Bahçelievler belediye başkanlığı 68 memur alımı gerçekleştirecek

0
134
Diyarbakır yenişehir belediyesi zabıta
Diyarbakır yenişehir belediyesi zabıta

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Bahçelievler belediye başkanlığı 68 memur alımı gerçekleştirecek hakkında bilgiler vereceğiz.

Bahçelievler belediye başkanlığı 68 memur alımı gerçekleştirecek

Zabıta Memuru kadroları için sözlü ve uygulamalı sınavına katılabilmek için;

1. Zabıta Memuru kadrolarına yapılacak başvurular; sadece şahsen yapılacak olup, adaylar, 23.01.2023-27.01.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09.00-12.30 / 13.00-16.30 saatleri arasında) istenilen belgeleri ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo
ölçümünü yapmak üzere Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna- Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diğer Memur kadroları için sözlü sınavına katılabilmek için;

1. Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için istenilen belgeler ile birlikte 23.01.2023- 27.01.2023 tarihleri arasında (mesai saatlerinde);

2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemizin memuralimi.bahcelievler.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir.

3. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4. Bahçelievler Belediyesi Teknik Hizmetler Binası, Cemil Meriç Kültür Merkezi Çobançeşme Mahallesi Sanayi Cad. No:48 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen,

5. “Bahçelievler Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Şirinevler Mah. Barbaros Cad. No: 9, 34182 Bahçelievler/İSTANBUL” adresine İadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

6. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
3. Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
4. Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
5. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (A) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adayların http://www.bahcelievler.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indirecekler ve aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet başvuru formuna yapıştırılacak) 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir.
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır).
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin