Ankara Üniversitesi 335 Personel Alımı Yapacak

0
384
Ankara Üniversitesi 335 Personel

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ankara Üniversitesi 335 Personel Alımı Yapacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ankara Üniversitesi 335 Personel Alımı Yapacak

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
*Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web sayfasından 17.12.2021 31.12.2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır.
*Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
*Ortaöğretim mezunu olan adaylar online olarak mezuniyet belgesini ekleyecektir.
*Başvuru belgeleri eksik olan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır.
*Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak Kaşe ve Islak imzalı onaylanmış hizmet belgesi/görev belgesi) taranarak (PDF formatında) sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

BAŞVURU BAŞLAMA TARİHİ : 17.12.2021
BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 31.12.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar

Genel Başvuru Şartları

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır. 3- 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
6) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.
7-Üniversitemiz kampüsleri ve bağlı tüm birimlerinde 24 saat Nöbet/Vardiya esasına dayalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
9-Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler

Büro Personeli  (02) Pozisyonu için;

*Yabancı Dil Puanını gösterir belge eklenecektir.
*İhtiyaç halinde İngilizce okuma, yazma ve çeviri yapacaktır.

Büro Personeli  (06) Pozisyonu için;

*Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi alanında 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Büro Personeli (07) Pozisyonu için;

*Muhasebe ve Vergi Uygulamaları alanında 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Büro Personeli (08) Pozisyonu için;

*Adalet veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği alanında 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Destek Personeli  (01) (02) (03) Pozisyonu için;

*MEB onaylı Hijyen Sertifikası eklenecektir.
*Temizlik hizmetinin yanı sıra, gerekli durumlarda basit bakım, atık ve yük taşıma, yemekhane hizmetleri, ısıtma, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme ve benzeri işleri yapacaktır.

Destek Personeli (04) Pozisyonu için;

*Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesi eklenecektir.
*Temizlik hizmetinin yanı sıra, gerekli durumlarda şoförlük, basit bakım, ısıtma, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme ve benzeri işleri yapacaktır.

Destek Personeli (05) Pozisyonu için;

*Yiyecek İçecek Hizmetleri alanın, Mutfak dalında 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
*Temizlik hizmetinin yanı sıra, gerekli durumlarda basit bakım, atık ve yük taşıma, yemekhane hizmetleri, ısıtma, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme ve benzeri işleri yapacaktır.

Destek Personeli (06) Pozisyonu için;

*Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesi eklenecektir.
*Temizlik hizmetinin yanı sıra, gerekli durumlarda şoförlük, basit bakım, ısıtma, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama ve çim biçme ve benzeri işleri yapacaktır.

Destek Personeli(07) Pozisyonu için;

*Geçerlilik süresi dolmamış (BE) sınıfı sürücü belgesi veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (BE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen D sınıfı sürücü belgesi eklenecektir.
*SRC-2 ve SRC-4 belgeleri eklenecektir.
*Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporu eklenecektir.

Destek Personeli (08) Pozisyonu için;

*Geçerlilik süresi dolmamış C ve D sınıfı sürücü belgeleri veya Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (BE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen E sınıfı sürücü belgesi eklenecektir.
*SRC-2 ve SRC-4 belgeleri eklenecektir.
*Sağlık Bakanlığından onay almış psikoteknik belgesi vermeye yetkili merkezlerce düzenlenmiş psikoteknik raporu eklenecektir.

Koruma Güvenlik Görevlisi  (01) (02) (03) (04) (05) Pozisyonu için;

*Geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası olan Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartı (ön ve arka yüz ayrı ayrı) eklenecektir.

Diyetisyen (01) Pozisyonu için;

*Yataklı Tedavi Kurumlarının kliniklerinde 3 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
*Yataklı Tedavi Kurumlarında Gestasyonel Diyabet konusunda 3 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Hemşire  (03) Pozisyonu için;

*Herhangi bir Ağız Diş Sağlığı Merkezinin veya Hastanesinin kalite biriminde 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Psikolog (01) Pozisyonu için;

*Geriatrik Nöropsikolojik testler konusunda 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Sağlık Teknikeri  (01) Pozisyonu için;

*Metabolizma Laboratuvarında 5 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
*Aminoasit Analizörü, GCMS, LSMS/MS cihaz kullanım sertifikaları eklenecektir.

Sağlık Teknikeri  (04) Pozisyonu için;

*Üniversite hastanelerinin ameliyathane biriminde kalp ve damar cerrahisi veya göğüs cerrahisi alanında 3 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.

Sağlık Teknikeri  (06) Pozisyonu için;

*MR alanında 2 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
*Ulusal geçerliliği olan MR Teknikerliği Sertifikası eklenecektir.

Sağlık Teknikeri  (08) Pozisyonu için;

*Dijital iş akışı konusunda çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecek veya CAD-CAM Teknolojisi Sertifikası eklenecektir.

Teknisyen  (05) Pozisyonu için;

*Asansör Bakım Onarım konusunda 1 yıl çalıştığına dair çalışma belgesi ve bu hizmete ait SGK hizmet dökümü eklenecektir.
*MEB onaylı Asansör Sistemleri Bakım ve Onarım Sertifikası eklenecektir.

Teknisyen  (06) Pozisyonu için;

*İhtiyaç halinde elektrik, tamir, montaj ve bakım hizmetlerini yapacaktır.

Teknisyen  (08) Pozisyonu için;

*MEB onaylı Autocad Sertifikası eklenecektir.

Teknisyen  (14) (15) Pozisyonu için;

*MEB onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Sertifikası eklenecektir

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin