Ankara Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

0
409

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ankara Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ankara Üniversitesi En Az Ortaöğretim Mezunu Personel Alımı Yapacak

Ankara Üniversitesi birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğü konulan ‘’Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ’da yer alan ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası gereğince’’ Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle’’ sözleşmeli personel alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan Başlama Tarihi :24.12.2021

Son Başvuru Tarihi :07.01.2022

Adayların başvurularını (https://www.mgu.edu.tr/tr) web adresinde bulanan Başvuru Formunu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte ilanın gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Başvuruda istenen tüm belgelerin https://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden elektronik olarak yüklenmesi gerekmektedir.

Temizlik Görevlisi Görev Tanımı

1 – Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2 – Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3 – Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4 – Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5 – Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6 – Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7 – Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8 – Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9 – Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak

Genel ve Özel Şartlar

 • Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un 48’ınci maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile özel şartlar aranmaktadır.

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 Bu Kanunun 41 nci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak.
 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

 • Başvuru Formu (www.mgu.edu.tr adresinden temin edilecektir)
 •  2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
 • İkametgâh Belgesi (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
 • Barkodlu SGK Hizmet Dökümü
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir)
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen kurs sonucu alınan Eğitim Sertifikasına sahip olmak.
 • S-1 ve S-2 kadroları için Koruma ve Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
 • S-1 ve S-2 kadroları için boy/kilo gösterir belge (Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacaktır)
 • Fotoğraf (1Adet)

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin