Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Personel Alacak

0
351

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Brüt 4 Bin 800 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak hakkında bilgiler vereceğiz.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Brüt 4 Bin 800 TL Maaşla Sözleşmeli Personel Alacak

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrasına göre, aşağıda belirtilen unvanlarda Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim için 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın  sözleşmeli personel alınacaktır.
İlana Başvuru Tarihi :01.12.2021
İlana Son Başvuru Tarihi :15.12.2021

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır.  Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

Başvuru Genel Şartlar

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak ya da muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS(P93) ve KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
7- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş ve 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

Özel Şartlar

Koruma ve Güvenlik Görevlisi İçin;

a- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması,
b- Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye
giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edeceklerinde belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
c- Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak kaydıyla (adaylardan bir sağlık kuruluşundan alınan boy-kilo gösterir belge),
d- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 20’den az olmamak, (Örneğin;175 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95’ten fazla, 75-20=55’ten az olmaması gerekmektedir.)
e- Görevini yapmaya engel olabilecek sağlık problemi bulunmaması ile gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumunun bulunmaması.
f- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır.
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi.(Barkod sorgulaması yapılacaktır.)
4- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5- Nüfus Cüzdanının aslı ile fotokopisi.
6- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
7- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.)
8- Sağlık Raporu (Hastane veya Aile Sağlık Merkezinden alınacak rapor geçerlidir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.
NOT: Başvuru Formuna Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sayfası formlar bölümünden ulaşılabilir.

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin