner.
 2. Uzman kişi, hangi yöntemi uygularsa uygulasın işini başarı ile yürütür.

Bin işçi, bir başçı atasözü ve anlamı

Bir işin planını çizen, programını izleyen, düzenli olarak gerçekleşme yolunu gösteren bir baş bulunmadıkça, ne kadar çok işçi çalışırsa çalışsın, iş başarı ile yürütülemez.

Bin kişi değmez bir kişi, bir kişi değer bin kişi atasözü ve anlamı

Toplum içinde bir değerli kişinin yaptığı işi yapmayan bin kişi de vardır; bin kişinin başarabileceği işi tek başına yapabilen kişi de.

Bin merak, bir borç ödemez atasözü ve anlamı

Borcu ödemek için tasalanmanın faydası yoktur.

Bin nasihattan bir musibet yeğdir atasözü ve anlamı

Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlere öğüt, onu doğru yola getirmek için yararlı olmaz da tuttuğu bu yolda başına gelen bir yıkım, uyanmasına yarayan bir ders olur.

Bin ölçüp bir biçmeli atasözü ve anlamı

Yapılacak bir işin bütün yönleri önceden iyi üşünülmeli, sonucu hesaplanmalı, ondan sonra işe girişilmelidir.

Bin tasa bir borç ödemez atasözü ve anlamı

Borçlu, üzülmekle borç sıkıntısından kurtulamaz. Çalışıp vermekle kurtulur.

Bin adama kırk gün ne dersen o olur atasözü ve anlamı

Sürekli telkinle bir kişinin bilinçaltına birtakım inançlar, duygular yerleştirilebilir.

Bir adamın sözü bir adama kolay atasözü ve anlamı

Bir kişinin, hoşa gitmeyecek bir sözünü başkasına iletme görevini üstlenen, bu sözleri aktarırken kendisinin tarafsız olduğunu, sadece bir aracılık yaptığını bu anlatımla belirtir.

Bir ağacın gölgesinde bir sürü yatar atasözü ve anlamı

İyiliksever bilgili, varlıklı kimselerden pek çok kişi yararlanır.

Bir ağaçta gül de biter diken de atasözü ve anlamı

Bir ocaktan iyi insan da yetişir, kötü insan da.

Bir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk da atasözü ve anlamı

Aynı aileden iyi adam da çıkar, kötü adam da.

Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır atasözü ve anlamı

Bir kişi, yayılmasını istemediği bir durumu kimseye söylememelidir. Söylerse, gizli kalmasını istediği şeyi dilden dile dolaşarak toplum içine yayılır.

Bir ambar buğdayın örneği bir avuçtur atasözü ve anlamı

Bir tümün küçük bir parçasını incelemek, tümü üzerinde yargıya varmaya yeter.

Bir avuç altının olacağına bir avuç toprağın olsun atasözü ve anlamı

Altın, yani para harcanan, tükenen bir maldır. Ama toprak, harcanıp tükenen bir mal değildir.

Bir baba dokuz oğlu besler, dokuz oğul bir babayı beslemez atasözü ve anlamı

Baba, ne kadar çok çocuğu olursa olsun hepsini yetiştirmek için gereken bütün özveride bulunur. Ancak, çocuklar para kazanmaya başladıktan sonra –birçok kardeş de olsalar –yoksul düşen babaları için, kendi paylarına düşen küçük bir yarsımı yapmazlar.

Bir başa bir göz yeter atasözü ve anlamı

Nimet ne kadar bol olsa o kadar hoşa gider; geri çevrilemez. Ama bunun hepsi zorunlu gereksemeleri karşılayan şeylerdir.

Bir baş soğan bir kazanı kokutur atasözü ve anlamı

Kötü bir kişi, kötü bir davranış, kötü bir söz, büyük bir topluluğun havasını bozar.

Bir çiçekle yaz olmaz atasözü ve anlamı

Güzel, ama küçük belirti ile, beklenen doyurucu sonuca erişilmiş olmaz.

Bir çöplükte iki horoz ötmez atasözü ve anlamı

Bir toplumda iki baş olmaz Olursa aralarında anlaşmazlık çıkar; biri ötekini uzaklaştırır.

Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış atasözü ve anlamı

Kimi zaman bir kişi öyle delice bir iş yapar ki birçok akıllı kimseler bir araya gelerek düşünür, çalışırlar da durumu düzeltemezler.

Birden çıkan bine yayılır atasözü ve anlamı

Bir kişi, sadece kendisinin bildiği bir şeyi, başkasına söyleyemeyeceği sandığı bir kimseye söylerse, az sonra konu herkesin diline düşer.

Bir dirhem gümüşün üstünde oturmaya bir kantar göl gerek atasözü ve anlamı

Tutumluluk, kazancın çok küçük bir parçasını bile artırabilmek, büyük bir irade gerektirir.

Bir dönüm gözlük on dönüm yazlığa bedeldir atasözü ve anlamı

Sonbaharda ekilen bir dönümlük yerden, yazın ekilen on dönümlük yerin ürünü kadar ürün alınır.

Bir el bir eli yıkar, iki el yüzü yıkar atasözü ve anlamı

Kimi durumlarda yardımlaşarak işler kolayca halledilebilir.

Bir sağ elinin verdiğini öbür elin görmesin atasözü ve anlamı

Bir yoksula, bir hayır işine yaptığınız yardımı, en yakınlarınız dahi bilmemelidir. Çünkü bu çeşit yardımlar dini, ya da sosyal bir ödevdir.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözü ve anlamı

İnsan büyük işleri tek başına yapamaz. Başkasıyla işbirliği yapmalıdır ki önemli bir varlık gösterebilsin.

Bir elin sesi çıkmaz atasözü ve anlamı

İnsan, güç birliği isteyen işleri tek başına başaramaz. Fakat başkalarıyla iş birliği yaparak başarılı bir sonuca ulaşabilir.

Bir elma bin akçaya, soy; bin armut bir akçaya, soyma.

Elmayı kabuğunu soyarak fazla sayıda tüketebilirsin. Ancak armudu rahatsız olmamak için az sayıda yiyebilirsin.

Bir ev, bir dev atasözü ve anlamı

Bir evde yaşayanların ihtiyaçları sürekli devam eder.

Bir evde düzen varsa düzen olmaz o evde atasözü ve anlamı

Bir evde iki rakip kadın varsa orada dirlik olmaz.

Bir evde iki kız, biri çuvalsız biri biz atasözü ve anlamı

Bir evde iki kız olursa her biri bir taraftan aileyi sıkıştırır: Giyim kuşam ister, çeyiz çemen ister.

Bir ev (gemi) donanır, bir kız donanmaz atasözü ve anlamı

Bir kızı donatmak, bir ev düzmekten daha güç, daha masraflıdır. Evin eksikleri bellidir. Alırsınız, biter. Kızın ne giyim giderleri biter, ne de çeyiz için alınacak eşyası.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır atasözü ve anlamı

Birisi size bir fincan kahve içirmek gibi küçük bir iyilik etmiş ya da sizinle bu kadarcık bir dostluk kurmuş olsa, bunu unutmamamız, o kişinin her zaman hatırını saymanız gerekir.

Bir fit bin büyü yerini tutar atasözü ve anlamı

Bir kimseyi başkasına karşı kışkırtmak için ara bozacak bir söz, bin büyü kadar etkilidir.

Bir görüş, bir kör biliş atasözü ve anlamı

Bir kez görmekle bir şey iyice anlaşılamaz, öğrenilemez.

Bir gözün gördüğü bir göze hayır etmez atasözü ve anlamı

Bir kişi bir nesneye göz koymuşsa, başka birinin o nesneyi elde etmesi kolay olmaz.

Bir günlük beyli, beyliktir atasözü ve anlamı

Çok kısa bir nesneye göz koymuşsa, başka birinin o nesneyi elde etmesi kolay olmaz.

Bir günlük ölüye üç gün yiyecek gerek atasözü ve anlamı

Gelenek böyledir: Bir evde ölüm olursa o evde üç gün yemek yapılamaz. Komşular ve tanıdıklar yemek gönderirler.

Bir hatır, iki hatır, üçüncüde vur yatır atasözü ve anlamı

Bir kimsenin densizlikleri, hatır sayılarak birkaç kez hoş görülebilir. Ama bu durumu sürüp giderse sert tepki gösterilmesi doğaldır.

Biri bilmeyen bini hiç bilmez atasözü ve anlamı

Küçük de olsa bir iyiliğin değerini bilmeyen, ona karşı teşekkür duygusu besleyen kişi, daha büyük iyilikler değerini de bilmez; onlara karşı da duygusuz kalır.

Biribiri, adamı yer diri diri atasözü ve anlamı

Akrabadan birinin ötekine can düşmanı olduğu çok görülmüştür.

Bir inat, bir murat atasözü ve anlamı

İnatçı kişi, her inadında istediği bir şeyi elde eder.

Biri yer biri bakar, kıyameti ondan kopar atasözü ve anlamı

Herkesin yararlanabileceği şeyden kimi kişiler yararlanır da başkalarına yararlanma olanağı vermezlerse bundan büyük kavga çıkar.

Bir kararda bir Allah atasözü ve anlamı

İnsanın yaşayışı bir düzende sürüp gitmez. Sağlık bozulabilir; zenginlik kalmayabilir. Görev elden gidebilir… Gücü, büyüklüğü eksilmeyip aynı kalan tek varlık, Tanrı’dır.

Bir katar deveyi bir eşek yeder atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Sessiz, uysal bir topluluğu, niteliksiz, ahmak bir kişi bile yönetir.

Bir kılın bir örmeye faydası var atasözü ve anlamı

Büyük girişimlerin gerçekleştirilmesine önemsiz görünen araçların yardımı olacağı unutulmamalıdır.

Bir korkak bir orduyu bozar atasözü ve anlamı

Savaşta, yada birlikte iş yapacak topluluk, korkak bir kişi; kaygı, telaş, heyecan yaratan sözleriyle bozgunluğa yol açar.

Bir koyundan iki post çıkmaz atasözü ve anlamı

Bir kimseden verebileceği kadar bir şey alındıktan sonra dolambaçlı yolla aynı şeyi bir kez daha almaya çalışmak, boşuna emek harcamaktır.

Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır atasözü ve anlamı

Namusunu satmış birisi, yalnız kendi çevresi için değil, daha geniş çevreler için de tekedir. Bu durum, başka konularla, başka ortamlarda da görülür.

Bir mıh bir nal kurtarır, bir mal bir at kurtarır atasözü ve anlamı

Herhangi bir olayı, bir işi, bir ödevi küçük saymak, önemle ele almak gerekir. Küçük görünen işler, büyük sonuçlar doğurabilir.

Bir musibet bin nasihatten yeğdir atasözü ve anlamı

Yanlış yolda olan bir kişiye verilen yüzlerce öğüt, onu doğru yola getirmek için fayda sağlamaz da tuttuğu bu yolda başına gelen bir musibet uyanmasını sağlar.

Bir pire için bir yorgan yakılamaz atasözü ve anlamı

Küçük bir zararı önlemek için büyük bir zarar göze almak yanlıştır.

Bir selam bin hatır yapar atasözü ve anlamı

Selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir. Küçük bir şeydir ama gönül kazanmakta büyük önemi vardır.

Bir senden büyüğün, bir de senden küçüğün sözünü dinler atasözü ve anlamı

Önemli bir işe girişecek kimse salt kendi düşüncesiyle yetinmemeli, büyüklerinin deneyimlerinden yararlanmalı; akıllıca düşünce ileri sürebilecek küçüklere de danışmalıdır.

Bir söyle iki dinle atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Çok konuşan, gereksiz, yanlış sözler söyler.

Bir söz ara bozar, bir söz ara düzer atasözü ve anlamı

Öyle bir söz olur ki iki dostu düşman eder. Öyle bir söz de olur ki iki dargını barıştırır.

Bir söz bin büyüye bedeldir atasözü ve anlamı

Büyü, kişiyi yanlış şeylere inandırır. Etkili söz ise büyüden daha güçlü bir inandırıcılık taşır.

Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkartır atasözü ve anlamı

Doğru yola götüren inandırıcı sözler de yanlış yola sürükleyen etkili sözler de vardır.

Bir tepe yıkılır, bir dere dolar atasözü ve anlamı

Dünyada hiçbir şey kaybolmaz. Birinin kaybettiğini başkası kazanır. Bir zengin yoksullaşırken bir yoksul da zenginleşir.

Bir yemem diyenden kork, bir oturmam diyenden atasözü ve anlamı

”Oturmam” diyen konuk, oturma şöyle dursun yatıya kalır. “Yemem” diyen de parçalarcasına sofraya saldırır.

Bodur tavuk her gün piliç atasözü ve anlamı

 1. Ufak tefek kimseler, yaşlarından daha küçük görünürler.
 2. Yetenekleri sınırlı kişiler, bir türlü yükselmezler;oldukları yerde sayarlar.

Boğaz dokuz boğumdur atasözü ve anlamı

Bir sözü söylemeden önce boğazın her boğumunda bir kez içimizden geçmeli, bunun nasıl bir sonuç doğuracağını düşünmeli, uygun olmayan yönlerini düzeltmeli, böylece tekrar tekrar düşünüp düzeltmeler yapılı, sonra söylemeliyiz. Bu provalar sırasında belki de bir sakınca hatırımıza gelir, sözü söylemekten büsbütün vazgeçeriz.

Bol bol yiyen bel bel bakar atasözü ve anlamı

Kazandığını bol bol yiyip ilerisi için bir şey arttırmayan kişi, kazançsız kaldığı zaman acıklı duruma düşer.

Borca haylık bir aylık atasözü ve anlamı

Borç altına girilerek yaşanan keyifli günler çok sürmez sıkıntıya dönüşür.

Borcu iyisi vermek, derdin iyisi ölmek atasözü ve anlamı

Borçlu ve dertli yaşamaya dayanılmaz. Borçtan kurtulmanın çıkar yolu vermek, onulmaz dertten kurtulmanın çıkar yolu ölmektir.

Borcun yoksa kefil ol, işin yoksa şahit ol atasözü ve anlamı

Tanıklık, boş oturan kimselerin, kefillik, parası çok kimselerin işi olur.

Borç iyi günde kalmaz atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Borcu ilk fırsatta ödemek gerektir. Erteleyip durmak yanlıştır.

Borçlunun dili kısa gerek atasözü ve anlamı

Borçlu, alacaklısına karşı ileri geri konuşmamalı, aşağıdan almalıdır.

Borçlunun döşeği ateşten olur atasözü ve anlamı

Borçlu, borcunu ödeyinceye değin uyku uyuyamaz; yatağında döner durur.

Borçlunun duacısı alacaklıdır atasözü ve anlamı

Borçlunun ölmemesi ve para kazanması için en çok dua eden alacaklısıdır.

Borçlunun yalımı alçak olur atasözü ve anlamı

Borçlu, özellikle alacaklısının yanında göğsünü gere gere gezemez; kısılır, büzülür, suçlu gibi durur.

Borçlu ölmez, benzi sararır atasözü ve anlamı

Borç kişiyi öldürmez. Ama hasta edecek kadar üzer.

Borç ödemekle yol yürümekle tükenir atasözü ve anlamı

Birden ödenemeyen bir borcu azar azar vererek de ödemek mümkün olabilir.

Borçlu çoban yoksul beyden yeğdir atasözü ve anlamı

Kişi yoksulluk ve sıkıntı içinde olduktan sonra kuru bir bey adı neye yarar?Böyle bir bey olmaktansa borçsuz, tasasız bir çoban olmak daha iyi değil midir?

Borçtan korkan kapısını büyük açmaz atasözü ve anlamı

Borç etmek istemeyen fazla açılmaz; şuna buna ziyafet çekmez. Gidenleri kısar; kendi durumuna uygun bir yaşama yolu tutar.

Borç uzayınca kalır, dert uzayınca alır atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Borcun ödenmesi geciktikçe borçluluk duygusu gevşer. Zamanaşımı ile borç ödenmez olur. Dert uzayınca da hastayı güçsüz bırakır.

Borç vermekle, yol yürümekle tükenir atasözü ve anlamı

Borçlu olan kişi ödemesini aksatır, geciktirir, günü gününe ödemezse borcu bir türlü bitmez. Birden ödenemeyecek kadar çok olan borç, azar azar ödenebilir.

Borç yiğidin kamçısıdır atasözü ve anlamı

Borç, kişiyi –borcunu ödeyebilmesi için –daha çok çalışmaya zorlar.

Borç yiyen kesesinden yer atasözü ve anlamı

Borca alışveriş yapan, hemen para ödemez ama, ödemek zorundadır. Aldıklarının parası kesesinden çıkacaktır.

Bostana dadanan eşeğin kuyruğu, kulağı olmaza atasözü ve anlamı

Çalıp çırpmayı huy edinen kişi, her birinde yakayı ele vererek ceza göre göre insanlıktan çıkar.

Bostancıya tere satılmaz atasözü ve anlamı

Bir işten en iyi o işin ustası, uzmanı anlar. Birine çok iyi bildiği bir şey öğretilemez, bir konuda o kişi bilgilendirilmez. Böyle bir tutum sergileyen kişi komik duruma düşer.

Bostan gök iken pazar(-lık) yapılmaz atasözü ve anlamı

Nasıl gelişeceği ve ayrıntıları belli olmayan bir iş üzerinde anlaşma yapılamaz.

Boş başak dik durur atasözü ve anlamı

Kafası boş olan kişi kendini beğenir; çevresine yüksekten bakar; iri laflar eder.

Boşboğazı cehenneme atmışlar, “odun yaş” diye bağırmış atasözü ve anlamı

Boşboğaz, çenesi düşüğün biridir. En umulmadık yerde ille densizce bir şey söyleyecektir.

Boş çuval ayakta durmaz atasözü ve anlamı

 1. Karnı doymayan kimse çalışamaz.
 2. Bilgisiz, yeteneksiz kişi, kendisine verilen görevde tutunamaz.

Boş eşek yorga gider atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Üzerinde bir görev bulunmayan kaygısız kişi, rahat rahat istediği gibi yaşar.

Boş fıçı çok langırdar atasözü ve anlamı

Bilgili, erdemli kimse çok konuşmaz; gösterişten kaçınır. Ama bunlardan yoksun olan kişi, bilgiçlik taslar; çok konuşur; boş laflarla çevreyi rahatsız eder.

Boş gezmekten bedava çalışmak yeğdir atasözü ve anlamı

Boş gezmek, kişiyi tembelliğe alıştırır ve herkesin gözünden düşürür. Çalışmak ise, para karşılığında olmasa bile, kişinin yeteneğini arttırır ve tembel olmadığını göstererek paralı iş bulmasına yardım eder.

Boş lakırdı karın doyurmaz atasözü ve anlamı

Bir gayret göstermeden, bir yatırım yapmadan yalnızca boş sözlerle başarı elde edilmez.

Boş torba ile at tutulmaz atasözü ve anlamı

 1. Çıkar göstermezseniz bir kimseyi bir yere bağlayamazsınız.
 2. Özveride bulunmadan istediğiniz şeyi elde edemezsiniz.

Boynuz kulaktan sonra çıkar, ama kulağı geçer atasözü ve anlamı

Bir konu üzerinde sonradan yetişen, ama daha önce yetişmiş olanları geçenler vardır.

Boyuma göre boy buldum, huyuma göre huy bulamadım atasözü ve anlamı

Bir kimse, beden yapısı, zenginliği, soyu sopu, sosyal durumu kendisininkilere uygun olan kimseler bulabilir. Ama huyu kendisinin huyuna uyan bir kişiyi kolay kolay bulamaz.

Böyle baş böyle tıraş atasözü ve anlamı

Kişilere de durumlara da yaraşan işlemler uygulanır.

Böyle gelmiş böyle gider atasözü ve anlamı

Halk, ileriden beri sürüp gelmekte olan bir durumun, kolay kolay değişmeyeceği kanısındadır. Kanısının bu sözle kurallaştırmıştır.

Böyle gerek danaya, buzağının hakkını yemeye atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Gücüne dayanarak güçsüzün hakkına el atanlar ağır biçimde cezalandırılmalıdır ki bir daha bu zorbalığı yaymasın.

Bugün bana ise yarın sana atasözü ve anlamı

Bugün bir kimsenin başına gelen yıkım, yarın başkasının da başına gelebilir. Bundan gerekli ders alınmalıdır.

Bugünkü işini yarına bırakma atasözü ve anlamı

Bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları vardır: Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü iş yine kalır. Yada yarın çıkacak başka işler bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez.

Bugünkü tavuk yarın ki kazdan iyidir atasözü ve anlamı

Bugün ayağımıza gelmiş olan kazançla yarın gelmesi olasılığı bulunan daha büyük bir kazanç arasında bir seçme yapmak gerekirse, bugünkünü yeğlemek doğrudur.Çünkü bu gerçekleşmemiştir. Öteki türlü engellerle gerçekleşmeyebilir.

Buğday başak verince orak pahaya çıkar atasözü ve anlamı

Kendisine gerekseme artan şeyler çok değer kazanır.

Buğday ekmeğin yoksa buğday dilin de mi yok? Atasözü ve anlamı

Görüştüğün kimseyi ağırlayacak ya da onun istediğini verecek durumda olmayabilirsin. Ama tatlı dille gönlünü alabilirsin.

Buğday hicaz’a giderken arpaya “ince yufkaya karışma” demiş atasözü ve anlamı

Yetki, yetenek, kişiden kişiye değişir. herkes neleri yapabileceğini neleri yapmayacağını bilmeli, bunun dışında bir iş yapmaya kalkışmamalıdır.

Buğdayım var deme ambara girmeyince, oğlum var deme yoksulluğa ermeyince (düşmeyince) atasözü ve anlamı

Bir şeyin senin olduğundan kuşkun kalmaması için gereken bütün koşullar gerçekleşmelidir.

Buğday ile koyun, geri yanı oyun atasözü ve anlamı

Çiftçi için en geçek değer, buğday ve koyundur. Başka ürünler bunlar kadar önemli değildir.

Buğday mısıra demiş ki: “Aş ol, keş ol, hamur işine karışma.” Atasözü ve anlamı

İnsanların yapabilecekleri, yetenekleri, becerileri çeşitlidir. Her insan neleri yapıp, yapamayacağını bilmeli, bunun dışında bir iş yapmaya çalışmamalıdır.

Buğday yanında acı at da sulanır atasözü ve anlamı

Toplum yararına gerçekleştirilen düzenlemeler, kötü niyetleri daha kolay fenalık yapmalarına yol açabilir.

Bulanık su, balıkçının yarı kazancıdır atasözü ve anlamı

Çıkar sağlaması, ortalığın karışmasına bağlı olan kişi için karışıklık çıkması, kazancının muştusudur.

Buldum bilemedim, bildim bulamadım atasözü ve anlamı

B harfi ile başlayan atasözleri arasındadır. Anlamı: Kişi, elinde olanak varken bundan yararlanmayı bilmez. Yararlanma yollarını öğrendiği zaman da eline olanak geçmez.

Burun yüzden düşmez atasözü ve anlamı

Kişinin yakın hısmı, ne denli uygunsuz yakışıksız iş yaparsa yapsın, kendisinden kopmaz, koparılamaz.

Buyuran yorulmamış atasözü ve anlamı

İşlerini başkasına yaptıran kişi onun yorulacağını da düşünmeli, arka arkaya iş buyurmamalıdır.

Bükemediğin eli öp başına koy atasözü ve anlamı

İnsan, gerek meziyet gerekse diğer konularda kendinden ileri olanla yarışmamalıdır.

Bülbülü altın kafese koymuşlar, “ah vatanım” demiş atasözü ve anlamı

Kişi, yurdu dışında ne denli iyi bir yaşama ortamı bulunursa bulunsun, yine yurdunu arar; onun özlemini çeker.

Bülbülün çektiği dili belası atasözü ve anlamı

Güçlüler, güçsüzleri ezer, ortadan kaldırır; ya da kendime mal eder.

Büyük başın derdi büyük olur atasözü ve anlamı

Büyük işlerin başında bulunan, geniş sorumluluklar yüklenmiş olan kimselerin derdi çok ve büyük olur.

Büyük lokma ye büyük söyleme atasözü ve anlamı

Hiçbir kimse başkalarını kınayıp “ben söyle bir kötü duruma düşmem” gibi sözler söylememelidir. Dünya bu, bir gün aynı olaylar kınayanın da başına gelebilir.

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin