Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 İtfaiye Eri Alımı

0
320
Antalya Büyükşehir Belediyesi

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Antalya Büyükşehir Belediyesi KPSS En Az 55 Puan 125 İtfaiye Eri Alımı hakkında bilgiler vereceğiz.

Antalya Büyükşehir Belediyesi KPSS En Az 55 Puan 125 İtfaiye Eri Alımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar,  istenilen belgelerle birlikte, sıhhat işçisi nezaretinde uzunluk ve kilo ölçümünü yapmak üzere Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ünitesine şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

Posta ve mail yolu ile yahut eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, belediye tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Genel Şartlar

 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak,
 4. Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak yahut Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Misyonunu devamlı yapmasına mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,
 6. İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat kuralların taşımak,

Başvuru Özel Şartlar

 1. İlan edilen itfaiye eri takımları için, mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karsısındaki puan tipinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,
 2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediye tarafından yapılacaktır.
 3. Sıhhat açısından kapalı yer, dar alan ve yükseklik üzere fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma koşullarına uygun olmaları,
 4. İtfaiye teşkilatının muhtaçlığına nazaran belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az (C) sınıfı şoför evrakına sahip olmak,

[instagram-feed user=”buradanogrencom”]

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

Başvuru yapacak olan adaylar www.antalya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları MÜRACAAT FORMUNA aşağıdaki dokümanları ekleyeceklerdir.

 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi, Diploma yahut Mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
 • Şoför dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediye tarafından tasdik edilebilir),
 • KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Sağlık durumunu bildirir belge,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin