Balıkesir Üniversitesi KPSS En Az 60 Puan 31 Personel Alımı

0
394

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Balıkesir Üniversitesi KPSS En Az 60 Puan 31 Personel Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Balıkesir Üniversitesi KPSS En Az 60 Puan 31 Personel Alımı

Anaemia may occur in patients receiving NSAIDs, including ibuprofen. As a result, nonselective beta-blocking agents may produce a more modest decrease in (diastolic) blood pressure compared with selective beta1-antagonists. For treatment of widespread herpes virus infection in newborns: Infants from birth to 3 months of age—Dose is based on body weight and must be determined by the doctor . Immunogenicity in infants and toddlers born to mothers vaccinated during pregnancy.

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli resmi gazete de yayımlamış olduğu ilanla personel alımı gerçekleştireceğini yayımladı. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince istihdam edilmek üzere sözleşmeli olarak 31 personel alımı yapılacaktır.

Başvurular ilanın resmi gazete de yayımlanmasından itibaren 15 gün içerisinde gerçekleştirilecektir. Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapacak olan adaylar başvuru evraklarını Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi Balıkesir adresine posta yolu ile gerçekleştirecektir. Şahsen veya internet üzerinden gerçekleştirilen başvuru türleri geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmelerden kurum sorumlu olmayacaktır.

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu dizenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi olmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan şartlarını taşıyor olmak,
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
 • 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Eczacılık pozisyonu için KPSS şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısı ilanda belirtilen pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup kazanan adaylar sözlü sınav başarı puan sırasına göre belirlenecektir,
 • Herhangi bir sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurlar| Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

 • Fotoğraflı başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Diploma fotokopisi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • 2020 yılı KPSS Sonuç belgesi,
 • SGK prim günlerini gösteren belge,
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesi gösterir onaylı belge/sertifika,

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin